Skip to main content

РАЗГОВОРИ СО ДЕТЕТО

 

Бидејќи основна задача е да се утврдат и задоволат потребите и можностите на децата, треба да се разговара со нив.

Секое дете има што да каже и мора да се почитува неговото мислење при правилното донесување на одлуките.

На тој начин се изразува и довербата кон детето. За таа цел треба да се најде соодветна прилика и да се изнајде адекватен пристап за комуникација и разговор.