Skip to main content
Category

Зборници

Јасмина Јовић: Бајка и драматизација бајке у методици развоја говора

Јасмина Јовић   БАЈКА И ДРАМАТИЗАЦИЈА БАЈКЕ У МЕТОДИЦИ РАЗВОЈА ГОВОРА   Сажетак: Циљ рада је анализа значаја бајке као књижевне врсте и значаја драматизације бајке у Методици развоја говора,…
Read More

Виолета Николовска: Развивање на креативноста преку јазикот во литературното творештво за деца и млади

  РАЗВИВАЊЕ НА КРЕАТИВНОСТА ПРЕКУ ЈАЗИКОТ ВО ЛИТЕРАТУРНОТО ТВОРЕШТВО ЗА ДЕЦА И МЛАДИ   Една од потребите на човекот и детето како млад човек е да биде креативен. Тоа е…
Read More

Мито Спасевски: Сегментарни заемности помеѓу народното творештво и современата драмска литература за деца

    СЕГМЕНТАРНИ ЗАЕМНОСТИ ПОМЕЃУ НАРОДНОТО ТВОРЕШТВО И СОВРЕМЕНАТА ДРАМСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА   Во вкупните проучувања на книжевноста, засебен оддел е прашањето за можните релации меѓу народното творештво и…
Read More

Ирена Павлова Де Одорико: За емиграциите на дводомните писатели

Ирена Павлова Де Одорико   ЗА ЕМИГРАЦИИТЕ НА ДВОДОМНИТЕ ПИСАТЕЛИ   Емигрирањето не е ексклузивитет. Емигрираме на многу начини, во различни контексти и од различни мотиви. Излегувањето од матката е…
Read More