Skip to main content
Category

Зборник 7

Снежана Алексиќ Станојловиќ: Современото творештво за деца и млади денес

  Современото творештво за деца и млади денес   Од секогаш постоело аналитичко прашање: Што е всушност творештво за деца? Професорите, јазичните аналитичари, книжевните критичари, публицисти и журналисти, научни работници,…
Read More

Јасмина АНТИЋ и Јасминка ПЕТКОВИЋ: БАЈКА У ФУНКЦИЈИ ПОДСТИЦАЊА ГОВОРНОГ СТВАРАЛАШТВА ДЕЦЕ

БАЈКА У ФУНКЦИЈИ ПОДСТИЦАЊА ГОВОРНОГ СТВАРАЛАШТВА ДЕЦЕ Резиме: Бајке су неопходна, незаменљива литература за децу предшколског и раног основношколског узраста. Оно што дете може да наёе у доброј бајци, не…
Read More

Ивана ТАСИЋ МИТИЋ: ЧИТАЊЕ И ПРЕПРИЧАВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ПРАВИЛНОГ РАЗВОЈА ГОВОРА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

ЧИТАЊЕ И ПРЕПРИЧАВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ПРАВИЛНОГ РАЗВОЈА ГОВОРА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА Резиме: Један од начина да се деца уведу у свет књижевних дела јесте читање које на нивоу предшколског узраста…
Read More

Ана СПАСИЋ-СТОШИЋ: ПОЕТСКИ ТЕКСТ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ПОЈМОВА О ПРИРОДИ И ДРУШТВУ

ПОЕТСКИ ТЕКСТ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ПОЈМОВА О ПРИРОДИ И ДРУШТВУ Резиме: Вртићи пружају најповољније услове за свеукупни психички и физички развој предшколског детета. Поред циљева који су усмерени на развој…
Read More

Драгица ИЛИЋ и Србољуб ДИМИТРИЈЕВИЋ: КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И ЕКОЛОШКО ВАСПИТАЊЕ У ПРЕДШКОЛСКОМ УЗРАСТУ

КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И ЕКОЛОШКО ВАСПИТАЊЕ У ПРЕДШКОЛСКОМ УЗРАСТУ Резиме: Еколошко васпитање подразумева усвајање неопходних интелектуалних, моралних, естетских, радио-техничких и здравствених вредности личности, које су у функцији заштите човекове животне…
Read More

Марија ДЕЈКОВИЋ: КЊИЖЕВНИ ТЕКСТОВИ И РАЗВОЈ ДЕЧЈЕ МОРАЛНОСТИ

КЊИЖЕВНИ ТЕКСТОВИ И РАЗВОЈ ДЕЧЈЕ МОРАЛНОСТИ Резиме: Књижевно дело за децу представља неисцрпни извор знања из свих животних области. Проучавањем књижевног дела, његових идеја и мотива, осим примарних естетских, остварују…
Read More

Марија РАДЕНКОВИЋ: МЕСТО ПОЕЗИЈЕ У НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ И ЧИТАНКАМА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

МЕСТО ПОЕЗИЈЕ У НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ И ЧИТАНКАМА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Резиме: У раду се разматра тренутно стање у настави поезије у млаёим разредима основне школе. Указаће…
Read More