Skip to main content

ОНЛАЈН КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА АУТИЗМОТ

ОНЛАЈН КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА АУТИЗМОТ   Здружението „Интеракција плус“ – Скопје во соработка со Институтот за наука, алтернатива, култура и уметност – Скопје, организираат онлајн конференција на тема „Аутизмот кај децата…
Read More

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ГОВОРНО-ЈАЗИЧНИТЕ ОТСТАПУВАЊА

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ГОВОРНО-ЈАЗИЧНИТЕ ОТСТАПУВАЊА   Здружението  „Интеракција плус“ во сорботка со „Друштвото  за логопедски услуги од А до Ш“ и Институтот за наука, алтернатива, култура и уметност - Скопје организираше…
Read More

АКТУЕЛНОСТИ И ИНОВАТИВНИ ПРИОДИ ВО ЛОГОПЕДИЈАТА

Онлајн стручно-научна конференција   АКТУЕЛНОСТИ И ИНОВАТИВНИ ПРИОДИ ВО ЛОГОПЕДИЈАТА   Логопедскиот и дефектолошки центар Интеракција плус - Скопје и Институтот за наука, алтернатива, култура и уметност - Скопје организираа…
Read More