Skip to main content

ЗАПОСТАВЕНОСТ

 

За жал, не е мал бројот на запоставени деца ширум светот, па и во нашата средина.

Едноставно, родителите не се, пред се, во материјална, а потоа и во духовна и ментална можност да се грижат за своите деца.

Всушност, тие не се во можност и не се грижат доволно ни за самите себеси.

И тоа е многу голем проблем во релацијата родител-дете-тутор-асистент-наставник…