Category

Новости

Два нови проекта

Проект: Литература за деца и млади Програмски борд: проф.д-р Христо Петрески, претседател; членови: проф.д-р Мито Спасевски, проф.д-р Кристина Николовска, доц.м-р Трајче Кацаров, проф.д-р Васил Тоциновски, проф.д-р Елизабета Бандиловска, проф.д-р Виолета…

Прочитај повеќе

Формирана е Македонска секција на Светската асоцијација на театарските критичари (AICT)

Формирана е Македонска секција на Светската асоцијација на театарските критичари (AICT), со седиште во Париз. За време на петнаесеттото јубилејно издание на Фестивалот „Актерот на Европа” во присуство на почетниот…

Прочитај повеќе

Научни собири

Институтот за наука, алтернатива, култура и уметност – Скопје во 2019 година ги реализираше двата научни собира: Инклузија на учениците со посебни потреби во наставно – образовниот процес. Лектирата во…

Прочитај повеќе