Skip to main content
Category

Работилници

РАБОТИЛНИЦА ЗА КРЕАТИВНИ И ЕДУКАТИВНИ СЛИКОВНИЦИ

Институт за наука, алтернатива, култура и уметност “ИНАКУ” - Скопје Работилница “Сликовниците и другите едукативни и креативни материјали и надгледни средства во воспитанието и образованието” Скопје, 28 февруари 2022 година…
Read More

Градинката – моето (нај)омилено место

Работилницата Градинката - моето (нај)омилено место ќе ја води проф.д-р Кирил Темков, а ќе учествуваат воспитувачки од повеќе предучилишни установи во Република Македонија. Притоа, ќе стане збор за спецификите на…
Read More

Предучилишно воспитување

Работилницата за Предучилишното воспитување под раководство на проф. д-р Кирил Темков со воспитувачите од предучилишните установи ги потенцираше значењето и улогата на детските градинки. Како омилено и битно место градинките…
Read More

Надминување на логопедските проблеми кај децата

Работилницата што ја водеше м-р Ана Петреска предизвика голема заинтересираност. Логопедот и дефектолог Ана Петреска имаше воведно искажување и одговараше на поставените прашања од присутните. Притоа, посебно беше нагласено раното…
Read More

Аутизмот кај најмладите

Оваа работилница беше поврзана и посветена на аутизмот како актуелни и горливо прашање. Предавач беше м-р Ана Петреска која говореше за причините, но и за последиците од оваа негативна појава.…
Read More

Како до брзо и лесно учење

Работилницата Како до брзо и лесно учење ја водеше проф. д-р Христо Петрески, а меѓу повеќето начини посебно беше издвоен методот учење низ игра. Притоа, Петрески подетално се задржа на…
Read More

Актуелни теми и бројни посетители

Институтот за наука, алтернатива, култура и уметност - Скопје организираше работилници на современи и актуелни теми, кои предизвикаат оглема заинтересираност кај посетителите од целата Република. Во минатата (2019) година беа…
Read More