Skip to main content

НЕЖНОСТ

 

 

Наместо со повишување на гласот, заповеден начин и грубо обраќање, возрасните треба и мора на децата да им се обраќаат милно и нежно, со замолување, трпеливост и другарски и пријателски однос.

Дури пожелно е детето да се прегрне, да се гушне, да се погали по косата или рамото, за да забележи дека го сакате. Тогаш ќе ве прифати, разбере и сфати и вие ќе можете успешно да го завршите часот, терапијата или средбата.