Skip to main content
Category

Соработници

Zlatko Kramarić

Zlatko Kramarić (Osijek, 1956.) profesor je makedonske književnosti i kulture, teorije književnosti i kulturalne antropologije. Radi na Akademiji za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku kao redoviti…
Read More

Димитър Анакиев

Димитър Анакиев (1960), поет и режисьор от Западните покрайнини (с. Грознатовци, Трънско). Анакиев е съосновател и първи президент на Световната хайку асоциация (WHA) и съосновател на Българския хайку клуб. Автор…
Read More

Габриела Стојаноска-Станоеска

    Габриела Стојаноска-Станоеска (Прилеп, 1978) дипломира и магистрира на Катедрата за oпшта и компаративна книжевност при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје. Предава македонски и е главна и одговорна…
Read More

Венелина Петкова

Венелина Петкова е родена през 1979 г. в морския град Варна, България. Там завършва Хуманитарна гимназия „Константин Преславски“ с литература и френски език. От 1998 г. живее в столицата -…
Read More

Огнен Неделковски

ОГНЕН НЕДЕЛКОВСКИ   БИОГРАФИЈА    Огнен Неделковски е роден во Скопје, на 13.02.1972 година. Дипломирал драматургија на Факултетот за драмски уметности во Скопје во 1994 година, во класата на проф.…
Read More

Предраг Јашовић

Предраг Јашовић, (12. 04. 1971.) радио је у Основној школи “Радоје Домановић” (21.01. 1998-31.07.2006.) у Параћину непуних девет година и на Институту за српску културу, (01.08. 2006-20.09.2011) где је, по…
Read More

Јоана Шишкова Медаровска

ЈОАНА ШИШКОВА - МЕДАРОВСКА   Родена е на 29.09.1979 година во Скопје. Магистрирала на Филозофскиот факултет во Скопје, на Интеркултурни студии. Организација и учество на детски интернационални културни збиднувања во…
Read More

Лидија Размоска Тримовска

Родена е на 15.12.1991 година во Гостивар. Љубовта кон поезијата и јазиците ја поттикнува да се запише на Филолошкиот факултет „Блаже Конески‟ при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј‟ во Скопје,…
Read More

Габриела Павлоска

Родена е на 15.12.1991 година во Гостивар. Љубовта кон поезијата и јазиците ја поттикнува да се запише на Филолошкиот факултет „Блаже Конески‟ при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј‟ во Скопје,…
Read More