Skip to main content

ПОСЕБНОСТА И СПОСОБНОСТА НА ИНДИВИДУИТЕ

 

Секоја индивидуа е личност.

Како и растенијата – има право да расне, да се развива, негува, напредува и усовршува.

Секој поединец е дел од колективот и сите имаат свое место, право, иднина, улога и значење во

човековата заедница.

Единствено така треба да се гледа и на лицата со посебни потреби, кои многу често знаат, умеат и можат да се надминат и самите себеси, па да постигнат врвни, вонсериски, светски резултати.