Skip to main content

Име и презиме: Александар Јовановиќ

Адреса: ЈНА 4-а Куманово

Телефон за контакт: +38978208070

Е-маил: kb.aleksandarjovanovic@gmail.com

Македонско државјанство

Датум на раѓање: 18.06.1986 година

  • ОБРАЗОВАНИЕ

Датум: октомври 2005 година – јули 2009 година

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

Факултет за физичка култура – Скопје

Наставна насока – Дипломиран професор по физичко и здравствено образование

РАБОТНО ИСКУСТВО

  • Здружение за спорт, рекреација и анимација „Штурчиња“ – Скопје

Период: септември 2009 година – јануари 2011 година

Позиција: професор по физичко и здравствено образование за деца од предучилишна возраст во градинка „Ангел Шајче“ – Куманово

  • СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ – Куманово

Период: 02.02.2011 година – 04.08.2018 година

Позиција: професор по спорт и спортски активности

  • ООУ „Браќа Миладиновци“ – Куманово

Период: 02.02.2011 година – 04.08.2018 година

Позиција: професор по физичко и здравствено образование за деца со посебни потреби

  • Женски Ракометен Клуб – Куманово

Период: 01.09.2009-14.12.2017 година

Позиција: Лиценциран тренер во младински категории и тренер на сениорски тим

  • ССОУ „Киро Бурназ“ – Куманово

Период: 02.02.2012 – 01.02.2014 година

Позиција: професор по спорт и спортски активности

  • Основно училиште „Крсте Мисирков“ – Куманово

Период: 04.08.2018 – до денес

Директор на училиштето