Skip to main content

ПОЗИТИВНИ ПРИМЕРИ ОД УЧИЛИШНАТА ПРАКСА (5)

 

Н.А. е дете кое има проблеми со говорот, одењето и моторичките способности.

Поради забавената фина моторика Н.А. оди на прсти, има краткотрајно внимание и намалена концентрација.

Во училиштето најмногу сака да слуша и да одговара усмено.

Н.А. има посебни афинитети за учење англиски јазик.

Наставничката по англиски тоа го негува и развива кај ученикот на редовните часови, но и во дополнителната настава.