Category

Зборник 2

Зорица Милкова: Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио и видео изданија и материјали во воспитно – образовниот процес

Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио и видео изданија и материјали во воспитно – образовниот процес   „Наставникот треба да го гради својот час, како што…

Прочитај повеќе

Виолета Николовска: Улогата на техниката во образовниот процес на примери од високото образование

  УЛОГАТА НА ТЕХНИКАТА ВО ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС НА ПРИМЕРИ ОД ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ   Во трудот си поставивме за цел да анализираме два различни пристапи во наставата во високото образование. Наставата…

Прочитај повеќе

Лила Арсова: Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио изданија и материјали во воспитно-образовниот процес

Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио изданија и материјали во воспитно-образовниот процес     Децата од својата најрана возраст најдобро учат преку играта. Играта е природен…

Прочитај повеќе

Виолета Петковска: Неколку приоди за поефикасни часови по македонски јазик

Неколку приоди за поефикасни часови по македонски јазик       Во едно современо општество во зависност од степенот на културниот развој, од свеста, од културно-образовното наследство, од материјално-економската сила,…

Прочитај повеќе

Јадранка Клисарова: Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио и видео изданија и материјали во воспитно образовниот процес

Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио и видео изданија и материјали во воспитно образовниот процес     Резиме: Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите…

Прочитај повеќе

Елизабета Јанева: Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио и видео изданија и материјали во воспитно-образовниот процес

Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио и видео изданија и материјали во воспитно-образовниот процес   Апстракт: Овој напишан текст ќе послужи одблиску да се претстави значењето…

Прочитај повеќе

Маја Давкова: Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио и видео изданија и материјали во воспитно- образовниот процес

Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио и видео изданија и материјали во воспитно- образовниот процес „Образованието …тоа е она што ќе остане откако ќе го заборавите…

Прочитај повеќе

Ленче Китанова: Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио и видео изданија и материјали во воспитно-образовниот процес

Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио и видео изданија и материјали во воспитно-образовниот процес   Јас тргнувајќи од моето детство (пред  околу пет децении ) кога…

Прочитај повеќе

Славица Дабевска Ќировска: Детска литература

      Детска литература Детската литература има значајно место и улога во организираниот и институционализиран процес на воспитание и образование. Љубовта кон читањето од најраната возраст е од огромно значење за…

Прочитај повеќе