Skip to main content
Category

Зборник 1

Јасмина Антић и Јасминка Петковић: Бајка у функцији подстицања говорног стваралаштва деце

    Бајка у функцији подстицања говорног стваралаштва деце   Резиме: Бајке су неопходна, незаменљива литература за децу предшколског и раног основношколског узраста. Оно што дете може да наёе у…

Read More

Данијела Здравковић: Детињство у породичном и друштвеном контексту

  Детињство у породичном и друштвеном контексту   Резиме: У првом делу рада указујемо на досадашња искуства и до- принос аутора заслужних за истицање парадигме која проблематизује нови концепт детињства,…

Read More

Синиша Стојановић: Књижевна уметност у функцији стицања репертоара друштвених улога предшколске деце

  Књижевна уметност у функцији стицања репертоара друштвених улога предшколске деце   Резиме: Рад се бави могућношћу и улогом књижевних текстова у покретању игре и активности у предшколском васпитању. Теоријско…

Read More

Јелена Вучковски и Александар Стојадиновић: Ритам и говор – елементи музике и језика

  Ритам и говор – елементи музике и језика Резиме: Говор је основно средство за изражавање и комуникацију, па зато велики број активности у развоју осећаја за ритам треба везати…

Read More

Буба Стојановић: Место народне књижевности у наставном програму и читанкама за млађе разреде основне школе

    Место народне књижевности у наставном програму и читанкама за млађе разреде основне школе У читанкама треба да су побољи и разумљивији угледи из народне књижевности како би се…

Read More

Стана Смиљковић: Књижевни текстови за децу као слободна лектира

  КЊИЖЕВНИ ТЕКСТОВИ ЗА ДЕЦУ КАО СЛОБОДНА ЛЕКТИРА   Резиме: У овом раду расправљаће се о књижевно-уметничким текстовима као изворима лексике, симбола, граматичког система. Указа- ће се на врсте које…

Read More

Маја Давкова: Воспитувањето на децата со посебни потреби – можности, програми и перспективи

Воспитувањето на децата со посебни потреби – можности, програми и перспективи   „Човештвото им должи на децата сè најдобро што може да им се даде “ – од Декларацијата за правата…

Read More

Лила Арсова: Воспитанието и образованието на децата со посебни потреби – можности, програми и перспективи

Воспитанието и образованието на децата со посебни потреби можности, програми и перспективи   Инклузивното образование во последните децении е во фокусот на многу интердисциплинарни истражувања ,законски регулативи и реформи на…

Read More