Skip to main content

Bajruzin Hajro Planjac

Savremeni bosanskohercegovački pisac za djecu i mlade Bajruzin Hajro PLANJAC kaže da je rođen u čarobno lijepom selu Bobare, u zlatonosnom Pousorju, nadomak Tešnja,  najljepšeg grada na kugli zemljinoj, dva dana prije početka proljeća, one godine kada je čovjek kročio u svemir. Prvu priču objavio je kao učenik u školskom listu “Neven” 1977., a prvu knjigu Djevojka i breza 1987. g. u izdavačkoj kući “Otokar Keršovani“ iz Opatije.

U životu je obavljao razne poslove. Počeo je kao fizički radnik u “Tehnici”  iz Zagreba,  zatim  monter u Rafineriji nafte u  Bosanskom Brodu, bravar u “Trudbeniku” u Doboju, mašinbravar u “4. septembru“ u Tesliću, muzičar u rock-grupi “Atomski zvuk”, menadžer na estradi, trgovački putnik – prodavač knjiga u “Otokaru Keršovaniju” iz Opatije i BIGZ-u iz Beograda, oficir u Armiji RBiH, novinar u novinama, na radiju i televiziji, zatim urednik, direktor, savjetnik, konsultant,… Bio je glumac u popularnoj TV seriji “Viza za budućnost”.

Prije tridesetak godina poželio je da bude sam svoj šef – poduzetnik pa je u vlastitom dvorištu osnovao književnu zajednicu “Studenac”, koja je danas prerasla u grupaciju Planjax, u čijem sastavu danas posluje izdavačko-štamparska kuća Planjax komerc, proizvodno-prometno poduzeće Planjax produkt i privatna školska ustanova Centar za obrazovanje odraslih “Eduka BH”.

Osnovnu školu završio je u susjednom Kaloševiću, srednju metalsku, trgovačku i saobraćajnu u Doboju, novinarsku na Jugoslovenskom institutu za novinarstvo u Beogradu. Diplomirao je menadžment na Fakultetu poslovne ekonomije Panevropskog univerziteta “Apeiron” u Banjoj Luci, a magistrirao na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku, gdje je završio i doktorske studije, te stekao akademsko zvanje doktor ekonomskih nauka.

Zastupljen je u udžbenicima i priručnicima za osnovne škole i pedagoške fakultete, kao i u lektiri u BiH i  Srbiji. Djela su mu prevođena na engleski, njemački,  makedonski, arapski i švedski jezik. Za poduzetnički, književni, humani i društveno-politički rad nagrađivan je više puta. Član je Društva pisaca BiH, Saveza novinara BiH i Udruženja privrednika.

O njegovom književnom djelu napisano je preko stotinu eseja, a o romanu Tajne djedovog mlina  knjiga književno-kritičkih prikaza “Otkrivanje tajni djedovog mlina”.

Romani “Habetova koliba” (2005.) i “Tajne djedovog mlina” (2010.) proglašeni su najboljim knjigama za djecu u BiH, te nominovani za Međunarodnu književnu nagradu Mali princ – za najbolju dječiju knjigu u regionu.  “Tajne djedovog mlina” su u obaveznoj školskoj lektiri za peti raszred u Sandžaku. “Habetova koliba”  koja je doživjela deset izdanja je objavljena i na engleskom jeziku. Roman “Bracikina družina”, najprodavanija knjiga u BiH u 2009. godini, svom autoru je obezbijedio Plaketu najčitanijeg savremenog dječijeg bh. pisca u biblioteci u Bosanskoj Krupi 2011.godine. Sve romane B. H. Planjca na CD-u izdala je Biblioteka za slijepa i slabovidna lica Sarajevo, a roman “Bracikina družina” izdat je i na Brajevom pismu.

Nekoliko biblioteka u kojima je jedan od najčitanijih pisaca za djecu i omladinu (Bosanska Krupa, Kakanj, Maglaj, Goražde,….) predložile su 2016 Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH da Planjca nominuju za nagradu Astrid Lindgren – najveću književnu nagradu na svijetu za koju se nadmeću pisci iz 150 zemalja.

Zahvaljujući autorskim projektima, koji se već desetak godina realizuju među učenicima osnovnih škola, za popularizaciju i afirmaciju knjige, Kupi knjigu i osvoji ekskurziju, Poklon knjiga za peticu i Pjesnički dvoboj, Planjac je postao izrazito najprodavaniji pisac u zadnjih deset godina.

Objavio je nekoliko priručnika za osnovnu, srednju i visoku školu,  i desetak zajedničkih knjiga sa drugim autorima. Živi na imanju u Bobarama sa suprugom Medinom, kćerkom Muamerom i sinovima Alenom i Mirzom, koji marljivo rade u porodičnoj grupaciji.

 

 

BIBLIOGRAFIJA

 

 1. Djevojka i breza, poezija, Otokar Keršovani Opatija, 1987.
 2. Igra Sunca, (sa K. Derakovićem ) poezija, Vidici Gračanica, 1988.
 3. Zalutali mjesec, poezija, Narodni univerzitet Tešanj, 1988.
 4. Žubor na Studencu, (sa grupom autora) KZ Studenac Bobare, 1989.
 5. Bobarsko biserje, (sa grupom autora), KZ Studenac Bobare, 1990.
 6. Pjesme sa plavih zvijezda, (sa grupom autora) KZ Studenac , 1991.
 7. Pjeva krvava Bosna,(sa grupom autora), Mak Dizdar– TRN Tešanj, 1993.
 8. Djetinjstvo u Pousorju, (priče) Planjax Tešanj,1996. (dva izdanja).
 9. Bosnuj Bosno, (poema), Planjax Tešanj, 1996. (dva izdanja)
 10. Herbar-mapa za bilje, Planjax Tešanj, 1998. (dvanaest izdanja)
 11. Šta da radi ovaj zalog, (sa M.Bećirbašićem)Planjax Tešanj, 1998.
 12. Bojanka sa abecedom, Planjax Tešanj, 1999. (deset izdanja)

13.Bojanka sa azbukom, Planjax Tešanj,1999. (tri izdanja).

 1. Slovarica za početnike – Planjax Tešanj,1999. (petnaest izdanja).
 2. Tehničko pismo, (sa grupom autora) Planjax Tešanj, 1999. (dva izd.)
 3. Zlatni spomenar, (priredio) Planjax Tešanj, 2000, (tri izdanja).
 4. Bosanski vicevi, (prikupio) Planjax Tešanj, 2000. (tri izdanja)
 5. Mudrice-mudre izreke, (priredio) Planjax Tešanj, 2000.
 6. Bašta moje majke, (slikovnica) Planjax Tešanj, 2000.
 7. Slovarica početnica , Planjax Tešanj, 2000.
 8. Jetimi, (slikovnica) Planjax Tešanj, 2003.
 9. Habetova koliba,(roman za mlade Bosanska riječ Tuzla,2005.(deset izd.)
 10. Kiketov rov, (roman za mlade) Planjax Tešanj, 2006.
 11. Najljepše priče za djecu i roditelje, (12 slikovnica ), Planjax, 2007.
 12. Dobro nam došli, (igrokaz), Planjax Tešanj, 2008.
 13. Mirzin devnik, (roman za mlade) Preporod Sarajevo,2008. (šest izd).
 14. Putnik sanjar, (poezija) Planjax Tešanj 2008 god. (pet izdanja).
 15. Bracikina Družina, (roman za mlade), Planjax Tešanj, 2009.(sedam izd.)
 16. Majka, ( poema ) Planjax Tešanj, 2009.
 17. Ljepotanke za čitanke, (poezija) sa A. Hozićem, I. Kajanom, R. Džafićem

i M. Omerovićem, Planjax Tešanj, 2009., (dva izdanja).

 1. U mom atelieru,(sa grupom Tešanjskih pjesnika) CKO. Tešanj, 2009.
 2. Tajne djedovog mlina,(roman za mlade) Planjax Tešanj, 2010.(pet izd.)
 3. Zlatna diploma, (priče za djecu), Planjax Tešanj, 2011, (tri izdanja).
 4. Vuk dobrivuk, (basne), Planjax Tešanj, 2011. (tri izdanja).
 5. Tajne uspješnih poduzetnika, (sa E. Ajanovićem) Univ. u Travniku 2011
 6. Manguparije Mutka Genijalca,(roman za mlade)Planjax Tešanj, 2012.
 7. Na krilima mašte, (basne sa M. Đedovićem, Ž. Milenićem, F. Kučukom i
 8. Đapo) Planjax Tešanj, 2012, (tri izdanja).
 9. Eko bonton za djecu i omladinu, Planjax Tešanj, 2012. (tri izdanja).
 10. Značaj organizacije i motivacije ljudi, (sa E. Ajanovićem) Travnik 2012
 11. Vjerni rob ljepote,(izbor M.Ć. Ćatića sa R. Brkićem) Tešanj,2013.
 12. Đulizaro moja, (izbor M.Ć. Ćatića – sa R. Brkićem Planjax Tešanj.

42.Metodologija naučno-istraživačkog rada (sa A. Alihodžićem, M. Bunjevac),  Planjax Tešanj 2013.

43 Priče za dobro jutro, Planjax Tešanj, 2013. (pet  izdanja).

 1. Pjesme za dobar dan, Planjax Komerc Tešanj, 2014.
 2. Basne za dobro podne, Planjax Komerc Tešanj, 2014.
 3. Bajke za dobar san, Planjax Komerc Tešanj, 2014.
 4. Životinjsko carstvo, (komplet od 12 slikovnica), Planjax Tešanj, 2014.
 5. Najbolji prijatelj, (roman za mlade ) Planjax Komerc Tešanj, 2015.
 6. Stazama djetinjstva, (sa grupom autora) Biblioteka B. Krupa 2015.
 7. Made in Tešanj, (poezija) Planjax Komerc Tešanj, 2016.
 8. Srebreno djetinjstvo, (roman) Planjax Komerc Tešanj 2016.
 9. Od ideje do biznisa, (sa E. Ajanovićem) Planjax komerc 2016.
 10. Pisac sa dva imena, (priče) Planjax Komerc Tešanj, 2017.
 11. Dječak iz Pousorja (izbor proze i poezije u pripremi).
 12. Mala Hajrologija mudih izreka (u pripremi)

 

IZDANJA U DRUGIM DRŽAVAMA

 1. Djevojka i breza, (Hrvatska)Otokar Keršovani, Opatija 1987.
 2. Habetova koliba, ( Srbija ) Ruka Tutin 2008.god. (dva izdanja).
 3. Mirzin dnevnik,(Švedska),Udruženje BiH -Švedska, Norrkoping, 2008
 4. Tajne djedovog mlina, ( Srbija ) Ruka Tutin 2009.

 

IZDANJA NA DRUGIM JEZICIMA

 1. Knout o Habe, engleski jezik, bibliofilsko izdanje, Planjax Tešanj, 2015.

 

IZDANJA NA DRUGIM PISMIMA

61.Bracikina družina, Brajevo pismo, Biblioteka za slijepa i slabovidna lica

Sarajevo 2009.

DVOJEZIČNA IZDANJA

 1. Kredenac–Cupoard,Bosansko–Englesko izdanje, Planjax Tešanj, 2008..

 

AUDIO IZDANJA

 1. Habetova koliba, Biblioteka za slijepa i slabovidna lica,Sarajevo 2010.
 2. Kiketov rov, Biblioteka za slijepa i slabovidna lica, Sarajevo 2010.
 3. Mirzin dnevnik, Biblioteka za slijepa i slabovidna lica, Sarajevo 2010.
 4. Tajne djedovog mlina , Biblioteka za slijepa i sl. lica, Sarajevo 2010.
 5. Bracikina družina, Biblioteka za slijepa i sl. lica, Sarajevo 2010.

VIDEO IZDANJA

 1. Pjesnički dvoboj u tri runde (sa Š. Ešićom) NTV Vogošća, u pripremi.

IZDANJA O DJELU B. H. PLANJCA

 1. PLANJAC u književnoj kritici, Preporod Sarajevo Centar, 2008.
 2. Otkrivanje tajnih djedovog mlina, Opća Biblioteka Tešanj 2010.
 3. Čudo u Musinoj čaršiji, (monografija o Planjaxu i Planjcu – (u pripremi)
 4. PLANJAC – Bibliografija, u povodu 30. godina rada (u pripremi)