Skip to main content

ЗА ТУТОРИТЕ И ТУТОРСТВОТО

 

Направивме мала анкета со родителите на учениците со посебни потреби во врска со туторите и туторството преку проектот Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран што го реализира Фондацијата Чекор по чекор од Скопје.

Еве дел од договорите:

Туторите пристапија на многу повисоко ниво, отколку што очекувавме

И ние како родители, но и децата се презадоволни

Проектот е супер

Физичкото присуство не е исто со онлајн комуникацијата, но пандемијата си го направи своето

Целосно ја имате поддршката од нас – родителите

Се случи брз позитивен напредок

Процесот е добро испланиран, а ангажманот на туторите е непроценлив и немерлив

Претстои уште многу макотрпна работа

Согледавме и применивме многу нови можности

Туторите се поделотворни дури и од личните асистенти

Туторите насочуваат и поттикнуваат

Туторите имаат делотворна функција во домашни услови

Големо е значењето и улогата на туторите

Овој проект треба и мора да продолжи

Има многу голем напредок кај учениците со посебни потреби

Туторската поддршка им значеше многу на родителите и децата, зашто имаше со кого да ги споделат своите проблеми и потешкотии

Учениците од почетно стигнаа на друго повисоко ниво

Раснеме и напредуваме заедно со туторите

Благодариме за туторството и во нашава средина

Полека но сигурно стануваме ИН, ИНклузивни и ИНклудирани