Skip to main content
Category

Зборник 4

Виолета Николовска: Менаџирањето со основното со основното образование во услови на пандемија

МЕНАЏИРАЊЕТО СО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА   Нашето основно образование е организирано како деветтолетка, според системот 3+3+3. Во текот на пандемијата, учениците во пониските одделенија посетуваа настава /…
Read More

Евгенија Дика Талеска: Онлајн наставата во време на пандемија со Ковид-19; Предизвици, позитивни и негативни страни од аспект на наставник и родител

Онлајн наставата во време на пандемија со Ковид-19 Предизвици, позитивни и негативни страни од аспект на наставник и родител   Сѐ се случи набрзина, некако неочекувано, како „гром од ведро…
Read More

Мирела Ибраими: Онлајн наставата – нов предизвик за сите

ОНЛАЈН НАСТАВАТА - НОВ ПРЕДИЗВИК ЗА СИТЕ     Веќе подолго времe (од почетокот на Ковид 19-пандемијата), онлајн-наставата е едно многу актуелно прашање кое предизвикува загриженост и кај наставниците и…
Read More

Александар Јовановиќ: Споредбени показатели во реализацијата на далечинското учење – учење од дома (онлајн настава) во ООУ „Крсте Мисирков“ – Куманово за учебната 2019-2020 година со показателите за учебната 2020-2021 година

СПОРЕДБЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ДАЛЕЧИНСКОТО УЧЕЊЕ – УЧЕЊЕ ОД ДОМА (ОНЛАЈН НАСТАВА) ВО ООУ „КРСТЕ МИСИРКОВ“ – КУМАНОВО ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА СО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА (стручен…
Read More

Христо Петрески: Образованието за време на пандемијата

ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈАТА   Образованието во услови на пандемија, која се уште трае и е глобален цивилизациски шок и планетарна елементарна непогода, треба да овозможи образование достапно за…
Read More

Вања Ангелова: Менаџирањето на основните и средните училишта во услови на пандемија

Менаџирањето на основните и средните училишта во услови на пандемија   Градење одржливи системи за образование за време на пандемијата од COVID-19   Размислувања за носителите на одлуки во образованието…
Read More

Виктор Радун: Дигитализација образовања, могућности и изазови е-учења у високом образовању у Србији

Дигитализација образовања, могућности и изазови е-учења у високом образовању у Србији   Увод Пандемија Корона вируса (SARS-CoV-2), означена шифрованим именом КОВИД-19 (у оригиналу: COVID-19), званично проглашена од стране СЗО 11.…
Read More