Skip to main content
Category

Собири

Научен собир

Кратките книжевни форми како врвен дострел во литературата  – специфики, карактеристики и резултати   Скопје, 24.11.2021 година     Податоци за собирот:   Назив на научниот собир: Кратките книжевни форми…
Read More

УЛОГАТА И ЗНАЧЕЊЕТО НА СПИСАНИЈАТА, ПРИРАЧНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ ВИЗУЕЛНИ, АУДИО И ВИДЕО ИЗДАНИЈА И МАТЕРИЈАЛИ ВО ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС

Научен собир   УЛОГАТА И ЗНАЧЕЊЕТО НА СПИСАНИЈАТА, ПРИРАЧНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ ВИЗУЕЛНИ, АУДИО И ВИДЕО ИЗДАНИЈА И МАТЕРИЈАЛИ ВО ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС   Скопје, 18.1.2021 година     Назив на научниот…
Read More

ВОСПИТУВАЊЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО НА ДЕЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ – МОЖНОСТИ, ПРОГРАМИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Научен собир   ВОСПИТУВАЊЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО НА ДЕЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ – МОЖНОСТИ, ПРОГРАМИ И ПЕРСПЕКТИВИ     Скопје, 11.1.2021 година     Назив на научниот собир: Воспитувањето и образованието…
Read More