Skip to main content

ИНКЛУЗИЈАТА ВО ФИНСКА

 

Во Финска во седумдесеттите години од минатиот век започнува процесот под мотото училишта за сите.

Тоа значи рамноправност, право на образование и принцип на инклузија.

Најзначајна цел на образованието е да го поддржи растот и развојот на единствената личност на сите расположливи начини.