Skip to main content

Васил Петрески е основач и директор на Центарот за дизајн ТАКУМИ од Скопје.

Тој е дипломиран економист на Економскиот факултет во Скопје, каде сега ги завршува постдипломските студии на групата сметководство и ревизија.

Васил Петрески, покрај грижата за маркетингот на книгите и другите изданија од Издавачката куќа Феникс, активно се занимава со компјутерска подготовка и дизајн.

За неговите ликовни и графички решенија на книгите и другите изданија на Феникс, добитник е на прва награда за најдобар дизајн на книга и прва награда за најдобар дизајн на едиција на Меѓународниот саем на книгата во Скопје.

Исто така, Васил Петрески е активно вклучен во меѓународната соработка на Издавачката куќа Феникс, подготовката и реализацијата на едицијата Меридијани, каде се објавуваат книги и други изданија од странски автори на македонски јазик.