Skip to main content

Данијела Костадиновић

 

ДАНИЈЕЛА КОСТАДИНОВИЋ, рођена 1973. у Лесковцу. Запослена је на Филозофском

факултету Универзитета у Нишу. Бави се јужнословенском компаратистиком и

књижевношћу за децу. Магистрирала је и докторирала на Филолошком факултету

Универзитета у Београду.

Научне и стручне радове објављује у домаћим и међународним часописима, научним

зборницима и публикацијама.

Објављене књиге: Психолошко у романима Абаџиева и Георгиевског: екстровертни и

интровертни психолошки типови у роману Пустиња и тетралогији Црно семе Ташка

Георгиевског, 1999; Добра мисла оро игра: пословице, изреке и друге кратке говорне

форме лесковачког краја, 2000; Одблесци, одјеци: српске теме македонске књижевности,

2010; Магични реализам Слободана Џунића, 2019.

Члан је више редакционих одбора међународних научних зборника и часописа

(Исходишта, Спектар, Вестник Моссковского госсударственого университета и других).

Члан је Czech-Slovak Comparative Association, члан InternationalComparativeAssociationACLA/ICLA, фондације „Македонија презент” и

Друштва писаца и књижевних преводилаца Ниша.

Добитница је међународне награде „Гоцева мисла” за афирмацију македонске

књижевности у иностранству, а антологија Од чежње до ероса у издању Нишког

културног центра (2014), коју је препевала са македонског на српски језик, добила је

награду „Светосавски печат” за посебну књигу као изузетан ауторски и издавачки

подухват на XI Светосавском сајму књига у Нишу.

Живи и ради у Нишу.