Skip to main content
Category

Зборник 5

Марија ОБАДОВИЋ: КРАТКЕ КЊИЖЕВНЕ ФОРМЕ

Марија ОБАДОВИЋ ОШ „Јован Миодраговић― у Београду КРАТКЕ КЊИЖЕВНЕ ФОРМЕ* Сажетак: Рад представља теоријски осврт на форме народне књижевности које су, у досадашњем проучавању, највише запостављене. Иако су настале у…
Read More