Skip to main content
Category

Зборник 5

Аида Петровска: Што за мене значат кратките книжевни форми и кога ги користам во наставата?

ШТО ЗА МЕНЕ ЗНАЧАТ КРАТКИТЕ КНИЖЕВНИ ФОРМИ И КОГА ГИ КОРИСТАМ ВО НАСТАВАТА?   За повозрасните генерации, особено за оние кои завршиле во образование како учители, читањето и пишувањето им…

Read More

Стана Смиљковић: Књижевни текстови за децу

КЊИЖЕВНИ ТЕКСТОВИ ЗА ДЕЦУ   КЊИЖЕВНИ ТЕКСТОВИ ЗА ДЕЦУ КАО СЛОБОДНА ЛЕКТИРА Резиме: У овом раду расправљаће се о књижевно-уметничким текстовима као изворима лексике, симбола, граматичког система. Указа[1]ће се на…

Read More

Синиша Стојановић: Књижевна уметност

КЊИЖЕВНА УМЕТНОСТ   КЊИЖЕВНА УМЕТНОСТ У ФУНКЦИЈИ СТИЦАЊА РЕПЕРТОАРА ДРУШТВЕНИХ УЛОГА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ Резиме: Рад се бави могућношћу и улогом књижевних текстова у покретању игре и активности у предшколском васпитању….

Read More