Skip to main content
Category

Соработници

Мирјана Стакић

Мирјана Стакић   Проф. др Мирјана Стакић, девојачко Грубовић, рођена 1973. године и ради као ванредни професор за ужу научну област Српски језик са методиком наставе на Педагошком факултету у…
Read More

Биљана Тодоровска

Биљана Тодоровска   Образование: 2016 год – 2019 год Постдипломски студии Магистер по Драматургија на Универзитет за аудиовизуелни уметности Европска филмска, танцова и театарска академија Скопје 2003 год – 2011…
Read More

Славица Урумова – Марковска

Славица Урумова – Марковска е родена во 1987 година во Скопје. Во 2010 година дипломира на катедрата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности при филолошкиот факултет “Блаже Конески”, а во…
Read More

Иванка Апостолова 

Иванка Апостолова  Вонреден професор д-р Иванка Апостолова (визитинг професор на Факултетот за арт и дизајн, Европски универзитет во Скопје). Иванка Апостолова дипломира (2004) на Катедрата по Историја на уметност со…
Read More

Виктор Радун Теон

Виктор Радун Теон, рођен 1965. године у Скопљу, Македонија. Од 1991. живи у Новом Саду. Дипломирао на Економском факултету у Скопљу, 1990. године, магистрирао на Економском факултету у Суботици, 2003.…
Read More

Васил Петрески

Васил Петрески е основач и директор на Центарот за дизајн ТАКУМИ од Скопје. Тој е дипломиран економист на Економскиот факултет во Скопје, каде сега ги завршува постдипломските студии на групата…
Read More

Лили Бошевска

ЛИЛИ БОШЕВСКА   Д-р Лили Бошевска докторирала во 2013 година, на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ со докторската дисертација: Модел за стратегиско менаџирање за континуирано подобрување на успешноста на организацијата со…
Read More

Ели Маказлиева

Ели Маказлиева   м-р Ели Маказлиева е родена во Битола, каде завршува основно и средно (гимназиско) образование. Високо образование завршува во Скопје, на УКИМ, Филозофски факултет на Институтот за педагогија…
Read More

Славица Дабевска Ќировска

Славица Дабевска Ќировска   Славица Дабевска Ќировска е родена  во Тетово. Пишува поезија и проза. Творештво: „Булки покрај пругата“  (поезија, 2011) „Венчаница“ ( поезија, 2012) „Душа која грее“(поезија, 2012) ,,Само…
Read More