Skip to main content

Биљана Тодоровска

 

Образование:

2016 год – 2019 год Постдипломски студии

Магистер по Драматургија на Универзитет за аудиовизуелни уметности Европска филмска, танцова и театарска академија Скопје

2003 год – 2011 год Додипломски студии

Дипломиран информатичар на Технички факултет Битола

Творби:

  • 2020 год. роман Софи Владева
  • 2019 год. театарски текст „Денот кога се заљубив“
  • 2016 год. роман „Моето второ јас“ и адаптација на тестот „Сите лица на смртта“ од Петре М. Андреевски за фестивалот „Актерот на Европа“
  • 2015 год. стихозбирка „Душа од кристал“ и театарски текст „За рамнотежа во светот“

Награди и признанија:

  • Плакета: Ѕвездата на сите мои Литературно – Поетски манифестации – Славко Крстевски
  • Книжевен светилник од Дата Песнопој
  • Книжевен постамент од Дата Песнопој
  • Втора и трета награда на литературни конкурси на Литературен клуб „Изгрев“ Демир Хисар
  • Прва и трета награда на литературните конкурси на Мобилност Македонија

Биљана Тодоровска

todorobile@gmail.com