Skip to main content

КОНТАКТ

 

За да може да работи туторот или личниот асистент со детето, најпрвин треба да се запознае со него и да ја стекне неговата доверба.

Но, тоа не може да се случи веднаш. Туторот или асистентот треба да умее и знае како да му се приближи на детето, да го придобие, да оствари контакт и да започне да комуницира и работи со него.

Така, еден од туторите по повеќе несупешни обиди – забележал дека детето го привлекува музиката, па сега тој најпрвин пушта музика и тоа онаа која детето ја препознава и сака, а веднаш потоа и започнува да разговара и работи со него.