Skip to main content

 

Доц. др Милена БОГДАНОВИЋ

Учитељски факултет у Врању

ДЕЦА У СВЕТУ РАЧУНАРА

Резиме: Компјутер (рачунар) је постао централни медиј наше

свакидашњице. Данашња деца, од најранијег детињства, сусрећу се са рачунарима и њихов утицај на дете појачава се из дана у дан. Разлог због чега деца највише воле рачунар је што на њему могу да се играју. Компјутерске игре су постале друштвени феномен, велики бизнис, али и средиште пажње оних који покушавају да изграде системе васпитања и образовања у

духу времена у којем живимо. Дете не можемо изоловати од тековина модерне цивилизације, али га можемо и морамо усмерити да на прави начин

искористи све предности новог доба. Пре рада на рачунару дете свакако

треба потпуно да савлада основне математичко-логичке операције и основе писмености. Интернет је извор разних занимљивих садржаја. Прве посете интернету постављају основу за будуће коришћење и стварање добрих

навика код деце. Деца предшколског узраста воле да понављају радње и то

је идеалан начин за развијање безбедних корисничких навика код мале деце.

Ово су неке од тема које аутор укратко образлаже у овом раду.

Кључне речи: Деца предшколског узраста, рачунар, мултимедија,

интернет, учење уз рачунар.

Шта је то што нам нуде

савремене информационе технологије?

Налазимо се у времену који многи називају ером савремене

информационе технологије. Информационе технологије су примењене у свим сферама живота. Сасвим је реална потреба да се протоколи и информације обликују у дигиталну форму. Постоји много

предности – од систематског складиштења информација до неограниченог броја копија и непропадања у физичком смислу. У практичном смислу, доступност и нематеријална форма трошкове смањује

скоро на нулу, а еколошки је 100% ефектна. Информациона технологија незаустављивом брзином продире у сваки делић нашег живота и рада. Деца нове технологије примају на другачији начин од одраслих, јер одрастају с новим изазовима. На нама је задатак да нове

технологије искористимо подижући ниво образовања у целини.

Годишњак Учитељског факултета у Врању, књига IV, 2013.

Интернет је технологија која се данас највише користи у пословној и приватној комуникацији. Интернет је глобални скуп мрежа рачунара, распрострањених широм света, и мрежних пролаза

који користе скуп TCP/IP протокола за меёусобну комуникацију.

Главну основу интернета чине комуникационе линије за пренос података великим брзинама измеёу значајних чворова или главних рачунара. Читав систем нема централизовано управљање, па искључење

једног или више чворова интернета не може да угрози рад интернета

као целине или да доведе до заустављања комуникација на интернету.

Дакле, интернет је „виртуелно друштво― компјутера и компјутерских мрежа из свих делова света. Уз помоћ рачунара, модема

и телефонске линије, можемо се лако повезати са свим деловима

планете.

Виртуелна реалност је значајан феномен модерног друштва.

То је, у буквалном смислу, свест о постојању паралелног живота.

Наравно, све је изграёено у машти и често је добар начин да се човек наизглед безбедно удаљи од околине. Виртуелну реалност повезујемо са рачунарским играма, али она се не односи само на њих –

виртуелна стварност је вештачки свет створен од електронских

информација и материјализован у мислима човека. Ту спадају телевизија, интернет, игрице, СМС и други модели који образују неку

верзију „матрикса― 21. века.

У савременом друштву деца одрастају у виртуелном свету, несвесна реалности која их окружује. Прве посете интернету постављају основу за будуће коришћење и стварање добрих навика код деце.

Деца предшколског узраста воле да понављају радње и то је идеалан

начин за развијање безбедних корисничких навика код мале деце.

Деца испод 7 година имају ограничене могућности разумевања информација на интернету и ограничене способности разликовања реклама од правог садржаја. У овом добу, родитељи морају помоћи деци да пронаёу одговарајући материјал. Деца често не виде

разлику измеёу коришћења интернета и играња игара или цртања на

рачунару.

Интернет уз своје предности, тј. позитивне стране, садржи и

своју тамну страну. Постоје многи злонамерници који вребају жртве

на мрежи, било да се ради о злим хакерима, cyber хулиганима, или, у

најцрњој варијанти, педофилима. Управо је због таквих опасности

потребна правилна едукација свих корисника интернета, а посебно

деце. Потребно је едуковати све кориснике да буду свесни ризика

које доноси интернет како би били у могућности да правилно реагу-

ју када се наёу у опасним ситуацијама. Децу (али и одрасле) потребно је научити како да исправно искористе могућности интернета –

децу треба постепено водити према зрелом и самосталном коришћењу интернета.

Рачунар као друг у игри

Рачунар може да буде савршен пријатељ који је увек спреман

на игру и који неће никада рећи НЕ. Али тај другар може да донесе

неке нежељене последице. У последњих неколико година питање

стварних последица употребе компјутера и коришћења интернета од

стране деце постало је нова и врло динамична област истраживања.

Најновија истраживања показују да и деца предшколског узраста све више времена проводе испред монитора рачунара. Опречна су мишљења како стручне јавности, тако и родитеља, о томе да

ли преовладавају позитивни или негативни утицаји коришћења компјутера у раном узрасту на здравље и развој малишана.

Заговорници позитивних утицаја наводе да коришћењем рачунара деца долазе до драгоцених извора знања која им могу помоћи у свакодневном животу. Компјутери могу да допринесу развоју

мишљења, пажње, маштовитости, логике, рефлексног памћења, самосталности и сигурности у себе. Доприносе, такоёе, развоју перцепције, као и координације покрета око-рука…

Али превише седења пред рачунаром може изазвати и

озбиљне последице по физички и психички развој деце: може доћи

до кривљења кичменог стуба и оштећења вида и слуха. Због константног неприродног положаја руку приликом куцања на тастатури

и држања миша, мишићи шаке се неправилно развијају, па дете касније може имати проблема при писању. Деца која су често за компјутером могу постати нервознија, агресивнија, могу се повући у себе и све мање осећати потребу за комуникацијом са породицом и вршњацима…

Ево неколико практичних савета:

-научимо децу да правилно и безбедно употребљавају рачунар и упознајмо их са могућностима које он пружа;

-нека деци рачунар, осим играчке, буде и едукативно средство;

-ако је потребно, ограничимо детету временски период седења и рада за компјутером (до 30 минута дневно);

-контролишимо да ли су игрице примерене дечијем узрасту;

-користимо опцију,,Родитељска контрола―, како дете не

би самостално дошло до неадекватних садржаја (нпр. експлицитних сцена насиља…);

-удаљеност од монитора не треба да буде мања од 50 цм;

-прилагодимо компјутерски сто и столицу, како дечја глава

не би била стално подигнута на горе ка монитору, да не би

долазило до болова у врату. Ако је столица велика, па ногице висе изнад земље, поставимо ослонце за њих;

-купимо нови, мањи (дечји) миш;

-научимо дете да повремено скрене поглед са монитора на

удаљене предмете ради опуштања зеница ока;

-научимо их да раде вежбе за истезање мишића руку због

неприродног положаја истих;

-најбезбедније решење јесте креирање личног радног окружења за дете, у којем је приступ Интернету ограничен само

на одреёене локације.

Едукативни програм на интернету

Рачунар је пре свега алат за рад – не треба да служи забави;

интернет такоёе. Ако тако научимо и децу, проблема неће бити. Интернет омогућава тренутан пренос информација, и то свих форми –

слике, текста, видеа, звука… Није компликовано децу приволети на

„користан― рад на рачунару, али треба почети – колико је то могуће

– на време. Ако се дете са три или четири године пусти да својом вољом употребљава рачунар, проблеми ће се приметити тек са седам,

осам година.

Слободно време уз рачунар се може провести на разне начине – забавне и едукативне.

Деца не треба да проводе слободно време уз рачунар пре пете, шесте године. То је веома битно. То време треба да буде што је

могуће више корисно са минимумом слободне забаве и ОБАВЕЗНО

БЕЗ игрица или са едукативним играма, али их треба називати другачије. Од првог дана дете мора да зна да рачунар није за игру.

Интернет је извор разних занимљивих садржаја. Демонстрирајмо детету Википедију, покажимо му како може научити нешто из

области које га интересују. За дечаке имамо Насин сајт, сајт о Тесли,

постоје одлични сајтови о хемији, физици, математици, за мале

уметнике постоје сајтови из књижевности, пројекат Растко, на пример, фото и ликовне уметности … Није проблем заинтересовати дете

и упутити га у прави смисао рачунара и интернета.

Основа свега су умереност и усмереност. Једно од најлошијих и најпогубнијих понашања је бесциљно прегледање интернета,

„кликање― по рачунару или играње игрица.

Ево неких интересантних домаћих сајтова за децу.

http://www.zvrk.rs/

Интересантан домаћи веб-сајт, „информативно-едукативни

интернет центар― намењен деци и родитељима, садржајно подсећа

на Политикин забавник. Из садржаја издвајамо мноштво занимљивости, линкове до других сличних сајтова, приказе нових дечјих

филмова.

Слика 1.

У оквиру овог сајта се налазе ПРИЧЕ, чијим избором добијамо:

Слика 2.

Можемо претражити области које нас занимају:

Песме | Кратке приче | Роман | Сликовнице – Маја | Сликовнице |

Илустроване кратке приче | Брзалице

Изреке и пословице | Народне загонетке | Басне | Народне

приповијетке | Легенде о Светоме Сави

Шаљиве приче | Ребуси

Избором Кратке приче добијамо:

Срећан роёендан Балет Фарма

Волим свој град Ала је леп овај

свет! Франкенштајн Прича о

прабабама

Јесења бајка Плавокапица Тренирање Шапутање

Роёендан Ниш у будућности Славуј из

ружичњака

Ловачке

приче

Љубав У природи је

најлепше

Слика 3.

Ако изаберемо Басне, на располагању су:

Лептир и жаба

Медвед који је

све очекивао од

других

Прерушени

магарац

Храбри зечеви

Невина лисица Кокошије

хвалисање

Лакомислени

магарац

Градски пас

Два јелена Злуради мачак Прождрљива свиња Хвалисави

коњ

Недужан јазавац Детлић и храст Незадовољни паун Снажан тигар

Сврака

свезналица

– незналица

Поносити вук Ведри јеж Свадљиви пас

Велики мали

слон

Совино благо Соко и лешинар Голуб и соко

Орлова женка и

лисица

Славуј и јастреб Лав и миш Жена и

кокошка

Јежић бежић

Кликом на назив Изабране басне добијамо њен садржај. Како

деца предшколског узраста не знају да читају (или би тако требало

да буде, а није), онда родитељи или други одрасли треба да им буду

„на располагању―.

Легенде о Светом Сави које можемо овде пронаћи су:

Како се родио

Св. Сава

Св. Саво и Св.

Паво

Св. Сава брани

хришћанску вјеру

Св. Сава, мачка и

ријека Сава

Св. Сава и Св.

Никола

Свети Сава и

кириџија

Свети Сава и

удаваче

Свети Сава

младић и старац

Св. Сава

разлучује

правду

Св. Сава

милостиви и

немилостиви

људи

Свети Сава и

слијепац

Свети Сава као

лекар

Свети Сава

бродар

Свети Сава и

властелин

Црно језеро Свети Сава у

просјацима

Свети Сава и

грешник

Свети Сава и два

супарника

Свети Сава и

сиромах

Свети Сава и

хала

Светог Саву

срела шљака

Св. Сава

благословио

мајку Св.

Василија

Свети Сава и

праведник

Свети Сава и

пустињак

Савине вериге Св. Сава

благосиља воде Одржавај пост

Сава учи да се

посте сриједа и

петак

Свети Сава

проклео човјека

Св. Сава и отац и

мати са малим

дететом

Свети Сава и

мајка

Ради, па ћеш

имати

Св. Сава и жена

ткаља

Св. Сава и

шваља

Св. Сава и

сељаци

Св. Сава казује…

Свети Сава и

маја

Св. Сава учио

људе да граде

сир

Св. Сава учи како

се пастрма суши

Св. Сава гради

прозоре

Св.Сава и ёаво Св. Сава и ёаци Откуд главице у

лука

Св. Сава и ёаво у

воденици

Како је постао

ужарски занат

Свети Сава греје

земљу

Свети Сава

благословио вино

У оквиру овог сајта налaзе се и линкови који упућују на друге сајтове сличне садржине, примерене дечјем узрасту, као што су:

, , , , , , , , , Beo Zoo vrt, , , , , Happy TV, , , ,

, , , Mali princ-deĉiji klub, Mali princ, , Dete-detetu, , ,

„Najbolji―-deĉiji kutak, Zabavnik, „Nevena― – za decu, …

www.tatatatira.com

Дечји сајт садржи песме и приче за децу, бајке, игрице. На

сајту се налази и део који се односи на здравље детета, као и психологија – дечја питања и Конвенција о правима детета. Поред тога, на

сајту можемо пронаћи и цитате из књиге Оловка пише срцем.

Образовни софтвери

Едукативни програми (или образовни софтвери) се дуго

користе у образовању. Ти нови програми (паметне игре) интересантни су корисницима, посебно млаёем узрасту. Аутори еду-програма и

симулација труде се да поучавање и начин презентације буду стимулативни. У форми 3Д интерактивних симулација, забавних игрица

или квизова, пласирају се врло озбиљни наставни садржаји.

Сада следи кратак опис неких мултимедијалних интерактивних дискова, као и ДВД-а, који се могу користити у едукативном и

збавном контексту рада са децом предшколског узраста.

Азбуквар – да Ваше дете научи ћирилицу

Опис: Азбуквар је направљен на

савременом и отвореном концепту учења деце уз игру, песму и забаву. Превасходно, овај мултимедијални дечији

ЦД је намењен деци од 4 до 7 година која тек треба да науче да читају и пишу,

али он је и нешто више од тога. Деца узраста од 7 до 10 година се радо играју

уз пиле Словишу и бројне игре и караоке. Азбуквар је похваљен од стране чланова Српске академије наука.

Мултимедија: Српске игре

Колекција традиционалних српских игара

Опис: Победите Аждају Времена у 7

традиционалних српских игара! Мноштво

изванредних илустрација реалних и митских

ликова из српске историје и маште!

У игри Слагалица можете се забавити

слажући слике најпознатијих ликова српске

историје. Игра Уједињење вас води у време

првих српских земаља и борби са Византијцима. Компјутер преузима улогу византијског војсковоёе, а ако будете довољно спретни и домишљати, и ви можете да постанете

ујединитељ легендарних земаља.

Мултимедија: Свети Сава

Опис: Свети Сава представља нови

моменат у домаћој мултимедијалној продукцији по приступу тематици. За разлику од

сличних мултимедијалних публикација, ЦД

Свети Сава је конципиран тако да се састоји

од две целине. Први део се бави животом и

делом светитеља и обраёује Србију и свет

тога времена. Кроз преко 40 различитих визуелних форми, обраёени су историја, култура, уметност, религија и друштво Србије у доба Немањића и улога

Светога Саве. Први део ЦД РОМ-а пружа нам, дакле, информације.

Други део је намењен пре свега забави, и кроз две игре и стрип открива нам Светог Саву на начин неуобичајен, али свакако занимљив

и допадљив, посебно за млаёу публику. Трећа новина је интерактивни стрип, први ове врсте код нас, где се кроз причу о Светом Сави и

Ђаволу, на духовит и визуелно интересантан начин могу забавити и

одрасли. Табле стрипа су постављене у кратким анимацијама, и притиском на одреёене делове слике појављује се видео анимација. Овако представљен интерактивни стрип, свакако је најважнији новитет

који нам пружа овај ЦД РОМ. Програмски захтеви које пред рачунар поставља ЦД РОМ Свети Сава нису велики и може их задовољити и 486 рачунар са оперативним системима Windows 3.11. Windows 9X и Windows NT 3X и 4X.

Јуниор је интерактивни

диск који садржи 17 игара за децу

узраста од 3 до 12 година. Уз игре

из овог пакета, које прати пријатна музичка подлога и занимљив

колорит, деца могу да науче слова, бројеве, да боје, да развију

способност концентрације, запажања, памћења.

Опис: Интерактивни буквар намењен

деци предшколског узраста и првог и другог

разреда основне школе (3-8 година). СЛОВА,

БРОЈЕВИ, ПРИЧЕ, РЕЦИТАЦИЈЕ, ПЕСМЕ,

БРЗАЛИЦЕ, БОЈАНКЕ, ЕКОЛОШКЕ ПОРУКЕ, КАРАОКЕ, ФИЛМОВИ, СЛАГАЛИЦЕ,

ПИСАЊЕ, РАЧУН… Кроз више од 1000 илустрација и 2000 звучних записа, на маштовит и

деци прихватљив начин, обухваћено је свако

слово (ћирилица и латиница) и бројеви до 10 са

више аспеката: кроз интересантну причу обогаћену илустрацијама,

рецитацију или брзалицу, музику, еколошку поруку, филм о начину

писања, бојанку, слагалицу. Проверу наученог деца изводе вежбом

писања и рачуна.

Закључак

Практичан, интерактиван и забаван начин употребе рачунара,

развија вештине рада на рачунару које су неопходне за напредовање

и развој и које доприносе развоју дечје личности. На рачунару се

могу играти игрице и рачунар може служити за забаву, али поред

тога отвара се широк спектар могућности. Рачунари редефинишу

наш однос са другима и учимо о свету око нас на један потпуно нови начин. Они су све значајнији у нашим свакодневним животима.

Преузимањем одговорности за дечију употребу рачунара, породице

могу значајно смањити потенцијалне ризике и у исто време дозволити деци приступ многим новим позитивним искуствима.

Адекватном применом информационе технологије, деца ће

кроз игру учити да користе рачунар за стицање и проширивање знања. Уз то, ствараће се потребне навике и усмеравати интересовања

детета ка адекватним садржајима који се нуде овом технологијом.

Тиме се деца од раног детињства навикавају да користе „савремена

учила― уз помоћ рачунара. И не само то! Деца врло рано спознају да

рачунари не служе само за играње агресивних или неких других игара, већ и за активно учење кроз игру и забаву, што је далеко значајније од било које друге примене рачунара везане за тај узраст деце.

Литература

  1. Богдановић, M. (2009). Информатичка писменост – императив модерног доба, Методичка пракса, часопис за наставу и учење (Београд),

књига 1, 119-128,

  1. Богдановић, М. (2010). Образовни софтвери, образовање и национално

васпитање, Могућност националног васпитања у време глобализације,

тематски зборник, Врање: Учитељски факултет у Врању, 265-282.

  1. Богдановић, М. (2011). Интернет-две стране медаље, Иновације у настави, часопис за савремену наставу (Београд), Vol.24, бр. 2, 131-133.
  2. www.en.wikipedia.org/wiki/Serbia
  3. www.juniormedia.net
  4. www.unijasprs.org.rs/index.php?option=com_content

Milena Bogdanović, Ph.D.

CHILDREN IN THE WORLD OF COMPUTERS

Abstract: Computer (PC) has become the central medium of our everyday life.

Today‘s children, from early childhood encounter with computers and their impact on the child increases from day to day. The reason why children love most

is that the computer it can play. Computer games have become a social phenomenon, a big business, but also the center of attention of those who are trying to

build systems of education in the spirit of the times in which we live. A child can

not be isolated from the achievements of modern civilization, but it can and

must be directed to properly exploit all the advantages of the new age. Before

working on the computer a child we must fully master the basic mathematical

and logical operations and basic literacy. The Internet is a source of a variety

of interesting content. First visit to the Internet a basis for future use and create

good habits in children. Pre-school children love to repeat the action and it is

an ideal way for the development of safe usage habits in young children. These

are some of the topics which the author briefly explains in this paper.

Keywords: pre-school children, computer, multimedia, the Internet, learning

using the computer.