Skip to main content

ИНКЛУЗИЈАТА ВО СЛОВЕНИЈА

 

Постои тесна и постојана соработка меѓу редовните училишта и специјализираните институции.

Училиштата имаат прилагодени програми за учениците со посебни потреби.

Постои мобилен сервис од стручни лица за учениците со посебни потреби. Тие ги посетуваат децата и учениците и им даваат совети и помош на децата, учениците, воспитувачите, наставниците и родителите.