Skip to main content
Искра Пенева е родена 1980 година во Белград, каде што живее и работи. Дипломирала на Математичкиот факултет. Поезија објавува во периодиката и книжевни списанија во Србија и странство. Песните и се преведени и објавени на повеќе светски јазици. Застапена е во повеќе антологиски избори на српската и македонската литература.
Автор е на збирките поезија: „Кутија со девет страни” (2002), „Оган и пеперуга” (2004), „Патеви после” (2006, коавторска поетска книга), „Некаде помеѓу” (2015) и „Fiori di luce” (2020, коавторска поетска книга, Италија).
Добитничка е на повеќе признанија и награди (за стихозбирката „Некаде помеѓу” меѓународна награда за најдобра поетска книга во 2016 г. на Струшките вечери на поезијата, награда за најдобар поетски ракопис на Меѓународниот фестивал во Риека, Хрватска, 2018 г, награда „Лингва” за превод и афирмација на македонската и српската литература во Битола, Македонија во 2019 година, прва награда за најдобар странски автор на меѓународниот натпревар на издавачката куќа Volturnia edizioni од Италија, во 2020 година… и други…)
Преведува од македонски на српски и обратно.
Член е на Здружението на писателите на Србија и на Здружението на новинарите на Србија.
Се занимава и со визуелни уметности. Создава кратки музичко-поетски филмови. Нејзините фотографии се излагани на самостојни и групни изложби во земјата и странство.

ИСКРА ПЕНЕВА

 

Искра Пенева је рођена 25.06.1980. године у Београду, где и ради. Дипломирала је на Математичком факултету у Београду. Поетичне мисли објављује у дневним листовима и књижевним часописима у земљи и иностранству.

Песме су јој преведене и објављене на више светских језика (енглески, македонски, бугарски, албански, шведски, исландски, корејски, руски, украјински, влашки, пољски, словеначки, румунски, азербејџански, мађарски, италијански).

 

Заступљена је у више антологијских избора српске и македонске литературе. Стихови Искре Пеневе су се нашли и у антологијама: „Светлости значења” и „Душевне свечаности” (2003), „Поезију ће сви писати 2” – двојезична српско-шведска антологија (Шведска, 2007), „Коло пријатеља” – антологија поезије за децу и младе (2007), „Ван кутије” – антологија новије поезије YУ простора (Црна Гора, 2009), „Трајник” (2009), „Антологија нове македонске авангардне поезије” (Македонија, 2012), „Гласници невиђеног” антологија песника рођених од 1970. до 1980. године (2013), „Ово је моје последње ћутање” антологија савремених македонских песникиња (Македонија, 2016), „Омул ацела вине де ундева” (Човек који је дошао од некуда) – антологија румунске и македонске поезије (Румунија, 2016), „Авангарде ће увек постојати” песници особених поетика, почетак XXИ века (2018), „Хлеб наш насушни” – анологија поезије о хлебу савремених словенских песника (Бугарска, 2019), „Фигуре у тексту – градови у фокусу” – антологија савремене српске поезије (2019), „У мрежи стих 3” песникиње региона (Хрватска, 2019), „Transiti poetici” volume IV (Италија, 2020).

 

Објављене збирке поезије: „Кутија са девет страна” (2002), „Ватра и лептир” (2004), „Путеви после” (2006, коауторска књига поезије), „Недге између” (2015), „Fiori di luce” (2020, коауторска књига поезије, Италија).

 

Добитница је више признања и награда. Стихозбирка „Недге између” добила је међународну награду за најбољу књигу поезије на Струшким вечерима поезије 2016. године. Добитница је награде „Јосип Еуген Шета” за најбољи необјављени рукопис на међународном фестивалу „Пријатељи књиге” у Ријеци, 2018. Награда “Лингва” додељена јој је за превод и афирмацију македонске и српске књижевности у Македонији 2019. године. На међународном конкурсу издавачке куће Volturnia edizioni из Италије за освојену I награду 2020. године за најбољег страног аутора објављена је коауторска књига поезије „Fiori di luce” на италијанском језику, заједно са друго и трећенаграђеним из Швајцарске и Шпаније.

 

Преводи са македонског на српски и обратно.

 

Члан је Удружења књижевника Србије и Удружења новинара Србије.

 

Бави се визуелном уметношћу. Креира кратке музичко-поетске филмове. Њене фотографије су излагане на самосталним и групним изложбама у земљи и иностранству.