Skip to main content

Миомир Милинковић

 

Миомир Милинковић је рођен 1948. године у Буковику, општина Прибој. Основну школу завршио је у Поблаћу, а учитељску у Ужицу.  На Вишој педагошкој школи у Ужицу, завршио је  1974. године  студије на Групи за српски језик и књижевност, а 1978. на Филолошком факултету у Београду,  Српски језик и југословенску књижевност. Звање магистра филолошких наука стекао је 1989, на Филолошком факултету у Београду, одбранивши тезу Раде Драинац и експресионизам, а докторат књижевних наука, 1995, такође у Београду, одбраном дисертације Књижевно дело Милорада Поповића Шапчанина.

 

Учитељски позив започео је 1970. године у Мажићима (Основна школа ”Никола Тесла”, Прибојска Бања). Од 1974. до 1978. био је наставник српског језика у Основној школи ”9. мај” у Саставцима, а од 1978. до 1996. професор српског језика и књижевности у Машинско-електротехничкој школи у Прибоју. У јуну, 1996. године изабран је за професора на Учитељском факултету у Ужицу за предмет Књижевност за децу, а 1998. и за предмет Реторика. Биран је у наставничко звање за предмет Српски језик и култура говора на Учитељском факултету у Београду. Био је предавач Министарства просвете (Златиборски округ).

Редовни је професор на Учитељском факултету у Ужицу, за област Методика наставе српског језика и књижевности; српски језик, књижевност, књижeвност за децу, реторика и за Методику српског језика и књижевности на докторским студијама. Ангажован је за предмет Српски језик и књижевност на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду, на Учитељском факултету у Београду (одељење у Новом Пазару), На ФИЛУM-у Крагујевцу и Уиверзитету у Приштини (у Косовској Митровици).

У монографским истраживањима, чланцима и студијама,  Милинковић изучава  родословне писце и дела, у периоду од народне и средњовековне, па до савремене српске књижевности. Посебну пажњу посветио је eпохи романтизма и реализма и књижевним покретима између два светска рата (књижевност српске авангарде).Од 1996. изучава и књижевност за децу, а бави се и питањима стила и језика и беседничке вештине. Прати текућу летерарну продукцију, пише критике, приказе, белетристику за децу и одрасле. Један је од иницијатора и организатора стручно-научних скупова из језика и књижевности на учитељским факултетима Србије. Објављивао је радове у часописима Књижевност и језик, Школски час, Детињство, Мостови, Освит, Међај, Липар, Норма, Српска вила, Методичка пракса, Рашка, Универзитетска мисао и дневним листовима, Политика, Борба, Наша реч, Прибојске новине, Просветни преглед, Подринске новине, Вести и др., те зборницима радова са научних и стручних скупов у земљи и иностранствуа До сада је објавио 40 стручних и научних књига, од којих је петнаест из белетристике и две из публицистике, и  више од 200 књижевнокритичких, стручних и научних радова, осврта и приказа, чланака и   уметничких текстова. Учесник је научних скупова у Србији и иностранству. Објављивао је радове на енглеском језику, а држао је пленарне реферате у земљи и иностранству. Био је рецензент при Министарству Републике Србије за акредитацију високих струковних школа и факултета, и члан комисије за вредновање стручних и научних часописа и периодике.

Члан је Удружења књижевника Србије и председник Књижевног друштва ”Сунчани Брег”, Београд.

Био је уредник  часописа Међај, Ужице (часопис за књижевност, уметност и културу) од 2005, до 2010. године и члан Матичног одбора за српски језик и књижевност при Министарству за науку Републике Србије, члан Савета и члан Сената Универзитета у Крагујевцу и др.

 

За књигу песама Краљевство за детињство добио је књижевну награду Сима Цуцић, за годину 2008- 2009, за збирку Травка Вечности, Паунову награду (2011) године, Специјалну награду ”Сима Цуцић”, за књиге Књижевност за децу и младе-поетика и Бајковите форме у књижевности за децу и младе, 2013. године добитникce је и награде ”Момчило Тешић”, а 2017. осваја прву награду на конкурсу Високе школе за васпитаче у Шапцу за довршетак приповетке Стојан и Илинка, Лазе Лазаревића a 2019. добио је међународну награду за књижевност „Ана Франк“. те признање  из Русије ”Грамота” за.”успехи в литературном творчестве”, признање из Индије (International Indian award), признање из Румуније GRAI ROMANESC, те Награду за животно дело, Удружења црногорских писаца за децу и младе,Сертификат светског форума књижев ности ( International ambassador of pleace), Certificate of appreciaton и др. Роман Заборављени град преведен је  на енглески језик и објављен у Америци, а песничка збирка Човек и песма, на мађарски језик. Члан је Удружења књижевника Србије и председник Књижевног друштва ”Сунчани Брег” у Београду.

 

 

 

 

Проф. др Миомир Милинковић

 

МОНОГРАФИЈЕ, НАУЧНЕ КЊИГЕ, УЏБЕНИЦИ

 

 1. Раде Драинац и експресионизам, Књижевно душтво ”Раде Драинац”, Прокупље, 1991, 126 стр, CIP 886.1/.2.015.19-01
 2. Књижевно дело Милорада Поповића Шапчанина, Народна библиотека ”Жика Поповић”, Шабац, 1996, 453 стр, CIP 886.1/.2.09 012
 3. Педесет година Машинско-електротехничке школе у Прибоју, Прибој, 1997, 269 стр.
 4. Хоризонти детињства, огледи и студије из књижевности за децу, Учитељски факултет, Ужице, 1999,  290 стр, ISBN 86–80695–06–8
 5. Бисери поетике (књижевноисторијске и поетичке студије), Учитељски факултет, Ужице, 2000, 247 стр, ISBN 86–80695–18–1
 6. Књижевна разматрања (коаутор Д. Зорић), Учитељски факултет, Ужице, 2002, 278 стр, ISBN 86–80695–24–6
 7. 150 година Основне школе ”Никола Тесла” у Бањи код Прибоја, Бања, 2003, 267  стр., ISBN 86–904475–0–4
 8. Девојка бржа од коња, народне умотворине за децу, Учитељски факултет, Ужице, 2003,  94 стр, ISBN 86–80695–30–0
 9. Реторика, Учитељски факултет, Ужице, 2004, 282 стр, ISBN 86–80695–46–7
 1. Реторика са изабраним беседама, Легенда, Чачак, 2005, стр. 460, ISBN 86-7784-008-7
 2. Страни писци за децу и младе, Легенда, Чачак, 2006, стр. 551, ISBN 86-7784-039-7
 3. 12. Реторика, друго допуњено издање, Епоха, Пожега, 2006, стр. 319, ISBN 86-7866-019-8
 4. 13. Писци за децу и младе (коаутор Т. Петровић), Епоха, Пожега, 2007, стр. 396, ISBN 978-86-7866-028-3
 5. 14. Методика наставе српског језика и тикњижевности (коаутор Стана Смиљковић), Учитељски факултет у Врању, Учитељски факултет у Ужицу, Врање, 2008, стр. 450, ISBN 978-86-82695-50-9
 6. 15. Антологија српске поезије за децу, Легенда, Чачак, 2008, ISBN 86-7784-115-7
 7. Реторика са изабраним беседама, III издање, Легенда, Чачак, 2008.стр. 460, ISBN 978-86-7784-1215-8, четврто издање, Легенда, Чачак, 2021. године
 8. Нацрт за периодизацију српске књижевности за децу, Међународни центар књижевности за децу Змaјеве дечје игре, Нови Сад, 2010, стр. 536, ISBN 978-86-81501-46-7, COBISS.SR-ID 21239431
 9. Чаролија читања (Читанка за шести разред основне школе), коаутор Мирјана Стакић, Eпоха, Пожега, 2011, ISBN 978-86-7866-022-1; 37.01:821-82(075.2); COBISS.SR-ID185486860
 10. 19. Књижевност за децу и младепоетика, Учитељски факултет, Ужице, 211 стр., 2012, ISBN 978-86-6191-007-4, UDC 821.09-93, SR-ID 190671372
 11. 20. Бајковите форме у књижевности за децу и младе, Учитељски факултет, Ужице, 192 ст., 2012, ISBN 978-86-6191-011-1, UDC 821.09-93, 821.09-344, 82.09, SR-ID 195210252
 12. 21. Историја српске књижевности за децу и младе, Bookland, Београд 2014, стр.620, ISBN 978-86-7182-521-4 , SR-ID 208484620

 

 1. Свемоћно слово, практикум за ученике, студенте и наставнике, Ужице, Учитељски факултет, 2015, ISBN 978-86-6191-032-6
 2. 2 Антологија српске поезије за децу, друго издање, Легенда, Чачак, 2016, 978-86-7784-115-7
 3. Љубав нема година (антологија љубавне лирике за све узрасте), Bookland, Београд, 2017, ISBN 978-86-7182-625-9

 

КЊИГЕ БЕЛЕТРИСТИКЕ

 

 1. Катанац (приповетке), СИЗ културе, Прибој, 1988, 75 стр.
 2. Травка вечности (песме), Партенон, Београд, 2001, 87 стр.
 3. Бистро око (песме), Народна књига, Београд, 2005, 84 стр., ISBN 86-331-1942-0
 4. Краљевство за детињство (песме), Свет књиге, Београд, 2009, ISBN 978-86-7396-199-6
 5. 5. Лет у свет (песме), Легенда, Чачак, 2010, ISBN 978-86-7784-187-4
 6. 6. Писмо галебу (песме), Свет књиге; Београд, 2011, 978-86-7396-268-9
 7. Корак даље (песме), Легенда, Чачак, 2012, ISBN 978-86-7784-2253-3, COBISS.SR-ID 189858060
 8. Воденица код три јарца (роман), Bookland, Београд 2013, ISBN 978-86-7182-485-9
 9. Песма и дете, песме , Пчелица, Чачак 2013,
 10. 10. С оне стране дуге (роман), Bookland, Београд 2014,
 11. Неизбежно. Песме за децу, Београд 2015, АРТЕ
 12. 12. Корак до неба, приповетке, Чачак 2015, Легенда
 13. 1 Шара на длану, бајке, Легенда, Чачак, 2016.
 14. Заборављени град (роман), Пчелица, Чачак, 2017. Роман је на енглеском језику објављен у Америци, у издању LULUPRES, INC, 2019. године.

15.Свети извори.(песме о српским светињама), ИК Дабар, ССД Соко, Вишеград-Добрунска Ријека, 2018.

 1. Нешто ћу вам рећи (песме за децу и младе), Сунчани Брег, Београд, Легенда, Чачак, 2019.
 2. Az ember es a vers (Човек и песма) , AB ART – BUDAPEST, 2020.

18.Шумљаци (роман за одрасле), Алма – Сунчани брег, Београд, 2020.

 

 

 

 

 

Проф. др Миомир Милинковић

 

СТРУЧНИ И НАУЧНИ РАДОВИ

 

 1. Неколико узора чојства и јунаштва у Његошевом ”Горском вијенцу”, Венац, бр. 92, Горњи Милановац, 1981, стр. 8-10.
 2. О моралој вредности ликова у народној песми Болани Дојчин, Венац, бр. 105, Горњи Милановац, 1982, стр. 56-58.
 3. Један поглед на Лалићев нови роаман, Књижевност и језик, бр. 3, Београд, 1983, стр. 213-214,YU ISSN 0456–0689; UDK 886.1/6+808.1/2:37
 4. Горски вијенац као поема о борби за слободу, Венац, бр. 112-113, Горњи Милановац, 1983, стр. 24-25.
 5. Поимање људског у животу монаха Доротеја,  Венац, бр.118, Горњи Милановац, 1984, стр. 25-26.
 6. ”Траг” Милоша Црњанског,  у: Тоде Чолак: Искрена песма (антологија љубавне лирике) Дечје новине, Горњи Милановац, 1984, стр. 141.
 7. Сиво, суморно небо, Војислава Илића, (методички приступ), Школски час, бр. 3,  Београд, 1984, стр. 67-73.
 8. О књижевним идејама Светозара Марковића, Венац, 12/1985-1/1986, Горњи Милановац, стр. 18-19.
 9. О ”Каленићу” Васка Попе, у: Тоде Чолак: Векова тамних нежности (антологија родољубиве лирике), Дечје новине, Горњи Милановац, 1985, 223-224.
 10. Раде Драинац, песник, апаш и профет, Мостови, бр. 94, Пљевља, 1986, стр. 72-76.
 11. Прометеј Лазе Костића, у: Међу јавом и мед сном (антологија мисаоне лирике), Дечје новине, Горњи Милановац, 1986, стр. 56–57.
 12. Еротикон Рада Драинца, Тоде Чолак: Никад више (антологија елегије), Дечје новине, Горњи Милановац, 1987, стр. 186–187.
 13. Бескрајна нит поезије, Мостови, бр. 98–99, Пљевља, 1987, стр. 98–100.
 14. Раде Драинац у Прибоју, Прибојске новине, 13/304, 25. 10. 1987, Прибој.
 15. Социјалнопротестна црта Драинчеве поезије, Мостови, бр. 116, Пљевља, 1990, стр. 39–51.
 16. Хипнистичка лирика Рада Драинца, Књижевност и језик, бр. 1, Београд, 1990, стр. 78–85, YU ISSN 0456–0689, UDK 886.1/6+808.1/2:37
 17. Океанија Рада Драинца, Тоде Чолак: Безданој беди краја нема (антологија социјалне лирике), Дечје новине, Горњи Милановац, 1989, стр. 112–116.
 18. Раде Драинац–хипниста и неоромантичар, Венац, бр. 12/ 1989–1/1990, Горњи Милановац, 1990, стр. 17–19.
 19. Утемељивач реалистичке прозе (век од смрти Милорада П. Шапчанина), Политика, бр. 29291, Београд, 8. мај, 1995, стр. 15.
 20. Милорад П. Шапчанин у своме и напшем времену, Просветни преглед, Београд, април, 1995, у додатку: Педгошка пракса, бр. 274, стр. 8.
 21. Звук речи, Просветни преглед, Београд, 1995, 15. мај, у додатку: Педагошка пракса, бр. 1907 (32), стр. 4–5.
 22. Свети Сава–отац наше духовности и културе, Просветни преглед, Београд, новомбар, 1995, у додатку: Педагошка пракса, 1908–9, (33–34), стр. 1–3.
 23. Пастирске и сеоске идиле Милорада П. Шапчпанина, Мостови, 137–138, Пљевља, 1995, стр. 16–32.
 24. Књижевно дело Милорада Поповића Шапчанина – сто година након песникове смтри, Књижевност и језик, бр. 1–2, Београд, 1996, стр.     107–116, YU ISSN 0456-0689, UDK 886.1/6+808.1/2:37
 25. Нови хоризонти у поезији Душана Радовића, Мостови, бр. 146–147, Пљевља, 1997, стр. 7–15.
 26. Авангарда у српској и другим словенским књижевностима, Књижевност и језик, бр. 2–3, Београд, 1997, стр. 70–77, YU ISSN 0456-0689, UDK 886.1/6+808.1/2:37
 27. Филозофија апсурда у Андрићевом приповедању, Освит, бр. 20, Лесковац, 1997, стр. 81–90.
 28. И смех је озбиљна ствар, Књижевност и језик, бр. 4, Београд, 1997, стр. 17–24, YU ISSN 0456–0689, UDK 886.1/6+808.1/2:37
 29. Хумористички континуитет, Детињство, бр. 4, Нови Сад, 1997,    стр. 39–45.
 30. Поезија Јована Јовановића Змаја у лектири за основну школу, Зборник радова, бр. 1, Учитељски факултет, Ужице, 1998, стр. 333–348.
 31. Шта би било да Бранко није ступио у Вуков књижевни круг, Мостови, бр. 151–152, Пљевља, 1998, стр. 22–30; Вишегрдска стаза, Просвета, Вишеград, 1999, стр.135–145.
 32. Вучов авангардизам у поемама за децу, Књижевност и језик, бр. 1, Београд, 1998, стр. 95–101, YU ISSN 0456–0689, UDK 886.1/6+808.1/2:37
 33. Елменти мита и фантастике у роману Мач кнеза стефана, Књижевност и језик, бр. 1, Београд, 1998, стр. 101–106, YU ISSN 0456–0689, UDK 888.1/6+ 808.1/2:37
 34. Проблем концепције и ауторства читанке за други разред основне школе, Вредности савременог узбеника, 2 (Зборник радова са научног скупа са међународним учешћем), Ужице, 1998, стр. 249–256, ISBN 86-80695-05-X, UDC 371.671.046.12(082)
 35. Идентитет човека и природе у поезији и прози Десанке Максимовић, Детињство, бр. 2, Нови Сад, 1998, стр. 40–46.
 36. Скица за Књижевни портрет Лазара Комарчића (посебан отисак), Testudo, Прибој, 1988, стр. 1–19,  CIP 886. 1. 09-31d
 37. Човек и природа у поезији  Десанке  Максимовић,  Мостови,  бр. 153/ 154 /155, Пљевља, 1988, стр. 59–70.
 38. Милорад Поповић Шапчанин и шабачко читалиште, Глас Подриња, 21. јануар, 1999, бр. LV, стр. 10.
 39. Скица за историјски хронотоп српске књижевности за цецу, Зборник радова бр. 2, Учитељски факултет, Ужице, 1999, стр. 227–240.
 40. Идила сеоског живота Милорада Поповића Шапчанина, Драгутин Огњановић: Звездано јато (читанка за студенте учитељских факултета), Завод за издавање уџбеника, Београд, 1999, стр. 248.
 41. Ћопићево дело за децу, Драгутин Огњановић: Звездано јато, Завод за издавање уџбеника, Београд, 1999, стр. 308–311.
 42. Тематско–структурална и естетска вредност Читанке за трећи разред основне школе, Вредности савременог уџбеника, бр. 3, (зборник радова са научног скупа),  Учитељски факултет, Ужице, 1999, стр. 437–450, ISBN 86-80695-14-9, UDC 371.671.046.12 (082)
 43. Лаза Костић у огледалу савремене критике, Липар, бр. 2, Крагујевац, 1999, стр. 14–18.
 44. Лепота поуке у књижвености за децу, Детињство, бр. 4, Нови Сад, 1999, стр. 27–31.
 45. Рат – зашто рат?, Детињство, бр. 2/3, Нови Сад, 1999, стр. 13–18.
 46. Аналитичан приступ (Тихомир Петровић: Машта и игра–поглед на српску књижевност 20. века са посебним освртом на дело Дсанке Максимовић), Детињство, бр. 2/ 3, Нови Сад, 1999, стр. 69–70.
 47. Живот, љубав и страх Милке Костић, Мостови, бр.  159/ 160 /161, Пљевља, 1999, стр. 153–156.
 48. Беше ли човек или обичан пират тај Драинац Раде, Липар, бр. 4, Крагујевац, 2000, стр. 23–27, ISSN 1450–8338
 49. Романописац–то је трагач за људском и уметничком истином, Мостови, бр. 163, Пљевља, 2000, стр. 104–107, ISSN 0350–4263
 50. Национална прошлост у делима савремених писaца бајки, Детињство, бр. 1/ 2, Нови Сад, 2000, стр. 65–70, YU ISSN 0350–5286
 51. Нови модел историјског романа, Међај, бр. 46, Ужице, 2000,  стр. 134–136 , ISSN 0351 5451
 52. Роман о српској прошлости или сага о проклетству владарке –  туђинке, Мостови, бр. 164, Пљевља, 2001, стр. 69–74, ISSN 0350–4263
 53. Доситеј Обрадовић – претходница српске књижевности за децу, Воја Марјановић: Књижевност за децу и младе (књижевна критика), Виша школа за образовање васпитача, Београд, 2001, стр. 66–69.
 54. Бранислав Црнчевић – песник и приповедач за децу, Воја Марјановић: Књижевност за децу и младе, Виша школа за образовање васпитача, Беогарад, 2001, стр. 252–255.
 55. Каква нам је критика потребна у књижевности за децу данас, Књижевност и језик, бр. 1/ 2, Београд, 2001, 139-142;  YU ISSN 0454–0689, UDK 886.1/6+808./2:37;  Липар, бр. 8, Крагујевац, 2001, стр. 21– 23; ISSN 1450–8338; Прилози настави српског језика и књижевности, бр. 1/ 2, Бања Лука, 2001, стр. 183–186, YU ISSN 0350–6657
 56. Рефлекси авангарде и других школа и покрета на књижевност за децу између два рата, Детињство, бр. 1 /2, Нови Сад, 2001, стр. 15–18, YU ISSN 0350–5286
 57. Стваралаштво у светлу књижевне историје, Детињство, бр. 1/ 2, Нови Сад, 2001, стр. 75–77, YU ISSN 0350–5286
 58. Неки видови хумора у савременој књижевности за децу, UDK: 886.1 (02. 053. 2). 09,  Норма, бр. 1- 2, Учитељски факултет, Сомбор, 2001, стр. 65–82, YU SSN 0353–7129, UDK 37
 1. Методички приступ обради лирске песме Плави зец Душка Радовића, Методичка пракса, бр. 2, Београд, 2001, YU ISSN 0354–9801, UDK 37
 2. Трагом беседничке вештине, УДК 82. 085; Зборник радова, 3, Учитељски факултет, Ужице, 2002, стр. 21–36, ISSN 1450–6718; UDK 378 (082)
 3. Љубомир Стојановић као књижевни критичар, УДК 886.09, у: Љубомир Стојановић, живот и дело, Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет, Ужице, Ужице, 2002, стр. 343–353, ISBN 86–80695–21–1
 4. Слике детињства у романима Чеда Вуковића, Мостови, бр. 167 168, Пљевља, 2002, стр. 90–96, ISSN 0350–4263
 5. Радовић и Антић–антиципатори модерне поезије, Детињство, бр. 3, Нови Сад, 2002, стр. 81–84, YU ISSN 0350–5286
 6. Костићеви романи у контексту ратнне тематике, Мостови,

бр. 169 /170, Пљевља, 2002, стр. 110–114. ISSN 0350–4263

 1. Поезија Мире Алечковић, Детињство, бр. 3- 4, Нови Сад, 2002, стр. 45–49, YU ISSN 0350–5286
 2. Историја и мит у позадини Костићевих поема Ђурђеви Ступови и Јадрански Прометеј, Књижевност и историја, 5 (историја о романтичарској поеми код Словена), Зборник реферата са научног скупа, од 11–13, 10. 2001. године, Центар за научно истраживање САНУ и Универзитета у Нишу, Савез Славистичких друштава Југославије, Ниш, 2003, стр. 57–65, ISBN 86–7025–339–9
 3. Детињство у амбијенту природе, Стваралаштво за децу Десанке Максимовић, Задужбина Десанке Максимовић, Београд, 2003, стр. 66–73.
 4. Лирске народне песме у Антологији Момчила Златановића, у: Стваралаштво Момчила Златановића, Учитељски факултет, Врање, 2003, стр. 55–60, ISBN 86–82695–09–x
 5. .Драме за децу Љубише Ђокића, Детињство бр. 4, Нови Сад, 2003, стр.30–33, YU ISSN 0350–5286
 1. Српске народне умотворине – историја и поетика, UDK 821.163.41:398, Зборник радова, бр. 4, Учитељски факултет, Ужице, 2004, стр. 9-27, ISSN 1450–6718, UDK 378 (082)
 2. 71.Скица за портрет доброг говорника, Универзитетска мисао, часопис за науку, културу и умјетност, бр.2, Интернационални универзитет у Новом Пазару, Нови Пазар 2004, стр. 327–350, YU ISSN 1451–3870
 3. Претече европског авантуристичког романа за децу и  младе, Универзитетска мисао, бр. 4, Нови Пазар, 2004, стр.95–108, YU ISSN 1451–3870
 4. Претече европске ауторске бајке, Зборник радова, 5, Учитељски факултет, Ужице, 2004, стр. ISSN 87–106, 1450–6718, UDK 821.163.41–343.3
 5. Реално и фантастично у структури Андерсенових бајки, Детињство, бр, 3–4, Нови Сад, 2004, стр. 85-91, ISSN 0350–5286
 6. Учитељ –говорник, Од учитељске школе до педагошког факултета (Зборник радова), Универзитет у Источном Сарајеву, Педагошки факултет у Бијељини, Бијељина, 2005, стр. 151–162, ISBN 99938–55–01–4; 37.013(497.6 Семберија(082), 377.8:37(082); MFN = 002311
 7. Скица за песнички портрет Добрице Ерића, Браничево, бр. 3-4, Пожаревац, 2005, стр.  275–281, UDC821: [801.665 : 502.5
 8. Жил Верн–стваралац и визионар, Луча, бр. 4, Суботица, 2005, стр. 38–43.

 

 1. Утемељивачи европског научнофантастичног романа, Зборник радова, бр. 6, Учитељски факултет, Ужице, 2006, стр. 7–22, ISSN 1450-6718
 2. Интересен художествен модел: Елин Пелин, Мост, I 95, Ниш, јули–август, 2006, стр. 78–82; ISSN 0580-0293
 3. Претече научнофантастичног жанра, Српска вила, бр. 23, Бијељина 2006, стр. 41-56, ISSN 0354-7116
 4. Почеци европског романа за децу и младе у светлу естетике и моралне поуке, Нова школа, часопис за унапређење наставе, бр. 3, Педагошки факултет, Бијељина, 2006, стр. 90-112,  ISSN 1840-0922
 5. Лукић – песник ведрих и надахнутих стихова, Детињство, бр. 1, Нови Сад, 2006, стр. 64 – 6, ISSN  0350-5286
 6. Историјски романи Драгана Лакићевића, Детињство, бр. 3-4, Нови Сад, 2006, стр.47-48, ISSN  0350-5286
 7. Андерссен – од бајке до реалистичке приче, Норма бр. 2-3, Сомбор, 2006, стр.59-65, ISSN  0353-7129, UDK 821.113.4-342.09
 8. Рецепција књижевности у науци и настави, Зборник радова, бр. 7, Учитељски факултет, Ужице, 2006, стр. 15–26, ISSN  1450-6718, УДК 821.09
 9. Значај Учитељског подмлатка у образовању учитеља, Образовање и усавршавање наставника,  Учитељски факултет Ужице, 2007, стр. 433–442,  ISBN 978-86-80695-71-8, УДК 371.132 (497.11) ”18/19” (082)
 10. Андерсен у настави за глуве (коаутор Јасмина Ковачевић),  Норма бр. 2-3, Сомбор, 2006, стр.175-182, ISSN  0353-7129, UDK 376-056.263: 821.113.4-342.09; Међај, бр. 63, Ужице, 2007, стр.47-54, ISSN   0351-5451

 

 1. Шапчанинов утицај на Лазу Лазаревића и друге српске реалисте,Српска вила, бр. 26, Бијељина 2007, стр.  9–15, ISSN  0354–7116;  Српска реалистичка прича, књ. II, Филолошкоуметнички факултет, Крагујевац, 2007, стр. 79-85, ISBN 978-86-85991-06-6 (фф)
 2. Игра и смех у поезији Љубивоја Ршумовића, Међај бр. 64/65, Ужице 2007, стр. 150–159, ISSN 0351-5451
 3. Књижевно дело у настави – композиција, Нова школа, бр. 4-5, Бијељина, 2007, стр. 75–86,  ISSN 1840 – 0922
 4. Проучавање књижевног дела у настави–идеје и ликови, Зборник радова, бр. 8, Учитељски факултет у Ужицу, Ужице, 2007, стр. 75–92,

      UDK  378(082),  ISSN 1450-6718

 1.  Место и значај Симе Цуцића у развоју књижевнокритичке мисли у српској књижевности за децу и младе, у: Сима Цуцић, књижевник и критичар, БКЦ, Ново Милошево, 2008, стр. 91–98, ISBN 978-86-6029-003-0
 2. Ucefulness and  beaty in the poetry for the children and the young, CONTEMPORARY INTENTIONS IN EDUCATION (IV International Scientific Conference), University  St. Cyril an Methodius – Skopje, Fakulty of  pedagogy St. Cyril an Methodius – Skopje, 2008, str. 411-417, ISNB 978-9989-823-26-8
 1. 94. Књижевнокритичка мисао Симе Цуцића, Међај бр. 67/68, Ужице 2008, стр.130 –135, ISSN 0351-5451
 1. Нацрт за периодизацију српске књижевности за децу, Књижевност за децу у науци и настави, посебна издања, књига 3, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Јагодини, Јагодина 2008, стр. 20–30, УДК: 821.163.41-93.09”17/19”; ISBN 86-7604-065-6
 2. Поезија за најмлађе – естетика и историја,УДК 821.16.41.09-9-1”18/19, Зборник радова, бр. 9, год. 11, Учитељски факултет у Ужицу, ISSN 1450-6718, УДК 78(082), стр. 105–114.
 3. Значај говора у образовању учитеља, Образовање и усавршавање наставника, облици и модели, Ужице, Учитљски факултет, 2008, стр. ISBN  207–216,  978-86’80695-81-5,  УДК 371.14.
 4. Књижевност за децу између два светска рата у критичкој визури Марка Ристића, Детињство, бр. 1-2. Нови Сад, 2008, стр. 68-71, UDC 821.163.41-93.09; ISSN 0350-5286
 5. Значај Змајевог ”Невена” у развоју српске књижевности за децу и младе, Зборник радова, год. 11, бр. 10, 2008, Учитељски факултет Ужице, стр. 225–237,  ISSN 1450-6718, УДК 821.163.41.09-93

 

 1. Значај листа ”Голуб” са становишта књижевне историје, Српска вила бр. 29, Бијељина 2009, стр. 36-43, ISSN 0354-7116

 

 1. Књижевност за децу у другој половини XIX века – једним погледом, Међај бр. 72, Ужице, 2009, стр. 105–112, ISSN 051–5451

 

 1. Рецепција књижевног дела за децу у науци, Детињство, бр. 1-2, 2009, Нови Сад, стр. 23-28, UDC 821–93.09 821.163.41–4, ISSN 0350-5286

 

 1. Српска књижевност за децу до Змаја–између утилитарног и естетског, Образовање и усавршавање наставника, Учитељски факултет у Ужицу, 2009, стр. 339-358,  УДК 821.163.41.09-9,ISBN 978/86/80695/88/4

 

 1. Заборављени писци и критичари српске књижевности за децу између два светска рата, Зборник радова, бр. 11, 2009, Ужице, Учитељски факултет, стр. 91-106, ISSN 1450-6718, УДК 821.16.41.09-9-1”1918/1945”

 

 1. Васпитач- говорник, Наше стварање, Зборник радова са петог симпозијума Васпитач у 21. веку, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац, 2010, стр. 21-28.

 

 1. Методички приступ рецепцији збирке песама ”Плави чуперак Мирослава Антића” (коаутор Драгана Гавриловић), Савремена књижевност за децу у науци и настави, Педагошки факултет у Јагодини, 2010, стр. 223-232, Научни скупови, књига 10, УДК 371.3::821.163.41 821.163.41.09-93-1 Антић М. ISBN 978-86-7604-093-3, COBISS.SR-ID 180937228

 

 1. Дечје дружине као универзални мотив у књижевности за децу, Детињство, бр. 1-2, Нови Сад, 2010, стр. 30–36, YU ISSN 0350–5286, UDC 821-93-31.092., 18/19

 

 1. Књижевнокритичка мисао у српској књижевности за децу са становишта утилитарног, естетског и историјског вредновања, Образовање и усавршавање наставника, Учитељски факултет у Ужицу, 2010, стр. 231-246,  ISBN 978-86-61-91-000-5, УДК 821.163.41.09-93

 

 1. Дечје дружине у књижевности за децу као један вид социјализације детета (коаутор Драгана Гавриловић), Детињство, бр. 3, Нови Сад, 2010, стр. 54-59, UDC. 821.163.41-93-31.09., 18/19,   ISSN 0350-5286

 

 1. Књижевно дело као основна претпоставка васпитно-образовног рада и хуманизације младих нараштаја, Зборник радова бр. 12, Учитељски факултет Ужице, 2010, стр. 111-124, УДК 371.3::82, ISSN 1450-6718

 

 1. Рецепција уметничкго дела у настави и науци (коаутор Мирјана Чутовић), Наше стварање, зборник радова са шестог симпозијума ”Васпитач у 21. веку”, 10, Висока школа струковних студија за васпитаче, Алексинац 2011, стр. 96-1003, UDC 82.0 801.73 371.3 ::82, ISBN 978-86-88561-00-6

 

 1. Дете и књижевност у историјској ретроспективи, Детињство, бр. 1, Нови Сад, 2011, стр. 39-46, UDC 82-93.09,   ISSN 0350-5286

 

 1. Слике фолклора и сеоског живота у приповеткама Јанка Веселиновића, Зборник радова са међународног научног скупа ”Учитељ у балканским културама”, Учитељски факултет у Врању Универзитета у Нишу, 2011, стр. 46-59, UDK 373(497)(082); 371.12(497.11):929(082); ISBN 978-86-82695-82-0; COBISS.SR-ID 186201100

 

 1. Рецепција басне у науци и настави, Настава и учење, стање и проблеми, Ужице, Учитељски факултет, 2011, стр. 425-436, ISN 978-86-80695-92-1 ; УДК 371.3::821-342
 2. Усмена лирика јужне Србије, Узданица, Пеф Јагодина, 2011.

 

 1. Инклузија – да или не?(Коаутор М. Чутовић), Зборник радова 13, Учитељски факултет Ужице, 2011, оригиналан научни рад ISSN 1450-6718, УДК 376.1-056.26/.36, стр. 289-298.

Кључне речи: инклузија, деца са посебним образовним потребама

 1. Lirske na rodne pesme  južne Srbije, Bałkański folklor jako kod interkulturowy, tom 1, Poznań, 2011, str. 151-160, ISBN 978-83-232-2355-9

 

 1. Књижевно дело у функцији васпитнообразовног рада, Наше стварање, Зборник радова са седмог симпозијума ”Васпитач у 21. веку”, 7 Висока школа за васпитаче струковних стуција, Алексинац, 2012, ISBN 978-86-88561-01-3, COBISS.SR-ID 189155596,  UDC 82:111.852 37.036:82

 

 1. Child and literature – poetics and didactics (Дете и књижевност – поетика и дидактика) learner – teacher – research, in Serbian – Slovak Education Environment, Constantine  the Philosopher University in Nitra, Nitra, 2012, стр. 71-80, ISBN 978-80-558-0071-4, EAN 9788055800714

 

 1. Историја и мит у структури српске ауторске бајке, Узданица, јун 2012, год. IX, бр. 1, ПЕФ Јагодина, стр.73-82, УДК:821.163.41.09-342, ISSN 1451-673X

 

 1. Књижевност за најмлађе – историја и поетика, Књижевност за децу и њена улога у васпитању и подизању деце предшколског узраста, Учитељски факултет у Врању, 2012, стр. 60-74, ISBN 987-86-82695-92-9
 2. Књижевнокритичка мисао Слободана Ж. Марковића,, Књижевност за децу и њена улога у васпитању и подизању деце предшколског узраста, Учитељски факултет у Врању, 2012, стр. 416-419, ISBN 987-86-82695-92-9
 3. Дечји ликови у поезији Јована Јовановића Змаја, Детињство, бр. 2, Нови Сад, 2012, стр. 98.-105, UDC 82-93, ISSN 0350-5286

 

 1. 124. Лукићева поезија игре и хумора, Драган Лукић: Тролејбус за месец, приредио Горан Марковић, Пчелица, Чачак, 2012., стр. 3 – 9, ISBN 978-86-6089-272-2.
 2. 125. У поезији Љубивоја Ршумовића смех је озбиљна ствар, Љубивоје Ршумовић, Што на уму то на друму, приредио Горан Марковић, Пчелица, Чачак, 2012., стр. 3 – 9, ISBN 978-86-6089-275-3

 

 1. 126. Чуда Радовићеве поезије, Душан Радовић, Гле, гле, све сама чуда, приредио Горан Марковић, Пчелица, Чачак, 2012., стр. 3 – 9, ISBN  978-86-6089-271-5.

 

 1. 127. Мирослав Антић – песник ђачке љубави, Мирослав Антић, Погоди како се расте, приредио Горан Марковић, Пчелица, Чачак, 2012., стр. 3 – 8, ISBN 978-86-6089-273-9.

 

 1. 128. Змајева поезија данас, Јован Јовановић Змај, Верујте без шале, приредио Горан Марковић, Пчелица, Чачак, 2012., стр. 3 – 10, ISBN 978-86-6089-270-8
 2. 129. Завичајне боје у поезији Добрице Ерића, Добрица Ерић, Пета страна света, приредио Горан Марковић, Пчелица, Чачак, 2012, стр. 3 – 9, ISBN 978-86-6089-274-6.

 

 1. Умеће говорења у функционалној димензији васпитнообразовног рада, Настава и учење –циљеви стандаарди, исходи, Ужице, Учитељски факултет, 2012, стр. 37-50, ISBN 978-86-6191-008-1, УДК 808.5

 

 1. Стратегије за пружање подршке даровитој деци у оквиру инклузивног концепта у настави српског језика (коаутор, М. Стакић), Методичка пракса (часопис за наставу и учење), бр. 3, 21012, год. XII, Београд, стр. 423 – 436, Удк: 37.037, YUISSN 0354-9801 UDK 37
 2. Место басне у дискурсу бајковитих форми, Српска вила, бр. 36, Бијељина, 2012, стр.213-219, ISSN 0354-07116
 3. Поетика фолклорне бајке, Узданица, децембар 2012, год. IX, бр. 2, ПЕФ Јагодина, стр.23-33, УДК:821.163.41.09-342:398, ИД БРОЈ 195333644,  ISSN 1451-673X , COBISS.SR-ID 110595084
 4. Васпитнообрзовна функција књижевног дела у традиционалној и савременој настави, (коаутор Мирјана Стакић): у: Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских вредности, Педагошки факултет у Јагодини, 2012, стр.327-332, ISBN, 978-86-7604-0834, УДК 371.3:;821.163.41

 

 1. 135. Завичајне боје у поезији Добрице Ерића, Књижевност за децу и омладину – наука и настава, Педагошки факултет у Јагодини, посебна издања, књ. 15, Јагодина 2012, стр. 439-447, ISBN86- 7604085-8, УДК 821.163.41.09-1
 2. Рецепција Малог принца Антоана де Сент Егзиперија у науци и настави, (коаутор Мирјана Стакић): Зборник радова,  бр. 14, децембар 2012, Учитељски факултет Ужице, стр. 175-184, ISBN 1450-6718, УДК 821.133.1.09-93-32

 

 1. Јунаци у романима фантастичне и научнофантастичне садржине – компаративни приступ, Детињство бр. 2, година XXXIV, Нови Сад, 2013, UDC 82-311.9.09, ISSN 0350-5286, стр. 71-78.

 

 1. Рефлекси мита и предања у бајковитим формама за децу, Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце школског узраста, Учитељски факултет Врање, 2013, стр. 45-56, ISBN 978-86-6301-005-5
 2. Дете и природа у поезији Десанке Максимовић, Десанка Максимовић: Књиге разбибриге, Челица, Чачак, 2013, стр. 3-11, ISBN 978-86-6089-396-5
 3. 140. Дете у рату и миру, Мира Алечковић: У колу љубави дечје, Челица, Чачак, 2013, стр. 3-11, ISBN 978-86-6089-398-9

 

 1. 141. Дете и књижевностхронотоп пута са становишта узрасног идентитета, Настава и учење, Ужице, 2013, Учитељски факултет, ISBN 978-86-6191-015-9, УДК 821.09-93, 321-328.

 

 1. Ћопићев свет љубави и доброте, Бранко Ћопић: Грудвица бијела пашњаком лута, Челица, Чачак, 2013, стр. 3-10, ISBN 978-86-6089-400-9
 2. 143. Моћ игре, боје и звука у поезији Григора Витеза, Григор Витез: У шареном дучанчићу, Челица, Чачак, 2013, стр. 3-11, ISBN 978-86-6089-395-8
 3. 144. Детињство као шарм хумора и игре, Гвидо Тартаља: Насмејана лица, Челица, Чачак, 2013, стр. 3-7, ISBN 978-86-6089-397-2
 4. 145. Социјалне и породичне теме у поезији Милована Данојлића, Милован Данојлић: Тајне између земље и сунца, Челица, Чачак, 2013, стр. 3-10, ISBN 978-86-6089-399-6
 5. Моћ игре, боје и звука упоезији Григора Витеза, Узданица, децембар 2013, год. X, бр. 2, ПЕФ Јагодина, стр.7-16, УДК:821.163.42.09-1, ИД БРОЈ 203713548, ISSN 1451-673X , COBISS.SR-ID 110595084
 6. Историјска драма Милорада Поповића Шапчанина, Зборник радова, бр. 15, година 16, децембар 2013, стр.111-122, ISSN 1450-6718, УДК 821.163.41.09-24
 7. Educaional value of literary works for children (koautor Ljiljana Kostic), Current Trends in Educational science and Practice, 5, Nitra – Kragujevac, 2013, str. 70 – 78, ISBN 978-80-7414-683-1
 8. Српска књижевност за децу и младе на граници двају миленија, Настава и уење, савремени приступи и перспективе, Ужице, Учитељски факултет, 2014, стр. ISBN 978-86-6191-23-4, УДК 821.09-93
 9. Игра и хумор – основна претпоставка интермедијалног карактера књижевности за децу, Узданица, децембар 2014, година ХI, бр. 2, ПЕФ Јагодина, стр. 47-54, УДК: 82.09-93, ISSN 145-673X
 10. Савремени српски роман за децу и младе,(пленарно излагање), Књижевност за децу у науци и настави (посебна издања) Факултет педагошких наука у Јагодини, Јагодина 2014, стр. 35-47, ISBN 978-86-7604-118-3, COBISS.SR –ID 212281356
 11. 152. Значај иновативних приступа у обради басне (коаутор др Мирјана Чутовић), Зборник радова, бр. 16, 2014, стр. 25-44, Учитељски факултет Ужице, ISSN1450-678, УДК 378(082)

 

 1. 153. Елементи архаичног и модерног говора у књижевности за децу, Зборник радова Високе школе за ѕа васпитаче струковних студија у Гњилану – Бујановац, бр. 1, Висока школа за васпитаче струковних студија у Гњилану – Бујановац, 2015, стр. 35-50, ISSN 2406-2200, SR-ID 213625612, стр. 35-49.

 

 1. Књжевност за децу између естетског и утилирарног, Детињство бр. 1, год . XLI, Нови Сад, 2015, стр. 29-35, UDC  82193.09:7.01, ISSN 0350-5286

 

 1. 155. Ћопићев свет љубави и доброте, Српска вила бр. 41, година XXI, Бијељина, мај 2015, стр. 14-24, ISSN 0354-7116
 2. 156. Говор васпитача у функцији васпитнообразовног рада, Компетенције васпитача за друштво знања, тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда 2015, стр. 408-413, UDC 3:81’242, ISBN 978-86-85625-17-6
 3. О Б ранку Ћопићу поводом стогодишњице његовог рођења, Настава и учење, еваулација васпитнообразовног рада, Ужице, Учитељски факултет, 2015, стр. 311-32, ISBN 978-86-6191-035-7, УДК 821.163.41.09-93
 4. Хумор у поезији за децу Бранка Ћопића (коаутор Љиљана Костић), Зборник радова бр. 17, Учитељски факултет Ужице, 2015, стр. 11-24, ISSN 1450-6718, УДК 378(082)

 

 1. 159. Школска интерпретација народне песме „Марко Краљевић и бег Костадин“. (коаутор др Мирјана Чутовић), Годишњак Педагошког факултета у Врању 2016, књига VII, стр. 339–346. Врање: Педагошки факултет [UDK 163.41-14:398; ISSN 2466-3905].
 2. Естетско и идеолошко у структури романа о дечјим дружинама, Детињство бр. 3, година XLII, Нови Сад, 2016, UDC 821-93-31.09,,09”316.614, ISSN 0350-5286, стр. 89-95.

сока  рођења, Зборник радова са 12. конеференције Васпитач у XXI веку, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац 2016, стр. 189-200

 1. 162. Дете и књижевност кроз време – до данас, Детињство бр. 1, година XLIII, Нови Сад, 2017, UDC 821-93.09 (091)159.922.7, ISSN 0350-5286, стр. 108-113.
 2. Филозофија апсурда као начин индивидуализације ликова у Андрићевим причама за децу, Детињство бр. 1, година XLIV, Нови Сад, 2018, UDC 821-163.41-93 32.09, ISSN 0350-5286, стр. 134-140.
 3. Научни рад Тихомира Петровића са становишта књижевне историје, Годишњак ПФ у Врању, Врање 2018, стр. 199-209.

 

 1. 165. Раша Попов са становишта књижевне историје, Панорама света детињства (зборник радова са међународног науног скупа), Висока школа струковних студија за васпитаче”Михаило Павлов”Вршац, Вршац 2018, стр. 21-29.
 2. Жанровске сваштарије Владимира Андрића у књизи Берба ушију,  Детињство бр. 2, година XLV, Нови Сад, 2019, UDC 821-163.41-93 -1409, ISSN 0350-5286, стр. 68-74.
 3. Ристо Ратковић и експресионизам, Српска вила бр. 52, год.XXVI, октобар 2020, стр.121-131.

 

 

ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ

 

 1. 1 Чума–опомена људима за сва времена (Милентије Ђорђевић: Чума, Просвета, Београд, 1996), Мостови, бр. 151 /152, Пљевља, 1998, стр. 135-138.
 2. 169. Вредан поклон за учитеље и наставнике, (Добрило Аранитовић: Подрински часописи 1920–1970, Народна библиотека ”Жика Поповић”, Шабац, 1997), Шабачка ревија, бр. 28, Шабац 1997 (подлистак Камичак, стр.7).

 

 1. Аналитичка студија (Тихомир Петровић: Машта и игра, Просвета, Ниш, 1988), Наша реч, бр. 25, Лесковац, 1998, стр. 4.

 

171.Књижевнотеоријска и методичка разматрања (Милентије Ђорђевић и

Драгољуб Зорић: Хрестоматија са основним књижевноисторијским појмовима и примерима теоријских и методичких интерпретација, Учитљски факултет  у Ужицу, Учитљски факултет у Јагодини, Кадињача, Ужице, 1998), Зборник радова, бр. 1, Учитељски факултет, Ужице, 1988, стр 484–486.

 1. Српске песникиње за децу (Тихомир Петровић: Српске песникиње за децу, Удружење писаца, Лесковац, 1999), Наша реч, бр. 18, Лесковац, 12. мај, 2000, стр. 12.
 2. Ново вредновање (Тихомир Петровић: Школски писци, Учитељски факултет, Врање, 2000), Липар, бр. 5, Крагујевац, 2000, стр. 38.
 3. Поезија и проза писаца Гимназије у Новом Пазару (Повратак у завичај, приредио Тиодор Росић, Гимназија, Нови Пазар, 1999), Рашка, бр. 34 35, стр. 237–239.
 4. Роман слојевите тематске и естетске структуре, ( Видан Николић: Сенка деспотице, Народна књига, Београд, 1999), Липар, бр. 4, Крагујевац, 2000, стр. 40–41.
 5. Хронолошки приступ (Тихомир Петровић: Школски писци, Учитељски факултет, Врање, 2000), Борба, бр. 272, четвртак, 28. септембар, 2000.
 6. Романсирана биографија (Милутин Пашић: Село крај Ужица, Ужице, 2001), Вести, бр. 2771, 8. јун, 2002, стр. 7.
 7. Простори дјетињства Цвјетина Ристановића (Цвијетин Ристановић: Простори дјетињства, Завoд за уџбенике Републике Српске, Српско Сарајево, 2002), Српска вила, бр. 17, Бијељина, мај, 2003, ISSN 0354-7116
 8. Комплементарне интерпретације (Тихомир Петровић: Књижевни записи, 2, Удружење писаца, Лесковац, 2003), Борба, четвртак, 12. јун, 2003.
 9. Простори дјетињства Цвијетина Ристановића, у: Простори дјетињства, Српско сарајево, 2002, стр. 279–280.
 10. О рукопису књиге Трагом предака Новака Лакете, Трагом предака, АРТ плус, Ужице, 2003, стр. 361–364.
 11. Авангарда у српској и другим словенским књижевностима, Књига резимеа, XIV конгрес Савеза славистичких друштава Југославије, Будва, 16–18. октобар, 1997, стр. 47–48.
 12. Историјска позадина Костићевих поема Ђурђеви Ступови и Јадрански Прометеј (Књига резимеа), XV конгрес Савеза славистичких друштава Југославије, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Ниш, октобар 2001, стр. 210.
 13. Вредности савременог уџбеника, (дискусија на округлом столу), Зборник радова, бр. 2, Учитељски факултет, Ужице, 1999, стр. 62–64.
 14. Народне умотворине (записи), Чудово, СИЗ културе, Прибој, 1987, стр. 17, 18, 19, 35, 46, 49.
 15. Бакрач (приповетка), Прибојске новине, XI/271, 27. 04, 1998, стр. 6.
 16. Катанац (приповетка), Венац, бр. 151, Горњи Милановац, 1987, стр. 23.
 17. Негуј песму док те траје, Зборник радова, 4, Учитељски факултет, Ужице, 2004, стр. 322-324.
 18. Тајна живота је у поезији, у: Душанка Панић: Тренутак вјечности, Бијељина, 2003, стр. 88-89.
 19. Акорди нове поезије (Мирјана Стакић: Самовања, Српска књига, Рума, 2004), Ужичка недеља, бр. 453, 10. 04. 2004, стр. 33.
 20. Самовања Мирјане Стакић (Мирјана Стакић: Самовања, Српска књига, Рума, 2004), Вести, бр. 2866, Ужице, 10. април, 2004, Ужице, стр. 7; Школски час, бр. 4-5, Београд, 2004, стр.158–159.
 21. Тренутак вјечности Душанке Панић (Душанка Панић: Тренутак вјечности, Бијељина, 2003), Српска Вила, бр. 19, Бијељина, 2004, стр. 167–168.
 22. Простори дјетињства Цвијетина Ристановића (Цвијетин Ристановић: Простори дјетињства, Завод за уџбенике Републике Српске, Српско Сарајево, 2002), Детињство, бр. 3, Нови Сад, 2002, стр. 81–83.
 23. Роман о двојству људске природе (Мирјана Стакић: Анина прича, Легенда, Чачак, 2004), Вести, бр. 2890, Ужице, 25. септембар, 2004,

стр.8.

 1. Уз ову књигу, у: Славољуб Обрадовић, Књижевност за децу, Виша школа за образовање васпитача, Алексинац, 2004, стр. 509.
 2. Време трешања Ивана Коларића, Вести, Ужице, 19. фебруар, 2005, бр. 2911, стр. 8.
 3. Настава српског језика и књижевности, у: Стана Смиљковић: Настава српског језика и књижевности, Учитељски факултет, Врање, 2005, 5–7, ISBN 86-82695-18-9

 

 1. Теорија књижевности за децу, (Тихомир Петровић: Књижевност за децу – теорија, Учитељски факултет, Сомбор, 2005), Нова школа, часопис за нунапређење наставе, бр. 1, Бијељина 2005, стр. 208–210.
 2. Пријезда и Јелица или трагични историјски скок, Зборник радова, бр. 6, Учитељски факултет, Ужице, 2006, стр. 457–459, ISSN 1450-6718
 3. Теоријска разматрања Тихомира Петровића, Детињство, бр. 3–4, Нови Сад, 2005, стр. 100–102.
 4. Морава нас вода од’ранила (Видан Николић, Пријезда и Јелица, Народна књига, Београд, 2004); Међај, бр. 59, Ужице, 2006, стр. 47–49, ISSN 03515451

201  Две нове књиге (Видан Николић, Уклети извори, Легенда, Чачак, 2006; Душан Поп-Ђурђев: Вирус у Меморијалном центру, Дневник, Нови Сад, 2006), Међај, бр. 60-61, Ужице, 2006,  стр. 63-65, ISSN 03515451

 

 1. Две нове књиге (Тихомир Петровић: Историја српске књижвености за децу, Змајеве дечје игре, Нови Сад, 2008; ПредрагЈашовић: Књижевне притоке II, Бистрица, Нови Сад, 2008) Међај, бр. 69-70, Ужице, 2008, стр. 109-114, ISSN 0351-5451

 

203 Четири нове књиге – једним погледом, Међај, бр. 71, Ужице 2009, стр. 78–82, ISSN 03515451

 1. Погледи и осветљења (Цвијетин Ристановић: Књижевнокритичка освјетљења, Свет књиге, Београд, 2009), Ријеч, година IV, бр 3-4, Брчко 2009, стр. 369-371.

 

 1. Књижевни мозаик Драгољуба Зорића и Милице Маглов, Књижевни мозаик, Учитељски факултет Ужице, 2011, стр.123-126, 978-86-80695-89-1
 2. Невероватне приче Милутина Ђуричковића (Милутин Ђуричковић: Невероватне приче, Алма, Београд, 2010), Међај, бр. 79, Ужице, 2011, стр. 99-101.

 

 1. Неколико реплика на памфлет Воје Марјановића, Књижевне новине, бр. 1196, година LXIII, Београд, децембар 2011, стр. 19.

 

 1. Књига је незамењива, Вести бр.3213, година LXX, Ужице, 14.јануар 2011, стр. 7-8.

 

 1. Три нове књиге, Међај, бр. 83/84, година XXXII,стр. 84-90, Ужице, 2012, ISSN 0351-5451

 

 1. Књижевне структуре Драгољуба Зорића и Милице Маглов, Књижевне структуре, Ужице, 2013, Учитељски факултет, стр. 147-150.

 

211.Славољуб Обрадовић – стваралац и тумач књижевне уметности, Детињство бр. 3-4,  година XXXIV, Нови Сад, 2012, ISSN 0350-5286, стр. 125-128.

 

 1. Срећа се стиче радом (Тихомир Петровић: Срећа се стиче радом, Градска библиотека ”Карло Бјелицки, Сомбор, 2012), Међај бр. 87-88, година XXXII, стр. 83-86, ISSN 03515451, Ужице, 2013, Детињство бр. 3, Нови Сад, 2013, стр.92-94.

 

 1. 213. Писци и детињство Милутина Ђуричковића (Милутин Ђуричковић:

Писци и детињство, Легенда, Чачак, 2012),  Међај бр. 87-88, година XXXII, стр. 79-82, ISSN 03515451, Ужице, 2013. Детињство бр. 3, Нови Сад, 2013, стр.90-92.

 

 1. 214. Аутор – врстан опсерватор и хроничар крушевачког краја, у: Живомир Миленковић: Успешни Крушевљани, Народна библиотека, Крушевац, 2014, ISBN 978-86-82803-29-4, стр. 3-4.
 2. 215. Предговор (Мирјана Стакић: Тражи се слободна аждаја, Легенда, Чачак, 2016), стр. 5-10.
 3. 216. Свакидашње или истините приче Цвијетина Ристановића (Цвијетин Ристановић:Свакдашње приче, ”Свет књиге”, Београд, 2010), Српска вила бр. 46, Бијељина 2017, стр. 165-167.

 

217.Нови роман о близанцима (Милутин Ђуричковић, Близанци и петак 13, Београд, Bookland, 2017) ,Књижевни преглед, год. Х, бр. 20, Београд, јануар, фебруар, март 2019. стр. 25-27.ISSN 2217-2017.

 

218.Игра као тема и порука (Радислав Јовић: Царство спорта, Сунчани Брег, Београд, 2018)

 1. Непримерен вандалски чин, Свитак, бр. 96-96, стр.7, Пожега 2019.

 

 1. Бесмртни смртници Радомира Мићуновића (Радомир Мићуновић: Бесмртни смртници, Издавачко друштво Лексика, Неготин 2018), Књижевни преглед, год. Х, бр. 21, Београд, 2019. стр.44-46.

 

 1. Игра као тема и порука у књизи Царство спорта Радислава Јовића, Српска вила бр. 50, Бијељина , октобар 2019, стр. 150-153.

 

 1. 222. Сироти Срби Тихомира Петровића (Тихомир Петровић: Сироти Срби, Банатски културни центар, 2019), Српска вила бр.51, Бијељина 2020, стр. 125-127.,Багдала бр. 524, Крушевац 2020, стр. 101-103

 

223.Реторика светлости Милијана Деспотовића, Путеви културе бр. 30, Крушевац, 2020, стр. 119-120; (Др Милован Гочманац: Лазур будућег времена, Библиотека општине Лучани, Гуча, 2020), стр.208- 210.

 

 1. Аналитички приступ Цвијетина Ристановића у тумачењу и рецепцији књижевних тема и дела, (Цвијетин Ристановић: Огледи, бесједе, есеји, Свет књге, Београд, 2020), стр. 207-212.
 2. Погледи и огледи Цвијетина Ристановића (Цвијетин Ристановић: Огледи, бесједе, есеји, Свет књиге, Београд, 2020), Луча бр. 3-4, година ХХ 1Х, стр. 173-176.
 3. Тајна Радмиле Настић Антанасијевић у: Радмила Настић Антанасијевић, Тајна, Удружење песника Каменице РИМА, Ваљевска Каменица, 2020, стр.57-60.

 

 

 

 

БЕЛЕТРИСТИКА (у периодици, овде подаци нису потпуни)

 1. Родослов, Леонори (песме), Српска вила, бр. 20. Бијељина, 2004, стр. 104, 105.
 2. Случај господина Тиодора Стевића (прича), Српска вила, бр. 2
 3. Бијељина, 2007, стр.49-58.
 4. Реч, Молитва (песме), Српска вила, бр. 28. Бијељина, 2008, стр.128-129.
 5. 4. Бела кошуља (прича), Српска вила, бр. 30. Бијељина, 2009, стр.111-117.
 6. Косово, Никоговићи, Мисао (песме под псеудонимом Милош Пријездић), Међај, бр. 71, Ужице, 2009, стр. 31-35.
 7. 6. Одеш ли с њима, Aurea mediocritas, Док нас још има, Срце (песме под псеудонимом Милош Пријездић), Међај, бр. 72, Ужице, 2009, стр. 21-27.
 8. 7. Мораде ли баш тако?(прича), Српска вила, бр. 32. Бијељина, 2010, стр.98-103.
 9. 8. Корак до неба (прича), Српска вила, бр. 33. Бијељина, 2011, стр.71-78.
 10. 9. Госпођи Н.,(песма), Јесењин, бр. 1, Београд, 2011, стр.17.
 11. 10. Мрав (песма), Јесењин, бр. 89, Београд, зима 2011, стр.17.
 12. 11. Песма, Буђење (песме), Јесењин, бр.2, 2011, Београд, сстр. 9.
 13. Како је Јордан прешао границу, (прича), Српска вила, бр. 34. Бијељина, 2011, стр.63-69.
 14. Млинар Божа (одломак из романа Воденица код три јарца), Српска вила, бр.35, Бијељина, 2012, стр.71-75.

 

 1. 14. Брука Камберова (прича), Српска вила, бр.37, Бијељина, 2013, стр. 99-104.
 2. Пудлица, Српска вила, бр. 38, Бијељина, 2013, ст. 114.
 3. Уздање, Луча, бр. 23, год XV, Сусботсица, 2006, стр. 51-54.
 4. Неко трећи (приповетка), Српска вила, бр. 42, год. 21., Бијељина, 2015, стр.61-71.
 5. Сламка спаса, аманет, Свитак бр. 45-46, год. 13, Пожега 2006, стр. 22.
 6. Леонори, МИСАО,Браничево, год. L, бр. 2, Пожаревац 2004, сстр. 121.

 

Уређивање: библиотека: Магистарски радови

 1. Мр Светлана Терзић: NOMINA AGENTIS У СРПСКОМ И РУСКОМ ЈЕЗИКУ, Учитељски факултет, Ужице, 2003, главни и одговорни уредник проф. др Миомир Милинковић [UDK 811.163.41’ 366: 161.1’366; ISBN  86–80695–28–9]

 

 1. Уредник књижевног часописа Међај, Ужице, од 2005-2010.
 2. Учитељски подмладак (1926–1935) –библиографија – ; Учитељски факултет и Историјски архив, Ужице, 2007, уредник проф. др Миомир Милинковић

 

 

Проф. др Миомир Милинковић

 

УЧЕШЋЕ НА НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ СКУПОВИМА

 

 1. Назив скупа: Хумор у књижевности за децу

Место и време: Сомбор, 31. мај, 1997.

Назив рада: Додирне тачке Нушићевог и Ћопићевог хумора

 

 1. Назив скупа: Вишеградске стазе

Место и време: Вишеград, Република Српска, октобар, 1997.

Назив рада: Шта би било да Бранко није ступио у Вуков књижевни круг

 

 1. Назив скупа: Четрнаести конгрес Савеза славистичких друштава Југославије

Будва, октобар, 1997.

Назив рада: Авангарда у српској и другим словенским књижевностима

 

 1. Назив скупа: Меморијал Гордане Брајовић

Место и време: Јагодина, 29. април, 1998.

               Назив рада: Дечји свет у ”Кишобрану за двоје” Гордане Брајовић

 

 1.    Назив скупа: Фантастика у књижевности за децу

        Место и време: Учитељски факултет у Врању, 29. мај, 1998.

Назив рада: Елементи фантастике и мита у роману ”Мач кнеза Стефана”

 

 1. Назив скупа: Змајеве дечје игре

               Место и време: Нови САд, 9–12. јун, 1998.

               Назив рада: Идентитет човека и природе у поезији и прози Десанке Максимовић

 

 1. Међународни научни скуп: Вредности савременог уџбеника,

Место и време: Златибор, 30. октобар, 1998.

Назив рада: Проблем концепције и ауторства Читанке за други разред основне школе

              

 1. Назив скупа: Поуке у књижевности за младе

Место и време: Учитељаски факултет, Ужице, 28. 10, 1999.

Назив рада: Лепота поуке у књижевности за децу

 

 1. Научни скуп: Вредности савременог уџбеника

Место и време: Учитељски факултет, Ужице, април, 2000.

Назив рада: Тематско–структурална и естетска вредност Читанке за трећи разред основне школе

 

10.Назив скупа: Змајеве дечје игре

Место и време: Нови Сад, 5–9. јун, 2000. године

Назив рада: Национална прошлост као инспирација ауторске бајке

 

 1. Назив скупа: Књижевна критика у књижевности за децу

Место и време: Бијељина, Република Српска, 17. јун, 2000.

Назив рада: Каква нам је критика потребна у књижевности за децу данас

 

 1. Назив скупа: Четрнаести књижевни сусрети, Слово са Лима

               Место и време: Пријепоље, 23–24. јун, 2000.

Назив рада: Етичка и естетска вредност Терићевог романа ”Вера Мирта”

 

 1. Назив скупа: Савремена књижевност за младе

Место и време: Сомбор, 18. мај, 2001.

Назив рада: Неки видови хумора у савременој књижевности за децу

 

 1. Назив скупа: Петнаести конгрес Савеза славистичких друштава Југославије

Место и време, Ниш, октобар, 2001.

Назив рада: Историјска позадина Костићевих поема Ђурђеви Ступови и Јадрански Прометеј

 

 1. Назив скупа: Љубомир Стојановић, живот и дело

Место и време: Учитељски факултет, Ужице, 18–19. април, 2002.

Назив рада: Љубомир Стојановић као књижевни критичар

 

 1. Назив скупа: Мајски разговори о Десанки Максимовић

Место и време: Народна библиотека Србије, Београд, 15. мај, 2002.

Назив рада: Детињство у амбијенту природе

 

 1. Назив скупа: Књижевно дело Душана Радовића

Место и време: Виша школа за образовање васпитача, Шабац, 23. мај, 2002.

Назив рада: Радовић и Змај

 

 1. Назив скупа: Змајеве дечје игре

Место и време: Нови Сад, 11–12. јун, 2002.

Назив рада: Радовић и Антић–антиципатори модерне поезије

 

.     19.Назив скупа: Слово с Лима

Место и време: Пријепоље, 21–22. јун, 2002.

Назив рада: Књижевно дело Душана Костића

 

 1. Назив скупа: Змајеве дечје игре

Место и време: Нови Сад, 9–13. јун, 2003.

Назив рада: Позоришне игре Љубише Ђокића

 

 1. Назив скупа: Змајеве дечје игре

Место и време: Нови Сад, 8. и 9. јун, 2004.

Назив рада: Реално и фантастично у структури Андерсенових бајки

 

 1. Назив скупа: Лепота и хуманост учитељског позива; Традиција и развој учитељства у Семберији

Место и време: Бијељина, 12. 11. 2004. године

Назив рада: Учитељ – говорник

 

 1. Назив скупа: Међународни научни скуп: Стваралаштво Ханса Кристијана Андерсена

Место и време: Сомбор, 27. мај, 2005. године

Назив рада: Ханс Кристијан Андерсен–од бајке до реалистичке приче

 

 1. Назив скупа

Змајеве дечје игре

Место и време: Нови Сад, 7. и 8. јун, 2005. године

Назив рада: Андерсенова реалистичка пирча

 

 1. Назив скупа:

Шеснаести конгрес Савеза славистичких друштава Србије и Црне Горе

               Место и време: Врњачка Бања, 6–8. октобар, 2005.

Назив рада: Унапређивање квалитета читања

 

 1. Назив скупа: Међународна научно-стручна конференција: Естетске и васпитне вредности школске лектире

Место и време: Учитељски факултет, Сомбор, 20. мај, 2006.

Назив рада: Почеци европског романа за децу и младе у светлу естетике и моралне поуке

 

 1. Назив скупа: Змајеве дечје игре

Место и време: Нови Сад, јун, 2006-09-24

Назив рада: Историјски роман Драгана Лакићевића

 

 1. Назив скупа:

Међународна научна конференција Српски језик, књижевност и уметност

Место и време: Филолошкоуметнички факултет,Крагујевац, 30. 10.– 1. 11. 2006.

Назив рада: Шапчанинов утицај на Лазу Лазаревића и друге српске реалисте

 

 1. Назив скупа:

Змајеве дечје игре

Место и време: Нови Сад, 6. и 7. јун, 2007.

Назив рада: Српска поезија за децу на крају XIX. и на почетку XX века

 

 1. Назив скупа:

Књижевност за децу у настави и у науци

Педагошки факултет, Јагодина, 21 и 22 децембар, 2007.

Назив рада: *Пленарно излагање: Нацрт за периодизацију српске кижевности за децу

 

 1. Назив скупа:

Књижевнокритички рад Симе Цуцића, Ново Милошево, 21. март, 2008.

Назива рада:    Место и значај Симе Цуцића у развоју књижевнокритичке мисли у српској књижевности за децу и младе

 

 1. Назив скупа:

Змајеве дечје игре, Нови Сад, 5. и 6. јуна, 2008.

Назиив рада: Српска књижевност за децу између два рата у критичкој визури Марка Ристића

 

 1. Назив скупа:

IV  International Scientific Conference CONTEMPORARY INTENTIONS IN EDUCATION, University  St. Cyril an Methodius – Skopje, Fakulty of  pedagogy St. Cyril an Methodius – Skopje, 2008.

Назив рада: Ucefulness and  beaty in the poetry for the children and the young

 

 1. Скуп са међународним учешћем:

Образовање и усавршавање наставника (облици и модели), Учитељски факултет, Ужице, 17. 10. 2008.

Назив рада: Значај говора у образовању учитеља

 

 1. Међународни научно-стручни скуп: Образовање и улога учитеља у српском друштву кроз историју (XVIII-XX век), Педагошки факултет у Сомбору, 15. новембар, 2008.

Назив рада: Програмска концепција и тематски оквир часописа Учитељски подмладак

 

 1. Назив скупа: Васпитач у XXI веку. Висока школа струковних студија, Алексинац, Сокобања, 27. и 28. март, 2009.

Назив рада: Васпитач – говорник

 

 1. Назив скупа: Дани македонске културе, балкански фолклор, Институт за словенску филологију, Универзитет Адам Мицкијевич, Познањ, 12, 13. мај, 2009.

Назив рада: Народне лирске песме јужне Србије

 

 1. Змајеве дечје игре, Нови Сад, 4. и 5. јун, 2009.

               Назив рада: Рецепција књижевног дела за децу у науци

 

 1. Међународни научни скуп.

Образовање и усавршавање наставника, Учитељски факултет у Ужицу, 13. 11. 2009.

Назив рада: Српска књижевност за децу до Змаја–између утилитарног  и естетског 

 

 1. Округли сто са међународним учешћем,: Школа у природи као фактор социјализације и могућност сузбијања насиља у школи; Врање, Учитељски факултет, 4. 12. 2009.

Назива рада: Дечје дружине у књижевности за децу као један вид социјализације детета

 

 1. Књижевност за децу у науци и у настави, Педагошки факултет, Јагодина, 20.03. 2010.

 

Назив рада: (Коаутор, Мр Драгана Гавриловић): Методички приступо рецепцији збирке песама Мирослава Антића у настави

 

 1. Васпитач у XXI веку, Виша школа за васпитаче, Алексинац, 26. и 27. 03, 2010.

Назив рада: Естетички приступ уметничком тексту у настави

  

 1. Змајеве дечје игре, Нови сад, 3. и 4. јун, 2010.

Назив рада: Дечје дружине као универзални моптив у књижевности за децу

 

 1. Образовање и усавршавање учитеља-дидактичко-методички приступ, Учитељски факултет, Ужице, 12, 11. 2010, Ужице

Назив рада: Књижевнокритичка мисао у српској књижевности за децу са становишта утилитарног, естетског и историјског вредновања

 1. Балканска конференција, Учитељски факултет у Врању, 4. 12. 2010.

Назив рада: Слике фолклора и сеоског живота у приповеткама Јанка Веселиновића

 1. Васпитач у 21. веку, Алексинац, Висока школа струковних студија за васпитаче, 25. и 26. март, 2011. године.

Назив рада: Књижевно дело у функцији васпитнообразовног рада

 1. Међународни научни скуп: Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских вредности – традиција и савременост, Педагошки факултет у Јагодини, 14. 04. 2011. године.

Тема (коаутор мр Мирјана Стакић): Васпитнообразовна функција књижевног дела у традиционалној и савременој настави

 1. Научни скуп: Наука и идентитет, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, 21. и 22. мај, 2011. године.

Тема: Књижевност и мали читалац у огледалу књижевне историје

 1. Назив скупа: Узрасни идентитети и књижевност за децу, Змајеве Дечје игре, Нови Сад, 2. и 3. јунаа, 2011.

Назив рада: Дете и књижевности у историјској ретроспективи

 1. Назв скупа: Инклузија у предшколској установи и основној школи, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Сремска Митровица, 24. јун, 2011.

Назив рада: Значај едукације родитеља за рано откривање психофизичких оштећења код деце до поласка у вртић (Коаутор мр Мирјана Чутовић)

Назив рада: Инклузија – да или не? (Коаутор мр Мирјана Чутовић)

 

 1. Међународни научни скуп. Назив скупа: Настава и учење, стање и проблеми, Ужице, Учитељски факултет, 11. 11. 2011.

Назив рада: Рецепција басне у науци и настави,

 

 1. Назив скупа: Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколскосг узраста, Врање, Учитељски факултет, 18. 11. 2011.

Назив рада: Књижевност за најмлађе – историја и поетика

 

 1. Научни скуп са међународним учешћем, Учитељски факултет Загреб, 24. и 25. 11, 2011. године:

Назив скупа: Велики Видар – стољеће Григора Витеза

Назив рада: Моћ игре, боје и звука у поезији Григора Витеза

 

 1. Васпитач у 21. веку, Алексинац, Висока школа струковних студија за васпитаче, 30. и 31. март, 2012. године.

Назив рада: Српска њижевност за  децу данас

 1. Назив скупа: Књижевност за децу и омладину – наука и настава, Педагошки факултет, Јагодина, 6. април, 2012.

Назив рада: Завичајне боје у поезији Добрице Ерића

 

 1. Змајеве дечје игре, Нови Сад, 7. и 8. јуна, 2012.

Назив рада: Дечји ликови у поезији Јована Јовановића Змаја

 1. Трећа научна конференција са међународним учешћем: Инклузија у предшколској установи и основној школи

Квалитет, праведност и доступност образовања

Институт за педагошка истраживања, Београд; Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Сремска Митровица, 1. јул, 2012. године

Тема рада: Стратегије за пружање подршке даровитој деци у оквиру инклузивног концепта у настави српског језика

 

 1. Назив скупа: Настава и учење – циљеви, стандарди, исходи-,

Учитељски факултет, Ужице, 9. 11. 2012.

Назив рада (пленарно излагање): Умеће говорења у функционалној димензији васпитнообразвонго рада

 

 1. Назив скупа: Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце школског узраста

Назив рада: Рефлекси мита и предања у бајковитим формама за децу

Учитељски факултет у Врању, 23. 11. 2012. године

 1. 56. Змајеве дечје игре, 6. и 7. јуна, 2013, Нови Сад

Називи рада: Јунаци у романима фантастичне и научнофантастичне садржине – компратаивни приступ

 

 1. Назив скупа: Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју, 25, 26, 27. 10. 2013, Центар за стручно усавршавање, Шабац

Назив рада: Инклузија – да или не у раду с децом ометеном у развоју

 1. Међународни научни скуп. Назив скупа: Настава и учење, Ужице, 8. 11. 2013, Учитељски факултет

Назив рада: Дете и књижевности – хронотоп путља с становишта узрасног идентитета

 

 1. Научни скуп са међународним учешћем: Савремене тенденције у настави и ваннаставним активностима на учитељским (педагошким) факултетима,  6. 12. 2013,

Назив рада: Књижевно дело у функцији васпитнообразовног рада

 1. Васпитач у 21. веку, 28 и 29 март, 2014, Сокобања

Рад: Краће усмене форме у функцији развоја говора код деце предшколског узраста

 

 1. Књижевност за децу у науци и настави, Педагошки факултет, Јагодина, 11-12. април, 2014.

Назив рада (пленарно излагање): Савремени српски роман за децу и младе

 

 1. Методички дани у Кикинди, 25. 10, 2014, Висока школа струковних студија за васпитаче, Кикинда

Назив рада: Говор васпитача у функцији васпитнообразовнног рада

 

 1. Међународни научни скуп Настава и учење, Ужице, 8. 11. 2014, Учитељски факултет.

Назив рада: Српска књижевност за децу и младе на размеђи двају миленија

 1. Трећи стручно-научни скуп са међународним учешћем ”Актуелности у едукацји и рехабилитацији особа са сметњама у развоју”, Смедерево, 28. и 29. новембар, 2014.

Назив рада: Подршка и помоћ деци са изражени симптомима говорнојезичких поремећаја

 1. Трећа међународна научностручна конференција, Методички дани 2014, Кикинда.

Назив рада: Говор васпитача у функцији васпитнообразовног рада

 1. Змајеве дечје игре, Нови Сад, 4. И 5. јун 2015, назив рад: Књижевност за децу између естетскког и утилитарног
 2. Међународни научни скуп Настава и учење, Ужице, 8. 11. 2015, Учитељски факултет

Наѕив рада:  О Бранку Ћопићу поводом стогодишњице његовго рођења,

 

 1. Васпитач у 21. веку, 2 и 26. март, 2016, Сокобања

Назив рада: Ћопићев свет детињства – сто година након песниковог рођења

 

 1. Квалитет савременог васпитања и образовања, 20. Мај, 2016, ШАБАЦ, Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац

Назив рада: Говор детета и говор васпитача у процесу васпитнообразовног рада

 1. Змајеве дечје игре, Нови Сад, 9. И 10. Јун, 2016

Назив рада: Естетско и идеолошко у структури романа о дечјим дружинама

 1. Књижевност за децу у науци и настави, Факултет педагошких наука у Јагодини, 21.април, 2017.

Наслова рада: Књижевност за децу и младе у  XXI веку – изазови и тенденције

 1. Змајеве дечје игре, Нови Сад, 7. и 8. јун, 2017.

Назив рада: Дете и књижевност кроз време – до данас

 1. Драмско васпитање у образовању васпитача и учитеља, Педагошки факултет Сомбор, 10.11.2017.

Назив рада: Васпитнообразовна функција бајковитих драмских форми Љубише Ђокића

 1. Место и улога учитеља у савременом друштву, II део, Педагошки факултет у Врању, 4. април, 2018. године

Назив рада: Учитељ као говорник

 1. Панорама света детињства: енциклопедијски и ренесансни дух Раше Попова, Висока школа струковних студија за васпитаче, Вршац.

Назив рада: Раша Попов са становиште књижевне историје

 

 1. Змајеве дечје игре, Нови Сад, 7. и 8. јун, 2018

Нзив рада: Филозофја апсурда као начин индивидуализације ликова у Андрићевим причама за децу,.

 1. Конференција са међународним учешшћем, Високашколазаобразвање васпитача, Алексинац, 30-31 март, 2019: Значај компететности васпитача за квалитет васпитања и образовања деце предшколског узраста.

Назив рада: Књижевно дело у функцији едукације и социјализације деце предшколског узраста

 

 1. Књижевност за децу у науци и настави, Факултет педагошких наука, Јагодина, 9. мај 2019.

Назив рада: Параболични модел приче у ”Срећном сиромаху”Тиодора Росића

 

 

 1. Змајеве дечје игре, Нови Сад, 6. и 87јун, 201

Нзив рада: Жанровске сваштарије у Андрићевој књизи Берба ушију

 

84.Научи скуп о Ристу Ратковићу, Бијело Поље, 3. 10. 2020. Бијело Поље. Назив рада: Ристо Ратковић и експресионизам

 

 

О  КЊИГАМА  др Миомира Милинковића ПИСАЛИ СУ      

 

 1. Ђерговић, Раде: Књига о Шапчанину, Просветни преглед, 27. 02, 1996, бр. 1949-50 (36-37)
 2. Васо Милинчевић: Име за незаборав, (др Миомир Милинковић: Књижевно дело Милорада Поповића Шапчанина, Народна библиотека ”Жика Поповић”, Шабац, 1996, стр. 452), Глас Подриња, Шабац, 27. 12. 1996.
 3. Васо Милинчевић: Књижевно дело М. П. Шапчанина у новом светлу (Др Миомир Милинковић: Књижевно дело Милорада Поповића Шапчанина, Народна библиотека ”Жика Поповић”, Шабац, 1996, стр. 452), Књижевна историја, бр. 1001, Београд, 1997, стр. 112–114.
 4. Исак Калпачина: Приповиједање као скривање сопственог трага  (Просвјетни рад, 15. 12. 1988.
 5. Шуљагић Љубомир:Катанац без кључа, Прибојске новине, 14. 13, 1988, Прибој,  стр. 5.
 6. Александра Бобић: На хоризонту маште, Новости, 4. 05. 1988, стр. 11.
 7. Тихомир Петровић: Свет виртуелне стварности (Миомир З. Милинковић: Хоризонти детињства, Учитељски факултет, Ужице, 1999, Наша реч, бр. 28, 16. 07. 1999, Липар,  стр. 37–38.
 8. Тихомир Петровић: Похвала језику (Миомир З. Милинковић: Бисери поетике, Учитељски факултет, Ужице, 2000), Липар, бр. 7, 2001, стр.41–42.
 9. Тихомир Петровић: Песме о сатирању и трагању (Миомир Милинковић: Травка вечности, Партенон, Београд, 2001), Књижевни записи 2, Удружење писаца, Лесковац, 2001, стр. 28–29.
 10. Тихомир Петровић: Писци, књиге и књижевне појаве (Миомир З. Милинковић: Бисери поетике, Учитељски факултет, Ужице, 2000), Књижевни записи 2, Удружење писаца, Лесковац, 2001, стр. 49–51.
 11. Исак Калпачина: Лирски тонови у просуђивању (Миомир З. Милинковић: Бисери поетике, Учитељски факултет, Ужице, 2000), Мостови, бр. 164, Пљевља, 2001, стр. 109, ISSN 0350-4263
 12. Иван Коларић: Разноврсност слика и мотива (Миомир Милинковић: Травка вечности, Партенон, Београд, 2001), Борба, четвртак, 21. 02. 2002.
 13. Милутин Пашић: Критичар и песник, Вести, Ужице,19. јануар, 2002, стр. 12.
 14. Тихомир Петровић: Осмишљене слике (Миомир Милинковић: Травка вечности, Партенон, Београд, 2001), Просветни преглед, 13. март, 2002, стр. 13.
 15. Иван Коларић: Стихови под сводовима вечности (Миомир Милинковић: Травка вечности, Партенон, Београд, 2001), Зборник радова бр.3, Учитељски факултет, Ужице, 2002, стр. 360–363.
 16. Тихомир Петровић: Школски писци (Драгољуб Зорић, Миомир Милинковић: Књижевна разматрања, Учитељски факултет, Ужице, 2002), Борба, 6. 02. 2003; Књижевни записи, 2, стр. 57–58.
 17. Весна Маринковић: Роман не трпи све, Ужичка недеља, 22. 02. 2003, стр. 34.
 18. Цвијетин Ристановић: Књига значајне теоријске и практичне вриједности (Драгољуб Зорић, Миомир Милинковић: Књижевна разматрања, Учитељски факултет, Ужице, 2002), Књижевне теме, Бијељина, 2003, стр. 148–154; Српска вила, Бијељина, бр. 17, 2003.
 1. Мирјана Стакић: Око Створитеља (Миомир Милинковић: Бистро око, Народна књига, Београд, 2005), Вести 2926, Ужице, 4. јун, 2005, стр. 7.
 2.   Милијан Деспотовић: Поезија сентенциозне чистоте, Међај, бр.55-56, Ужице, 2005, стр. 64–68.

21.Тихомир Петровић: Лепота живе речи (Миомир З. Милинковић: Реторика, Учитељски факултет, Ужице, 2004), Српска вила, бр. 22, Бијељина, 2005, стр. 144–147),  Зборник радова, бр. 5, Учитељски факултет, Ужице, 2005, стр. 426–428.

 1. Милијан Деспотовић: Добра мера реченом, (Миомир Милинковић: Реторика са изабраним беседама, Легенда, Чачак, 2005, 463 стр.), у: Вести, бр. 2960, 4. фебруар, 2006, стр. 24.
 2. Стана Смиљковић: Загонетни простори дечје душе (Миомир Милинковић: Страни писци за децу и младе, Легенда, Чачак,

2005), Вести, бр. 2992, Ужице, 2005, стр. 23.

 1. Цвијетин Ристановић: Огледи о страним писцима за децу и младе (Миомир Милинковић: Страни писци за децу и младе, Легенда, Чачак, 2006),  Међај, бр. 60-61, Ужице, 2006, стр. 59-62, ISSN  03515451
 2. Воја Марјановић: Портрети о страним писцима (Миомир Милинковић: Страни писци за децу и младе, Легенда, Чачак, 2006), Српска вила, бр. 24, Бијељина, 2006, стр. 155-157, ISSN 0354-7116; В. Марјановић: Портрети о страним писцима, у: Нови огледи и критике, Либро, Краљево, 2007, стр. 223-228, ISBN 978-86-86473-07-3
 3. Тихомир Петровић: Ослобођена поетска реч (Страни писци за децу и младе), Просветни преглед , 29. март, 2007, стр. 16.
 4. Тихомир Петровић: Страна књижевност за децу и младе (Миомир Милинковић: Страни писци за децу и младе, Легена, Чачак, 2006), у Зборник радова бр. 7, Учитељаки факултет Ужице, 2007, стр. 296–303.
 5. Цвијетин Ристановић: Огледи о страним писцима за дјецу и младе, Детињство бр. 3, Нови Сад, 2006, стр. 104-106, исти рад Ц. Ристановић је објавио у својој књизи: Критички (п)огледи, Требиње, 2006, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, стр. 157-162.
 6. Стана Смиљковић: Допринос изучавању стране књижевности за децу, Детињство, бр. 3, Нови Сад, 2006, стр. 107-108

 

 1. Славољуб Обрадовић: Исповедање интиме и рефлексивно понирање у суштину бића песника и песме, Стиг, бр. 97, Мало Црниће, 2007, стр. 110-113, ISSN 0350-834X
 2. Тихомир Петровић: Страна књижевност за децу (Миомир Милинковић, Страни писци за децу и младе, Чачак, 2006, Луча бр. 4, Суботица 2007, стр. 30–38, ISSN 0354-7787
 3. Марина Јањић: Пространство уметности за децу (Миомир Милинковић: Страни писци за децу и младе, Легенда, Чачак , 2006), Међај бр. 64/65, Ужице 2007, стр.131–134, ISSN 0351-5451
 4. Марина Јањић: Свеобухватни истраживачки приступ (Миомир Милинковић: Страни писци за децу и младе, Легенда, Чачак , 2006), Узданица, Педгошки факултет Јагодина, пролеће, 2007, год IV, бр. 1, стр. 162–164, ISSN 1451-673 X
 5. Предраг Јашовић: Дијахронијски пресек и књижевне импликације стране књижевности за децу, у: Књижевне притоке II, Бистрица, Нови Сад 2008, ISBN 978-86-84891-63-3, стр. 117–128.
 6. Славољуб Обрадовић: Књига јасне естетичке и критичке мисли (Тихомир Петровић, Миомир Милинковић: Писци за децу и младе, Епоха, Пожега, 2007)), Међај бр. 67/68, Ужице 2008, стр.95–98, ISSN 0351-5451
 7. Др Марина Јањић: О настави српског језика и књижевности – великом методичком подухвату (Стана Смиљковић, Миомир Милинковић: Методика наставе српског језика и књижевности, Учитељски факултет у Врању и Учитељски факултет у Ужицу, Врање 2008), Међај бр. 67/68, Ужице 2008, стр.118 –124, ISSN 0351-5451
 8. Мр Љиљана Костић: Значајан допринос изучавању књижевности за децу (Тихомир Петровић, Миомир Милинковић: Писци за децу и младе, Епоха, Пожега, 2007, стр. 27-28.
 9. Мирјана Чутовић: Нови венац српске поезије за децу и младе (Миомир Милинковић: Антологија српске поезије за децу, Легенда, Чачак, 2008), Српска вила, бр. 28, Бијељина, октобар, 2008, стр. 215-217, ISSN 0354-7116
 10. Цвијетин Ристановић: Савремени дјелатни критичари књижевности за дјецу, Детињство, бр. 1-2. Нови Сад, 2008, стр. 77-84, UDC 821.163.41-93.09; ISSN 0350-5286
 11. Мирјана Стакић: Антологија српске поезије за децу, Легенда, Чачак, 2008), Међај, бр. 69-70, Ужице, стр. 140-143, ISSN 0351-5451;  Детињство, бр. 3, Нови Сад, 2008, стр.100-102.  ISSN 56-63, 0350-5286,  UDC 821-93.

 

 1. Слободан Радовић (2008): Антологија српске поезијеза децу (Миомир Милинковић, издавач Легенда, Чачак, 2008), Вести, 4. 7. 2008, стр. 19.

 

 1. Предраг Јашовић: Аксиолошко-херменеутички назори Миомира Милинковића, Луча бр. 1, година VIII, Суботица, јануар, 2009, стр. 47-54.
 2. 43. Мирјана Чутовић: Савремени тумачи књижевности за децу, Детињство, бр. 3, Нови Сад, 2008, стр. ISSN 56-63, 0350-5286, UDC 821-93.
 3. 44. Радомир Мићуновић: Пробрани одабир (Миомир З. Милинковић: Антологија српске поезије за дацу, Легенда, Чачак, 2008), Свитак, бр. 55-56, јесен-зима, 2008, стр. 14-15.
 4. Тихомир Петровић: Краљевство поетске речи и детињство, (Миомир Милинковић: Краљевство за детињство, Београд, 2009, Свет књиге).

Детињство, бр. 4, 2008, Нови Сад, стр. 78-80, ISSN, 0350-5286,  UDC 821-93, Вести, бр. 3127, Ужице, 22. мај 2009, стр. 22.

 1. Милутин Пашић: Миомир Милинковић, у: Милутин Пашић: Књижевници златиборског округа, Пожега, 2008, Свитак, стр. 103-104, ISBN 978-86-7960-021.9
 2. Мирјана Чутовић: Стваралац дечјег краљевства (Миомир Милинковић, Краљљевство за детињство, Свет књиге, Београд, 2009), Међај бр. 71, стр. 85–87, Ужице 2009, ISSN  0351-5451
 3. Цвијетин Ристановић: Савремени дјелатни критичари књижевности за дјецу, у: Књижевнокритичка освјетљења, Свет књиге, Београд 2009, стр. 47, ISBN 978-86-7396-203-0
 4. Воја Марјановић: Антологија као сума критеријума (Миомир Милинковић: Антологија српске поезије за децу, Легенда, Чачак, 2008), Међај бр. 72, Ужице, 2009, стр. 88-90.
 5. Др Јованка Денкова: Скапоцената книга за младите (Миомир Милинковић: Краљевство за детињство, Београд, Свет, 2009), Зборник радова, бр. 11, Ужице, Учитељски факултет, 2009, стр. 341-342.
 6. Милутин Ђуричковић: Реторика, Светионик, бр. 10, година III, Краљево, 2010, стр. 15.
 7. Мр Предраг Јашовић: Награда ”Сима Цуцић” за песништво за децу: Краљевске песме за децу, све краљеве света (Миомир Милинковић: Краљевство за детињство, Београд, Свет, 2009), Књижевно дело Симе Цуцића, Банатски културни центар, Ново Милошево, 2010, стр. 133-141.
 8. Предраг Јашовић: Однос теорије и праксе у делу Миомира З. Милинковића,   Детињство, бр. 4, Нови Сад, 2009, стр. 38–44.
 9. Радомир Мићуновић: Кад се зналци и малци сложе (Поговор збирци: Миомир Милинковић: Краљевство за детињство), Свет, Београд, 2009.
 10. Милијан Деспотовић: Добра ласта детињства, Српска вила, бр. 31, Бијељина, април, 2010, стр. 194-199,  ISSN 0354-7116
 11. Радомир Мићуновић: Све што је лепо, полети, (Поговор збирци: Миомир Милинковић: Лет у свет), Легенда, Чачак, 2010.
 12. 57. Р. Лотина: Литература за децу и младе, Дневник, Нови Сад, година LXVIII, бр. 22757, 24. јун, 2010,

стр. 21.

 1. Цвијетин Ристановић: Вриједна студија о развојном путу српске књижевности за дјецу (Миомир Милинковић: Нацрт за периодизацију српске књижевности за децу, Змајеве дечје игре, Нови Сад, 2010), Детињство бр. 3, Нови Сад, 2010, стр. 63-68; исти рад штампан је и у листу Ријеч, Брчко, бр. 1-2, година V, (прољеће-љето 2010), стр.393-397.
 2. 59. Ксенија Шупић: Краљевство за детињство, Вести, бр.3207, 3. децембар, 2010, стр.25.
 3. Предраг Јашовић: Синтеза лепог, модерног и људског (Поговор збирци: Миомир Милинковић: Писмо галебу), Свет књиге; Београд

 

 1. Драгољуб Зорић: Историја српске књижевности за децу, у Драгољуб Зорић и Милица Маглов: Књижевни мозаик, Учитељски факултет Ужице, 2011, стр. 101-103, ISBN 978-86-80695-89-1

 

 1. Мр Љиљана Костић: Значајна монографија о српској књижевности за децу, (Миомир Милинковић: Нацрт за периодизацију српске књижевности за децу, Међународни центар књижевности за децу, Змејеве дечје игре, Нови Сад, 2010, 356 стр.), Зборник радова бр. 12, Учитељски факултет Ужице, 2010, стр. 255-257, УДК 371.3::82, ISSN 1450-6718

 

 1. Мр Мирјана Стакић: Ишчитавање збирке са становишта савремених мерила естетског вредновања, (Миомир Милинковић: Лет у свет,

Легенда, Чачак, 2010)  Зборник радова бр. 12, Учитељски факултет Ужице, 2010, УДК 371.3::82, ISSN 1450-6718, стр. 258-260.

 

64.. Бранко С. Ристић: Ново виђење или лепши видици историјског развоја српске књижевности за децу (Миомир Милинковић: Нацрт за периодизацију српске књижевности за децу, 2010), Багдала, часопис за књижевност, уметност и културу, бр. 487, Крушевац, 2011, стр. 106-111.

 

65.Др Милутин Ђуричковић: Нова периодизација српске књижевности за децу, Наше стварање, зборник радова са шестог симпозијума ”Васпитач у 21. веку”, 10, Висока школа струковних студија за васпитаче, Алексинац 2011, стр. 360-362, UDC 821.163.41.09-93 821.163.41-93(091), ISBN 978-86-88561-00-6

 1. Предраг Јашовић: Историја у новом методолошком кључу, (Миомир Милинковић: Нацрт за периодизацију српске књижевности за децу, Међународни центар књижевности за децу-Змајеве дечје игре, Нови Сад 2010), Српска вила, бр. 3, Бијељина, април 2011, стр.148-152, ISSN 0354-7116

 

67.Др Славољуб Обрадовић: Модерна форма поезије (Миомир Милинковић: Лет у свет, Легенда, Чачак, 2010), Српска вила, бр. 3, Бијељина, април 2011, стр.153-162, ISSN 0354-7116

 

 1. Бранко С. Ристић: Урањање у историјски развој српске књижевности за децу (Миомир Милинковић: Нацрт за периодизацију српске књижевности за децу, 2010, Међународни центар књижевности за децу, Змајеве дечје игре, Нови сад, 2010), Међај бр. 79, Ужице, 2011, стр. 88-92
 2. Милијан Деспотовић: Расветљивач уметничког у детету (Миомир Милинковић: Лет у свет, Легенда, Чачак, 2010), Међај бр. 79, Ужице, 2011, стр. 88-92.
 3. Воја Марјановић: Субјективно вредновање (Миомир Милинковић: Нацрт за периодизацију српске књижевности за децу, 2010, Међународни центар књижевности за децу, Змајеве дечје игре, Нови сад, 2010), Књижевне новине, бр. 1194-95,  Београд,  окт.-нов. 2011, Београд, стр. 19.
 4. 71. Мр Мирјана Чутовић: Нови методолошки приступ (Миомир Милинковић: Нацрт за периодизацију српске књижевности за децу, Змајеве дечје игре, Нови сад, 2010), Луча бр. 1, година XXI, Суботица, 2012, стр. 133-136, ISSN 0354-7787
 5. 72. Милутин Ђуричковић: Нацрт за периодизацију Миомира Милинковића, Писци и детињство, 2012, Чачак, Легенда, стр.187.
 6. Воја Марјановић: Антологија као сума критеријума (Миомир З. Милинковић: Антологија српске поезије за децу, Легенда, Чачак, 2008), у: С писцима и књигама, Банатски културни центар, Ново Милошево, 2012, стр. 117-120.

 

 1. 74. Воја Марјановић: Претензије за писање нове историје књижевности за децу (Миомир З. Милинковић: ”Нацрт за периодизацију српске књижевности за децу, ЗДИ, Нови Сад, 2010), у: С писцима и књигама, Банатски културни центар, Ново Милошево, 2012, стр. 207-2013.
 2. Мирјана Стакић: Тематски кругови у збирци Лет у свет Миомира Милинковића, Детињство, бр. 3-4, 2011, Нови Сад, стр. 96 -101.
 3. Тихомир Петровић: Дело од научне вредности (Миомир Милинковић: Књижевност за децу – поетика, Учитељски факултет у Ужицу, 2012), Багдала, Крушевац, година LIV, октобар – децембар 2012, бр. 494, стр. 118-120.
 4. Драгољуб Зорић и Милица Маглов:Чаробни свет маште у Драгољуб Зорић и Милица Маглов, Књижевне структуре, Ужице, 2013, Учитељски факултет, стр. 133-134.
 5. Драгољуб Зорић и Милица Маглов:Бајковите форме у књижевности за децу и младе (Миомир Милинковић: Бајковите форме у књижевности за децу и младе, Учитељски факултет, Ужице, 2012), у: Драгољуб Зорић и Милица Маглов, Књижевне структуре, Ужице, 2013, Учитељски факултет, стр. 137-139.
 6. Милијан Деспотовић: Заиста корак даље (Миомир Милинковић: Корак даље, Легенда, Чачак, 2012), Детињство бр. 3-4, 2012, стр. 122-123.
 7. Радомир Мићуновић: Кад се малци и зналци сложе (Миомир З. Милинковић: Краљевство за детињство, Свет књиге, Београд, 2009), у: Речилиште за људиће, АРТЕ, Београд, 2013, стр.103-105.
 8. Радомир Мићуновић: Све што је лепо брзо п(р)олети (Миомир З. Милинковић: Лет у свет, Легенда, Чачак, 2010), у: Речилиште за људиће, АРТЕ, Београд, 2013, стр.103-105.
 9. Радомир Мићуновић: Пробрани одабир (Миомир Милинковић: Антологија српске поезије за децу, Легенда, Чачак, 2008), стр. 141-143.
 10. Радислав Јовић: Миомир З. Милинковић, Воденица код три јарца, роман за децу, Bookland, Београд, 2013, Јесењин, година XXI, број 109, стр. 23, Београд, 2013. године
 11. Радомир Мићуновић: Кад се малци и зналци сложе, стр. 103; Све што је лепо брзо пролети, стр. 107, Пробрани одабир, стр. 141, Речилиште за људиће ( о књигама и писцима за децу и младе), Београд, АРТЕ, 2013.
 12. Мирјана Стакић: Роман за младе Миомира Милинковића (Миомир Милинкоивћ: Воденица код три јарца, Bookland, Београд, 2013), Српска вила, бр. 38, Бијељина, 2013, стр. 2013-2016.
 13. Мирјана Стакић: Моћ речи у поезији Миомира Милинковића, Песма и дете, Пчелица, Чачак, 2013, стр.5-13.
 14. Цвијетин Ристановић: Стварност и научна фантастика у роману о дечјој дружини (Миомир З. Милинковић: Воденица код три јарца, Bookland, Београд, 2013), Ријеч, Брчко, 2013.
 15. Цвијетин Ристановић: Роман о дјечјој дружини, (Миомир З. Милинковић: Воденица код три јарца, Bookland, Београд, 2013).

Зборник радова, бр. 15, год. 16, Учитељски факултет Ужице, стр.391-393; Детињство бр. 3, Нови Сад, 2013, стр. 102-103.

 1. Радислав Јовић: Миомир Милинковић, ПЕСМА И ДЕТЕ, Пчелица, Чачак, 2013, Јесењин, год. XXII, бр. 112, стр. 23.
 2. Сања Пантовић: Нескривено а заборављено земаљско благо (Миомир Милинковић: Воденица код три јарца, Београд, 2013), Узданица, Јагодина, 2014, стр. 183-185.
 3. Мр Велибор Јовановић: Свет је недокучив (Миомир Милинковић: С оне стране дуге, Bookland, Beograd, 2014), Вести, бр.3414, година LXXIV, Ужице, стр. 22.
 4. З: Радисављевић: Народна књижевност за децу (Историја српске књижевности за децу и младе, Bookland, Београд, 2014), Политика, бр. 36270, година CXI, четвртак, 30.октобар, 2014, стр. 14.
 5. Цвијетин Ристановић: Развојни пут српске књижевности за дјецу, (Миомир Милинковић: Историја српске књижевности за децу и младе, Bookland, Beograd, 2014), Књижевне новине, бр.1230-31, Београд, октобар-новембар 2014, год. LXVI, стр.15.
 6. Др Милутин Ђуричковић: Нова историја (Миомир Милинковић: Историја српске књижевности за децу и младе, Booklad, Београд, 2014),Српска вила Бијељина, год. XX, октобар 2014, бр. 40, стр. 234-236.
 7. Живомир Миленковић: Књижевност за децу и младе, (Миомир Милинковић: Историја српске књижевности за децу и младе, Booklad, Београд, 2014), Просветни преглед, 5. Фебруар, 2015, Београд, стр. 7.

 

 1. Радислав Јовић: Историја српске књижевности за децу и младе, Booklad, Београд, 2014), Јесењин, бе. 115, год. XXII, Београд, 2014, стр. 21.
 2. Живомир Миленковић: Историја српске књижевности за децу и младе, др Миомира З. Милинковића, Багдала, часопис за књижевност, уметност и културу, година LVII, бр. 503, Крушевац 2015, стр. 118-122.
 3. Д. Богутовић : Монографија ”Историја српске књижевности за децу и младе Миомира Милинковића”; Напиши кратко причај смешно, Новости, година LXII, Београд, 13. Април 2015, стр. 15.
 4. Доц. др Мирјана Стакић: Роман – бајка у српској књижевности за децу,

Зборник радова Високе школе за за васпитаче струковних студија у Гњилану – Бујановац, бр. 1, Висока школа за  васпитаче струковних студија у Гњилану – Бујановац, 2015, стр. 197-200, ISSN 2406-2200, COBISS.SR-ID 213625612, стр. 35-49.

 1. Бошко Ломовић: За изучавање и упоређивање, (Миомир Милинковић: Историја српске књижевности за децу и младе, Booklad, Београд, 2014), Бдење, Часопис за књижевност, уметност и културну баштину, Сврљиг бр. 43, година XIII, јануар-март 2015, стр. 122-125.
 2. Др Милутин Ђуричковић: Књижевно-критичка достигнућа Миомира Милинковића, Компетенције васпитача за друштво знања, тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда 2015, стр. 408-413, UDC 371.3:81’242, ISBN 978-86-85625-17-6
 3. Томислав Ђокић: Неизбежно или – молим карту за Џакарту, у: Миомир Милинковић: Неизбежно (песме за децу), Београд АРТЕ, 2015, стр. 85-91.
 4. Доц. др Мирјана Стакић: Дијахрона и синхрона перспектива у историји српске књижевности за децу и младе, Зборник радова Учитељског факултета Призрен-Лепосавић, Лепосавић 2015. године, стр. 137-141, UDC:821.163.41.09-93(091)
 5. Радисалв Јовић: Миомир Милинковић: КОРАК ДО НЕБА, Легенда, чачак, 2016.
 6. Радисалв Јовић: Миомир Милинковић: НЕИЗБЕЖНО, Арте, Београд, 2016.
 7. Цвијетин Ристановић: Приче о изопаченостима људи (Миомир Милинковић: Корак до неба Легенда, Чачак, 2016), Књижевне новине, бр.1247-48, Београд, март-април 2016, год. LXVIII, стр.18.

 

 1. Мирјана М. Чутовић: Елементи поуке у песничкој збирци ”Неизбежно” Миомира Милинквића, Узданица, јун 2016, год. Х III, бр. 1, Педагошки факултет Јагодина, 2016, стр. 181-188.
 2. Тихомир Петровић: Песмарица за младе читаоце (Миомир Милинковић, Неизбежно, Арте, Београд, 2016)
 3. Мирјана М. Чутовић: Песме за децу и младе, Српска вила бр. 43, година ХХII, Бијељина, 2016, стр. 221-228.
 4. Воја Марјановић: Песме за децу Миомира Милинковића (Миомир Милинковић: Неизбежно, Арте, Београд, 2015), Багдала, Крушевац, год. LIX, бр. 512, април-јун, 2017, стр. 128-130.
 5. 111. Цвијетин Ристановић: Преплитање реалног и бајковитог (Миомир Милинковић: Заборављени град, Пчелица, издаваштво ДОО, Чачак, 2017), Сусрети, бр.2, Брчко, 2018, стр. 219-220.
 6. Томислав Ђокић: Антологија љубавне поезије, Нови пут, Јагодина, , година LXXIII, 16. мај, 2018, бр. 2586, стр.10.
 7. 113. Бојана Удовичић: Проблемски приступ савременом роману за децу (Миомир Милинковић: Воденица код Три јарца, Београд 2013, Bookland) Зборник радова Књижевност за децу у науци и настави, пос. издања, књ. 21, 2018, ПЕФ Јагодина, Универзитет у Крагујевцу, стр.187-199.
 8. 114. Mирјана Чутовић: Стваралачки приступ савременом роману о дечјим дружинама, Зборник радова Књижевност за децу у науци и настави, пос. издања, књ. 21, 2018, ПЕФ Јагодина, Универзитет у Крагујевцу, стр.201-211.

115.Милутин Ђуричковић: Три књиге Миомира Милинковића (Љубав нема година, Букленд, Боеоград, 2017, Заборављљени град, Пчелица, Чачак, 2017,  Свети извори, ”Дабар”,  ”Соко” Вишеград – Добрунска ријека, 2018), Књижевне новине, бр. 1273-74, Београд, мај, јун, 2018, година LXX

116.Мирјана Стакић: Борба добра и зла у Заборављеном граду (Миомир Милинковић, Заборављени град, Пчелица, Чачак, 2017), Српска вила, бр.48, Бијељина 2018, стр. 134-136.

 1. Тихомир Петровић: Песме о сатирању и трагању, , (Миомир

Милинковић: Травка вечности, Боеград, Партенон 2001) у: Огледи и критике, Градска библиотека Карло Бјелицки Сомбор, 2019, стр.106-108.

 1. Тихомир Петровић: Писци, књиге и књижевне појаве, (Миомир З. Милинковић: Бисери поетике, Ужице, Учитељски факултет, 2000), у: Огледи и критике, Градска библиотека Карло Бјелицки Сомбор, 2019, стр.192-194.
 2. Милијан Деспотовић: Поетика дијалошких одговора, Свитак, бр. 96-96, стр.10-11, Пожега 2019.
 3. Живомир Миленковић: Важан корак у развоју високог школства, Просветни преглед, бр.2819 (33), година LXXIV, Београд, 5.децембар, 2019, стр.19.

121.Милутин Ђуричковић: Изузетна сага и омаж (Мимир Милинковић: Шумљаци, Алма-Сунчани брег, Београд 2020), Књижевни преглед, год. Х, бр. 24, стр. 33-37.

 1. Цвијетин Ристановић: Роман о ратним губитницима (Миомир Милинковић: Шумљаци, Алма-Сунчани брег, Београд, 2020) Багдала бр. 525, год.62, јул-септембар 2020, стр. 81-88
 2. . Цвијетин Ристановић: Четништво у Другом светском рату виђено из другачијег угла (Миомир Милинковић: Шумљаци, Алма-Сунчани брег, Београд, 2020, Српска вила бр. 52, год.XXVI, октобар 2020, стр. 121-131.
 3. Милијан Деспотовић: Загонетке као кључ игре (Миомир Милинковић, Нешто ћу вам рећи, Београд: Сунчани брег- Чачак:Легенда, 2019), Детињство бр. 4/20, Нови Сад 2020, str. 124/126

 

 1. Милијан Деспотовић: Поетика дијалошких одговора (Миомир Милинковић: Неизбежно), у: Милијан Деспотовић. Дочитавања, Свитак, Пожега, 2021, стр. 131-134.
 2. Бранка Р. Брчкало: Значај Миомира Милинковића у развоју српске књижевнокритичке мисли и историје књижевности за децу, у: Наука и стварност (Зборник радова са нучног скупа Пале, 18. мај, 2019), књига 14, Филозофски факултет Пале, 2020, стр.285-298.

 

 

 

 

ЦИТИРАНОСТ (делимични подаци)

 

 1. Зорић, Драгољуб, у: Народна и уметничка бајка у читанци за трећи рaзред основне школе, у: Зборник радова III са научног скупа: Вредности савременог уџбеника, Учитељски факултет, Ужице1999, стр.391, 393.

 

 1. Тихомир Петровић: Школски писци, Учитељски факултет, Врање, 2000, стр. 95, 137, 242.

 

 1. Славица Јовановић: Поетика Душана Радовића, Научна књига комерц, Београд, 2001, стр. 15, 46.

 

 1. Тихомир Петровић: Историја српске књижевности за децу, Учитељски факултет, Врање, 2001, стр. 99, 300, 332, 523, 552.
 2. Цвијетин Ристановић: Простори дјетињства, Српско Сарајево, 2002, стр.12, 77, 109, 120, 126, 204, 269, 280.

 

 1. Драгољуб Зорић,у књизи: Д. Зорић, М. Милинковић, Књижевна разматрања, Учитељски факултет, Ужице, 2002), стр. 61, 64.

 

 1. Павловић, Миливоје: Авангарда, неоавангарда и сигнализам, Београд, Просвета, 2002, стр. 48 (Миомир Милинковић: Раде Драинац и експресиониам, Прокупље, стр. 51).

 

 1. Никола Цветковић: Тумачење књижевности за децу, методичко–наставни аспекти, књига прва, Филозофски факултет, Косовска Митровица, 2003, стр. 146, 150, 168.
 2. Никола Цветковић: Тумачење књижевности за децу, Методичко–наставни аспекти, књига друга, Филозофски факултет, Косовска Митровица, 2003, стр. 142,

 

 1. Цвијетин Ристановић: Књижевне теме, Бијељина, 2003, стр. 148–153.

 

 1. Јаворка Маринковић, Видан Николић: Облици изражавања и стилистика, Учитељски факултет Врање, 2003, стр. 35, 234.

 

 1. Бобан Томић: О прози Тадије Б. Костића, Просвета, Београд, 2004, стр. 216.

 

 1. Тихомир Петровић: Књижевност за децу, теорија, Учитељски факултет, Сомбор, 2005, стр.22, 37, 88, 195.

 

 1. Јасмина Ковачевић, Мирјана Петровић–Лазић: Узроци и превентива поремећаја гласа код наставника, у: Иновације у настаави, Учитељски факултет Београд,  XVIII, 2005/1, стр. 1006.

 

 1. Тихомир Петровић: Реторика, Учитељски факултет, Сомбор, 2004. стр. : 19, 59, 62, 279.

 

 1. Далиборка Пурић: Тумачење идејног слоја текста у млађим разредима основне школе, Зборник радова бр. 7, Учитељаки факултет Ужице, 2006, стр.178.

 

 1. Снежана Шаранчић-Чутура: Нови живот старе приче, Змајеве дечје игре, Нови Сад, 2006, стр. 84, 101, 116, 153,

 

 1. Цвијетин Ристановић: Критички (п)огледи, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, Требиње, 2006, стр. 9, 33, 34, 46, 137, 157-162.

 

 1. Милка Николић: Судбина једног Ужичанина из времена Велике сеобе у путописном запису Милоша Црњанског, Мећај, бр. 64-65, Ужице 2007, стр. 79, 81, ISSN 0351-5451

 

 1. Предраг Јашовић:  Транспозиције књижевности заа децу, Багдала,

Крушевац, 2007, ISBN 978-86-84233-21-1, стр. 20, 24, 34, 38, 40.

 

 1. Предраг Јашовић:  Књижевне притоке II, Бистрица, Нови Сад, 2008, ISBN 978-86-84891-63-3,  стр. 98, 100, 104, 109, 118–128, 168.
 2. Мр Љиљана Костић: Стилске и језичке карактеристике песама за децу предшколског узраста (На примеру читанке Плави зец, чудни зец, једини на свету),  Зборник радова, бр. 9, год. 11, Учитељски факултет, Ужице, 2008, стр. 135.
 3. Предраг Јашовић:  Прилог одређивању појма науке о књижевности за децу на почетку XXI  века, Српска вила бр. 28, Бијељина, октобар, 2008, ISSN 0354-7116, стр. 48,
 4. Мирјана Чутовић: Српска књижевна авангарда између два светска рата, Међај, бр. 69-70, Ужице 2008, ISSN 0351-5451, стр. 117, 118, 122.
 5. Марија Јовановић: Слике села у поезији српских реалиста (М.П.Шапчанин, Ј. Грчић, В. Илић), Међај, бр. 69-70, Ужице 2008, ISSN 0351-5451, стр. 68, 74, 75.
 6. Предраг Јашовић: Милорад П. Шапчанин као књижевни критичар, Међај, бр. 71, Ужице 2009, ISSN 0351-5451, стр. 60, 62.
 7. Цвијетин Ристановић: Књижевнокритичка освјетљења, Свет књиге, Београд 2009, стр. 47, 56, 57, 172.

 

 1. Мирјана Чутовић: Књижевна уметност и њена естетичка вредност, Међај, бр.72, Ужице 2009, ISSN 0351-5451, стр.130.

 

 1. Душица Потић: Свет без остатка, Детињство бр. 1-2, Нови Сад, 2009, стр.68.
 2. Милка Николић (2010): Поређење као стилска фигура у књижевности за децу, Савремена књижевност за децу у науци и настави, Педагошки факултет у Јагодини, стр. 223-232, Научни скупови, књига 10, ISBN 978-86-7604-093-3, COBISS.SR-ID 180937228, стр. 116, 117.

 

 1. Ружица Јовановић (2010): Писац, завичај, раскршће, Културни центар, Шабац, , ISBN 978-86-84045-15-9, COBISS.SR-ID 178082316, стр. 31, 35,43.

 

 1. Мр Сања Маричић, мр Далиборка Пурић (2010): Бројалице у развоју говора и развоју почетних математичких појмова, Зборник радова бр. 12. Ужице, Учитељски факултет, стр. 181, ISSN 1450-6718

 

 1. Љубомир Милутиновић (2010): Развојни лук књижевности за дјецу и улога учитеља у стицању знања у настави књижевности за дјецу, Научни скупови, књига 11, (Бањалучки новембарски сусрети), Филозофски факултет у Бања Луци, 2010, стр. 643, 644.
 2.  Тамара Грујић: Дете у лазаричким и краљичким народним песмама, Детињство, бр. 1, Нови Сад, 2011, стр. 23,   ISSN 0350-5286
 3. Мирјана Чутовић: Естетички приступ уметничком тексту у настави, Чачак, Легенда, 2011, ISBN 978-86-7784-204-8, стр. 16, 40, 41, 48, 49, 70, 76, 96.

 

 1. Стана Смиљковић, Буба Стојановић (2011): Компаративни приступ методици матерњег језика и књижевности, Врање, Учитељски факултет, ISBN 978-86—82695-83-7 , стр. 55, 58, 61, 79, 124, 125, 157, 199
 1.   Мирјана Стакић (2011): Улога и значај анализе језичко-стилских поступака у интерпретацији књижевног дела, Зборник радова 13, Учитељски факултет Ужице, 2011, ISSN 1450-6718, УДК 376.1-056.26/.36, стр. 180.

 

38.. Душица Потић (2012): Преображавање света ”Књига о џунгли” Радјарда Киплинга,  Наше стварање, Зборник радова са седмог симпозијума ”Васпитач у 21. веку”, Висока школа за васпитаче струковних стуција, Алексинац, 2012, ISBN 978-86-88561-01-3, COBISS.SR-ID 189155596,  UDC 82:111.09-93-31, стр. 695.

 1. Милијан Деспотовић (2012): Размислице, Свитак, Пожега, УКС, Подружница Златиборског округа, Народна библиотека, Ужице, ISBN 978-86-7960-105-6, COBISS.SR-ID 189187596, стр. 17, 105, 127/134

 

 1. Мирјана Стакић (2012): Васпитнообразовна функција басне на предшколском узрасту, ”Књижевност за децу и њена улога у васпитању и подизању деце предшколског узраста”, Учитељски факултет у Врању, 2012, стр. 60-74, ISBN 987-86-82695-92-9, стр.125, 128.
 1. Виолета Димова (2012): Естетиката на комуникацијата и литература за деца, Скопје, Македонска реч, стр.: 128,  ISBN 978-608-225-074-8

 

 1. Милка Николић (2012): Слој јединица звучања и јединица значења у поетици прозе за децу Мирјане Стефановић (Тилематички поступци)

Књижевност за децу и омладину – наука и настава, Педагошки факултет у Јагодини, посебна издања, књ. 15, стр.92, Јагодина 2012,  ISBN 978.86- 7604085-8, УДК 821.163.41.09-1

 1. Мр Љиљана С. Костић (2013): Ђачка љубав у Ћопићевим романима за децу, Зборник радова, бр. 15, Учитељски факултет Ужице, стр. 191, 199.
 2. Доцент др Милка В. Николић (2013): Нонсенсна поезија за децу као мотивација у настави ликовне културе у млађим разредима основне школе, Зборник радова, бр. 15, Учитељски факултет Ужице, стр. 261.
 3. Виолета Јовановић и Илијана Чутура (2013): Књижевност за децу и младе, поетика и тумачења, ПЕФ Јагодина, стр. 21.
 4. 46. Мирјана Стакић (2014): Методички приступ уметничкој приповеци у настави српског језика и књижевности, Лепосавић, Учитељски факултет, ISBN 978-86-841143-31-2, SR-ID 208507916: 19, 28, 46, 73, 96, 132, 141, 155, 162, 176, 181, 184, 192, 198, 199, 201, 205, 208, 258, 261, 265, 271, 303, 361, 362, 365

 

 1. Буба Стојановић (2015): Вредности народне књижевности у настави, теоријски и методички приступ, Учитељски факултет Врање, ISBN 978-86-6301-019-2,  COBISS.SR-ID 212859916,  стр. 109, 118, 119, 120, 139

 

 1. Др Милутин Ђуричковић: Књижевно-критичка достигнућа Миомира Милинковића, Компетенције васпитача за друштво знања, тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда 2015, стр. 408-413, UDC 3:81’242, ISBN 978-86-85625-17-6

 

 1. Др Мирјана Стакић: Могућности и домети примене социолошке методе у тумачењу књижевног текста; Компетенције васпитача за друштво знања, тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда 2015, UDC 371.3:81’242, ISBN 978-86-85625-17-6,  стр. 438
 2. 103. Доц. др Мирјана Стакић: Дијахрона и синхрона перспектива у историји српске књижевности за децу и младе, Зборник радова Учитељског факултета Призрен-Лепосавић, Лепосавић 2015. године,  стр. 138, 141, UDC:821.163.41.09-93(091)
 3. Бранка Брчкало: Научно-наставна интерпретацоја књижевноумјетничкког дјела, Универзитет у Источном жСрајеву, Филозофски факултет, 2017, стр. 35-40; 43, 67-68; 83
 4. 5 Бојана Удовичић: Проблемски приступ савременом роману за децу (Миомир Милинковић: Воденица код Три јарца, Београд 2013, Bookland) Зборник радова Књижевност за децу у науци и настави, пос. издања, књ. 21, 2018, ПЕФ Јагодина, Универзитет у Крагујевцу, стр.187-199.
 5. 5 Mирјана Чутовић: Стваралачки приступ савременом роману о дечјим дружинама, Зборник радова Књижевност за децу у науци и настави, пос. издања, књ. 21, 2018, ПЕФ Јагодина, Универзитет у Крагујевцу, стр.201-211.

 

 1. Магдалена М. Ивковић: Рефлекси усмене традиције у роману Принцеза и лав Драгана Лакићевића, Зборник радова Књижевност за децу у науци и настави, пос. издања, књ. 21, 2018, ПЕФ Јагодина, Универзитет у Крагујевцу, стр. 363.
 2. Мирјана М. Стакић, Сања М.Маричић: Поезија Драгана Лукића као интегративни елеменат развоја говора и математичких појмова у предшколском образовању и васпитању, Зборник радова Књижевност за децу у науци и настави, пос. издања, књ. 21, 2018, ПЕФ Јагодина, Универзитет у Крагујевцу, стр. 369.
 3. Копас-Вукашиновић М.Е.: Књижевност за децу у савременом школском и предшколском програму, Зборник радова Књижевност за децу у науци и настави, пос. издања, књ. 21, 2018, ПЕФ Јагодина, Универзитет у Крагујевцу, стр. 394.
 4. Ненад Р. Стојковић: Драматизација луткарства у настави и ваннаставним активностима као елеменат васпитног утицаја на ученике у млађим разредима основне школе, Зборник радова Књижевност за децу у науци и настави, пос. издања, књ. 21, 2018, ПЕФ Јагодина, Универзитет у Крагујевцу, стр. 363.
 5. Дијана Љ. Вучковић: Књижевно дело Бранка Ћопића у млађим разредима основне школе, Зборник радова Књижевност за децу у науци и настави, пос. издања, књ. 21, 2018, ПЕФ Јагодина, Универзитет у Крагујевцу, стр. 500.

 

 • Веселин Булатовић (2019): Методички приступ књижевном дјелу Бранислава Нушића, ИГП ”ПЕГАЗ”, Бијело Поље, ISBN 978-86-7792-501-7, CG-ID 388461968, стр. 24, 61, 62,, 74, 83, 84, 119, 136, 226, 229, 230, 231, 232, 233.
 1. Љ. Вујић (2020): Нови пут, год. LXXIV, 25. 12. 2019, бр.2668,, Јагодина, стр.10.
 2. Цвијетин Ристановић: Огледи, бесједе, есеји, Свет књиге, Београд, 2020, стр. 58, 59, 62.

 

 

 

 

 

 

 

Рецензирао стручне и научне књиге:

 

1.Миломир Љујић: Полимски расковник, Београд, 2002.

2.Видан Николић: Облици изражавања и стилистика, Учитељски факултет, Врање, 2003.

3.Цвијетин Ристановић: Простори дјетињства, Српско Сарајево, 2002,

4.Цвијетин Ристановић: Књижевне теме, Бијељина, 2003.

 

5.Бобан Томић: О прози Тадије Б. Костића, Просвета, Београд, 2004.

 

6.Славољуб Обрадовић: Књижевност за децу, Виша школа за образовање васпитача, Алексинац, 2004.

 

7.Славољуб Обрадовић: Књижевност за децу II, Виша школа за образовање васпитача, Алексинац, 2005.

 

8.Тихомир Петровић: Књижевност за децу, теорија, Учитељски факултет, Сомбор, 2005

 

9.Стана Смиљковић: Настава српског језика и књижевности, II, Учитељски факултет, Врање, 2005.

 

10,Славољуб Обрадовић: Историјска матрица родољубља у књижевности за децу и омладину, Студентски културни центар, Ниш, 2008.

 

11.Славољуб Обрадовић: Отаџбина се брани животом, Студентски културни центар, Ниш, 2008.

 

12.Драгољуб Зорић и Милица Маглов:  Књижевни мозаик, Учитељски факултет Ужице, 2011.

 

13.Мирјана Чутовић: Естетички приступ уметничком тексту у настави, Чачак, Легенда, 2011, ISBN 978-86-7784-204-8

 

14.Стана Смиљковић, Буба Стојановић (2011): Компаративни приступ методици матерњег језика и књижевности, Врање, Учитељски факултет, ISBN 978-86—82695-83-7

 

 1. Драгана Гавриловић Обрадовић (215): Дидактичко-методичке карактеристике читанки у другој половини XX века, Чачак, Легенда, ISBEN 978-86-7784-227-7

 

 1. Драгана Гавриловић Обрадовић (215): Српске читанке у прошлости, Чачак, Легенда, ISBEN 978-86-7784-226-0

 

 1. Драгољуб Зорић и Милица Маглов: Књижевнe структуре, Учитељски факултет Ужице, 2013.
 2. Цвијетин Ристановић (2014): Вредновање књижевног текста, Свет књиге, Београд
 3. Група аутора (2014): Учитељски факултет у Ужицу, Учитељски факултет, Ужице
 4. Група аутора (2014): Од учитељске шпколе до педагошког факултета у Јагодини, Педагошки факултет, Јагодина
 5. Живомир Миленковић: Успешни Крушевљани, Народна библиотека, Крушевац, 2014, ISBN 978-86-82803-29-4
 6. Мирјана Стакић (2014): Методички приступ уметничкој приповеци у настави српског језика и књижевности, Лепосавић, Учитељски факултет, ISBN 978-86-841143-31-2, COBISS.SR-ID 208507916

 

 1. Буба Стојановић (2015): Вредности народне књижевности у настави, теоријски и методички приступ, Врање, Учитељски факултет, ISBN 978-86-6301-019-2, COBISS.SR-ID 212859916

 

 1. Бранка Брчкало (2015): Стваралачки поступци у настави књижевности, Филозофски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву, 2015, ISBN 978-99938-47/75-5

 

 1. Бранка Брчкало (2015): Научно-наставна интерпретацоја књижевноумјетничкког дјела, Универзитет у Источном Срајеву, Филозофски факултет, 2017, ISBN 978-99938-47/83-0

 

 1. Веселин Булатовић (2019): Методички приступ књижевном дјелу Бранислава Нушића, ИГП ”ПЕГАЗ”, Бијело Поље, ISBN 978-86-7792-501-7, COBISS.CG-ID 388461968
 2. Цвијетин Ристановић: Огледи, бесједе, есеји, Свет књиге, Београд, 2020
 3. Сунчица Денић (немам податак),

 

 

 

Белетристика:

 

 1. Велибор Јовановић: Тишина је мирисала босиоком, роман, ДТП Ужице, 2001.
 2. Миломир Љујић: Полимски расковник, Владимир, Београд, 2002.
 3. Душанка Панић:Тренутак вјечности, песме, Бијељина, 2003.
 4. Новак Лакета: Трагом предака, АРТ плус, Ужице, 2003.
 5. Велибор Јовановић: Феникс, роман, АРТ плус, Ужице, 2006.
 6. Видан Николић: Уклети извори, приповетке, Легенда, Чачак, 2006.
 7. Видан Николић: Проклета Јерина, Легенда, Чачак, 2007.

 

 1. 8. Раде Обреновић: Ми смо смешна породица, Легенда, Чачак, 2010.
 2. Раде Обреновић: Родитељи на навијање, Легенда, Чачак, 2010.
 3. Раде Обреновић: Тата викенд и мама викендица, Легенда, Чачак, 2010.

 

 1. Велибор Јовановић (2016): Мушковина (хроника села Мушковина), Културно-    просветна заједница Србије, Београд
 2. Мирјана Стакић: Тражи се слободна аждаја, Легенда, чачак, 1016.
 3. Радован Влаховић (2016): Бапа (роман), Банатски културни центар, Ново Милошево, 2016.
 4. Томислав Ђокић: Ђачке буре и авантуре (роман), Легенда, Чачак, 2019.
 5. Карла Галван (Carla Galvan): Ritmi di luce (песме, Ритмови светлости), Сунчани Брег, Београд, 2019.

16.Радмила Настић Антанасијевић: Тајна, Удружее песника Каменице РИМА,  Ваљевска Каменица, 2020.