Skip to main content
Category

Uncategorized

Габриела Павлоска

Родена е на 15.12.1991 година во Гостивар. Љубовта кон поезијата и јазиците ја поттикнува да се запише на Филолошкиот факултет „Блаже Конески‟ при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј‟ во Скопје,…
Read More