Skip to main content
Category

Зборник 3

Марија Ршумовић: Пружање подршке деци са поремећајем из спектра у аутизма да се укључе у социјалну средину

Пружање подршке деци са поремећајем из спектра у аутизма да се укључе у социјалну средину   Первазивни развојни поремећаји, односно поремећаји аутискичног спектра, су поремећаји у развоју које карактерише поремећај…

Read More

Весна Бошковска: Деца со аутизам

Деца со аутизам   Нарушувањето на аутистичниот спектар е конструкција што се користи за да се опишат лица со специфична комбинација на оштетувања во социјалната комуникација и повторувачки однесувања, многу…

Read More