Category

Работилници

Градинката – моето (нај)омилено место

Работилницата Градинката – моето (нај)омилено место ќе ја води проф.д-р Кирил Темков, а ќе учествуваат воспитувачки од повеќе предучилишни установи во Република Македонија. Притоа, ќе стане збор за спецификите на…

Прочитај повеќе

Предучилишно воспитување

Работилницата за Предучилишното воспитување под раководство на проф. д-р Кирил Темков со воспитувачите од предучилишните установи ги потенцираше значењето и улогата на детските градинки. Како омилено и битно место градинките…

Прочитај повеќе

Надминување на логопедските проблеми кај децата

Работилницата што ја водеше м-р Ана Петреска предизвика голема заинтересираност. Логопедот и дефектолог Ана Петреска имаше воведно искажување и одговараше на поставените прашања од присутните. Притоа, посебно беше нагласено раното…

Прочитај повеќе

Актуелни теми и бројни посетители

Институтот за наука, алтернатива, култура и уметност – Скопје организираше работилници на современи и актуелни теми, кои предизвикаат оглема заинтересираност кај посетителите од целата Република. Во минатата (2019) година беа…

Прочитај повеќе