Skip to main content

ДЕЦАТА СО ТЕЛЕСНИ ПРЕЧКИ

 

Децата со телесни пречки најчесто комуницираат преку гестови.

За нив, треба да се направи простор за непречено движење на количката.

Да пишуваат во тетратки од поголем формат (А-4) со тврди корици, кои ќе бидат и зацврстени (фиксирани) на работната маса за полесно да можат да пишуваат.

Исто така, за нив се попрактични триаголните моливи, отколку тркалезните кои им се лизгаат и им испаѓаат од раката.

На овие ученици треба да им се дозволи да пишуваат со големи печатни букви.

Текстовите од таблата треба да им се препишат или ископираат и да им се стават (залепат) во нивните тетратки.