Skip to main content

ПОЗИТИВНИ ПРИМЕРИ ОД УЧИЛИШНАТА ПРАКСА (3)

 

С.К. заедно со своите другарчиња од прво до четврто одделение учеше во училницата на првиот кат.

Но, кога требаше да продолжи во петто одделение, а наставата се одвиваше во посебни кабинети за математика, хемија, физика, биологија и странски јазик – се појавија и најголемите проблеми.

Родителите сакаа нивните деца да учат во кабинетите, а директорот и наставниците укажуваа дека тоа не е можно и за С.К.

Затоа, одржаа заеднички состанок, на кој се договорија да нема веќе различни мислења и недоразбирања, туку за оние предмети за кои не е неопходна кабинетска настава – таа да се одржува во училницата на приземјето од училиштето, а кога е кабинетската настава учениците да и помогнат на С.К. и таа да ја посетува заедно со нив. Покрупните и посилните момчиња ја носеа С.К. и нејзината количка, а девојчињата пак, торбата, заедно со книгите, тетратките и приборот.