Skip to main content
Category

Зборник 2

Ели Маказлиева: Значење на прирачната литература за деца од предучилишна возраст

Значење на прирачната литература за деца од предучилишна возраст   Во современиот начин на живот на детето, прирачната литература зазема посебно место. Потребата од прирачна литература за децата од предучилишна…

Read More

Ана Петреска: Новите и необични раскази – бајки во книгата „Човечулец“ од Александар Прокопиев

Новите и необични раскази – бајки во книгата „Човечулец“ од Александар Прокопиев     Апстракт: Во овој труд станува збор за расказите-бајки на писателот Александар Прокопиев, како пример за современо,…

Read More

Весна Бошковска: Улогата и значењето на сликовниците,прирачниците, визуелните помагала и аудио-видео средствата

Улогата и значењето  на сликовниците,прирачниците, визуелните                                       помагала и аудио–видео средствата   Образованието зависи од квалитетно изработените наставни програми, добро едуцираниот наставен кадар и соодветните просторни услови, вклучувајќи ги…

Read More

Буба Стојановић: Савремена настава, ефикасан наставник и активан ученик за друштво које учи

    Савремена настава, ефикасан наставник и активан ученик за друштво које учи     Просперитет једног народа лежи у друштву које перманентно учи, које брине о својим грађанима и…

Read More

Марина Јањић: Стратегије и системи наставе граматике и културе изражавања

    Стратегије и системи наставе граматике и културе изражавања     Резиме: Рад се бави дефинисањем, класификацијама и тумачењима стратегија и система развоја комуникацијских компетенција код ученика. Питање наставних…

Read More

Мито Спасевски: Сликовницата во функција на воспитно-образовната работа по културата на говорот

Сликовницата во функција на воспитно-образовната работа по културата на говорот     Резиме: Во остварувањето на програмско-содржинските активности по култура на говорот, воспитувачот е во постојана и активна ангажираност за…

Read More

Александар Стојадиновић и Јелена Вучковски: Хорско певање као ваннаставна активност у основној школи

      Хорско певање као ваннаставна активност у основној школи   Резиме: Свака основна школа је обавезна да организује рад хорова и то – хор млаёих и хор старијих…

Read More