Skip to main content
Category

Зборник 2

Стана Смиљковић: Учитељ и развој говорне и писане комуникације ученика основне школе

      Учитељ и развој говорне и писане комуникације ученика основне школе     Резиме: У овом раду бавићемо се проблемом развоја говора ученика млаёих разреда основне школе на…

Read More

Данијела Здравковић: Породица у контексту савремених друштвених процеса

      Породица у контексту савремених друштвених процеса   Резиме: У овом раду даје се преглед најзначајнијих ефеката убрзаних друштвених промена, које су означиле период постсоцијалистичке транзиције на Балкану….

Read More

Стана Смиљковић: Осавремењивање школске лектире ученика млађих разреда делима по слободном избору

    Осавремењивање школске лектире ученика млађих разреда делима по слободном избору   Резиме: Аутор овог рада посебни значај придаје функцији књи- жевних врста које чине лектиру ученика основне школе….

Read More

Буба Стојановић: Истраживачко читање и истраживачки задаци у функцији мисаоне активизације ученика

    Истраживачко читање и истраживачки задаци у функцији мисаоне активизације ученика   Резиме: Савремена настава књижевности подразумева такву ор- ганизацију рада на књижевном тексту у којој до изражаја долазe…

Read More

Латинка Златна: Ролята и значението на списания, наръчници и други визуални, аудио и видео публикации и материали в образователния процес

Ролята и значението на списания, наръчници и други визуални, аудио и видео публикации и материали в образователния процес   Сега животът е друг и поражда нови методи на обучение, поради,…

Read More

Ленче Јанева: Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио и видео изданија и материјали во воспитно-образовниот процес

Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио  и видео изданија и материјали во воспитно-образовниот процес    ,,Ако ученицит не можат да научат на начин  на кој ги…

Read More

Марија Котевска Димовска и Валентина Димовска: ВЛИЈАНИЕ НА ДЕТСКАТА ЛИТЕРАТУРА ВРЗ ПСИХОЛОШКИОТ РАЗВОЈ НА ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ

ВЛИЈАНИЕ НА ДЕТСКАТА ЛИТЕРАТУРА ВРЗ ПСИХОЛОШКИОТ РАЗВОЈ НА ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ   АПСТРАКТ Во овој труд се дискутира за улогата и важноста на литература за когнитивниот, емоционалниот и социјалниот развој…

Read More

Филип Димкоски: Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио и видео изданија и материјали во воспитно-образовниот процес

Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио и видео изданија и материјали во воспитно-образовниот процес       Со текот на времето образованието постојано трпело и трпи…

Read More

Вања Ангелова: Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио и видео изданија и материјали во воспитно-образовниот процес Користење на едукативни медиуми и технички средства и наставни средства за време на часовите

Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио и видео изданија и материјали во воспитно-образовниот процес Користење на едукативни медиуми и технички средства и наставни средства за време…

Read More

Маја Давкова: Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио и видео изданија и материјали во воспитно- образовниот процес

Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио и видео изданија и материјали во воспитно- образовниот процес „Образованието …тоа е она што ќе остане откако ќе го заборавите…

Read More