Skip to main content

Проф.д-р Христо Петрески: Методологија на научно-истражувачка работа – 100 ден.

НАПОМЕНА: Во цената не е пресметан ДДВ од 5%.