Skip to main content
Category

Зборник 6

Виктор Радун Теон: Бајка и процес индивидуације у контексту критике трансхуманизације човека у ери Четврте индустријске револуције

Виктор Радун Теон   БАЈКА И ПРОЦЕС ИНДИВИДУАЦИЈЕ У КОНТЕКСТУ КРИТИКЕ ТРАНСХУМАНИЗАЦИЈЕ ЧОВЕКА У ЕРИ ЧЕТВРТЕ ИНДУСТРИЈСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ   Резиме:   У овом раду размотрићемо основне карактеристике бајке и анализираћемо…
Read More

Невена ВИТОШЕВИЋ-ЋЕКЛИЋ: ЛУТКАРСКА СЦЕНСКА БАЈКА

Мр Невена ВИТОШЕВИЋ-ЋЕКЛИЋ ЛУТКАРСКА СЦЕНСКА БАЈКА Резиме: Рад се најпре усредсреёује на оне особине бајки, посебно народних, захваљујући којима оне с лакоћом постају изузетно популарна дела сценске уметности представљајући основу…
Read More

Сунчица СТОЈАНОВИЋ: НЕКОЛИКО (А МОЖДА И ВИШЕ!) ОТВОРЕНИХ ПИТАЊА О ИНКЛУЗИВНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Сунчица СТОЈАНОВИЋ Психолог ОШ „Вук Караџић“, Врање   НЕКОЛИКО (А МОЖДА И ВИШЕ!) ОТВОРЕНИХ ПИТАЊА О ИНКЛУЗИВНОМ ОБРАЗОВАЊУ Резиме: Рад представља доживљај сукоба теоријског концепта инклузивног образовања и постојеће образовно-васпитне…
Read More

Марија МЛАДЕНОВИЋ, Ненад ДЕЈКОВИЋ: ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК КАО СПЕЦИФИЧНИ ОБЛИК ПЕДАГОШКОГ РАДА

Марија МЛАДЕНОВИЋ „Креатива едукатива“, Врање Ненад ДЕЈКОВИЋ ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК КАО СПЕЦИФИЧНИ ОБЛИК ПЕДАГОШКОГ РАДА Резиме: У раду су изложене специфичности продуженог (целодневног) боравка ученика као посебне форме васпитно-образовног рада у…
Read More

Стана СМИЉКОВИЋ: КЊИЖЕВНИ ТЕКСТОВИ ЗА ДЕЦУ КАО СЛОБОДНА ЛЕКТИРА

Проф. др Стана СМИЉКОВИЋ Учитељски факултет у Врању КЊИЖЕВНИ ТЕКСТОВИ ЗА ДЕЦУ КАО СЛОБОДНА ЛЕКТИРА Резиме: У овом раду расправљаће се о књижевно-уметничким текстовима као изворима лексике, симбола, граматичког система.…
Read More

Жарко ТРЕБЈЕШАНИН: НОВА ПРЕДСТАВА ДЕТЕТА И ДЕТИЊСТВА У АНТРОПОЛОГИЈИ, ИСТОРИЈИ, ПСИХОЛОГИЈИ И ПСИХОАНАЛИЗИ

Проф. др Жарко ТРЕБЈЕШАНИН Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Учитељски факултет Универзитет у Београду   НОВА ПРЕДСТАВА ДЕТЕТА И ДЕТИЊСТВА У АНТРОПОЛОГИЈИ, ИСТОРИЈИ, ПСИХОЛОГИЈИ И ПСИХОАНАЛИЗИ   Резиме: У…
Read More

Јасмина АНТИЋ, Јасминка ПЕТКОВИЋ: БАЈКА У ФУНКЦИЈИ ПОДСТИЦАЊА ГОВОРНОГ СТВАРАЛАШТВА ДЕЦЕ

Јасмина АНТИЋ Јасминка ПЕТКОВИЋ Предшколска установа „Наше дете―, Врање БАЈКА У ФУНКЦИЈИ ПОДСТИЦАЊА ГОВОРНОГ СТВАРАЛАШТВА ДЕЦЕ Резиме: Бајке су неопходна, незаменљива литература за децу предшколског и раног основношколског узраста. Оно…
Read More

Ивана ТАСИЋ МИТИЋ: ЧИТАЊЕ И ПРЕПРИЧАВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ПРАВИЛНОГ РАЗВОЈА ГОВОРА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Ивана ТАСИЋ МИТИЋ Учитељски факултет у Врању ЧИТАЊЕ И ПРЕПРИЧАВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ПРАВИЛНОГ РАЗВОЈА ГОВОРА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА Резиме: Један од начина да се деца уведу у свет књижевних дела…
Read More

Марија ДЕЈКОВИЋ: КЊИЖЕВНИ ТЕКСТОВИ И РАЗВОЈ ДЕЧЈЕ МОРАЛНОСТИ

Мс Марија ДЕЈКОВИЋ Докторанд Учитељског факултета у Врању КЊИЖЕВНИ ТЕКСТОВИ И РАЗВОЈ ДЕЧЈЕ МОРАЛНОСТИ Резиме: Књижевно дело за децу представља неисцрпни извор знања из свих животних области. Проучавањем књижевног дела,…
Read More