Skip to main content
Category

Соработници

Христо Петрески

Христо Петрески   Проф.д-р Христо Петрески е роден на 4 февруари 1957 година, во Крушево. Магистрирал културологија во книжевноста на Институтот за македонска литература при Универзитетот "S“.Кирил и Методиј" -…
Read More

Ана Петреска

Ана Петреска   Доц.д-р Ана Петреска Име и презиме: Ана Петреска Датум на раѓање: 18.09.1991 год. Место на живеење: ул. "Народен фронт" бр.3/3-19, Скопје Телефонски број: 071/ 973362; 078/245484 Е-mail…
Read More

Лилjана Соколова

Лилjана Соколова Прим. мр сц др мед Лилjана Соколова, специјалиста хигијене КВАЛИФИКАЦИЈА: Доктор медицине, Специјалиста хигијене, Магистар техничких наука- одсек заштита животне средине, субспецијализација из хигијене исхране- Медицински факултет Београд,…
Read More

Sabahudin Hadžialić

Sabahudin Hadžialić   Assoc Prof. Dr. Sabahudin Hadžialić and Dr. Honoris Causa December 2020 EDUCATION 2017                Dr. Honoris Causa - granted for an exceptional perfect career path, admirable service in…
Read More

Марија Котевска Димовска

  Марија Котевска Димовска   е-mail:marijadimovski@yahoo.com Вонреден професор д–р Марија Котевска Димовска Доктор по менаџмент во образование, Магистер по кадровски менаџмент, Гешталт психотерапевт, тренер и супервизор, Дипломиран психолог. ХР експерт…
Read More

Марина Мијаковска

Марина Мијаковска е родена во Скопје во 1984 година. Таа пишува поезија, проза, есеистика, литературна критика и научни трудови. Дипломирала и магистрирала на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, на Катедрата…
Read More

Sabina Dajanović Saletović

Sabina Dajanović Saletović   Ime i prezime: Sabina Dajanović Saletović Datum rođenja: 12.04.1979.god Adresa stanovanja: Ahmeta Kobića do 53 Mjesto boravka: Tuzla Broj telefona: 061/868-637 Email: saletovics@yahoo.com Državljanstvo: BiH Formalno…
Read More

Вања Ангелова

Вања Ангелова (Вања Христова Георгиева - Ангелова) е поет, преведувач, научник и лингвист. Член e на Унијата на бугарските писатели (СБП), член e на Управата на Унијата на независните бугарски…
Read More

Мирко С. Марковић

Мирко С. Марковић, професор / библиотекар саветник Рођен је 1958. године у Београду. Дипломирао је 1982. на Филолошком факултету. Говори руски, енглески језик и италијански. Публицистика Од 1982 до 1992…
Read More