Skip to main content

Ролята и значението на списания, наръчници и други визуални, аудио и видео публикации и материали в образователния процес

 

Сега животът е друг и поражда нови методи на обучение, поради, което списанията, наръчниците и другите визуални, аудио и видео материали в образователния процес са от голямо значение. Те са връзката на младия учител с останалите негови колеги, които са минали през практиката; в тях е отразен опитът на тези, които са специалисти в една или друга насока. Поради това е желателно тези помагала да бъдат достъпни и практически ориентирани, за подобряване работата на учителя; казано простичко, да са му полезни.

Развитието на децата е индивидуално. Ето защо учителят трябва да бъде търпелив, да има желанието да изслушва тяхното мнение, да влезе в ролята им, да умее да чете душата и мислите им, и да се фокусира върху силните страни на децата, а също така да им покаже колко силно вярва в тях  и, ползвайки опита от помагалата на специалистите, да им даде правилната насока за тяхното духовно и нравствено израстване.

За детските градини и първи клас визуалният контакт е задължителен. Знаем, че още преди да се научат да четат, децата възприемат визуална информация от телевизори, компютри, смарт телефони и таблети. За да развиват своите визуално-пространствени умения, на децата трябва да се отделя много внимание и да им се осигуряват разнообразни и вълнуващи преживявания; да им се показват илюстрации и картини от книжки и снимки от родния им край;  да им се поставят задачи да рисуват; да правят фигури с глина; да им се включват упражнения и игри (да правят пъзели, или нещо да строят на конструктор); да ги учат как да се грижат за цветята в училищния двор; да ги извеждат на любимите им за тях места и други, като грижливо и насърчително учителят трябва да им помага да изразяват своите емоции, преживявания и мисли от видяното и по този начин да поддържа и развива интереса им към творчеството. А детските списания трябва да провокират детското мислене, креативност, умение децата да четат с разбиране; да извличат информацията; да им е интересно, а не само да държат в ръце разни списания комикси и т.н., които да ги карат да развиват и формират агресия. Списанията трябва да бъдат положителни, с които да се изгражда нравствено-естетическата наблюдателност при децата; да се изграждат нравствени качества за бъдещото им развитие.

Аудиото и видеото са полезни за всяка наука. В образованието аудиото формира умението както на децата, така и на всеки отделен човек да се научи да слуша. Причината е, че поради човешкото в нас его ние не сме изградили умението да се изслушваме и да чуваме другия; ние сме погълнати само от собствената си реч.

С помощта на аудиото децата могат  да пишат под  диктовка; да свикват да слушат; да имат чуваемост. А  чрез видеото, с помощта на словото и действията, информацията е поднесена с онагледяване; тя се възприема от всички сетива. И тогава тя се запаметява, усвоява се много добре и става трайна.  Докато, ако е само приказка, се усвоява от около 10-15 процента. Това са едни прекрасни модели, от които децата могат да се учат. Едно е децата да чуят прочита на стихотворение, приказка или разказ от учителя, а съвсем друго е да ги чуят, прочетени изразително от актьор, който знае интонацията и къде да направи паузите. Или да чуят химна например; а знаем, че като чуем  музиката, тя поражда чувство, патос и емоция.

Може да се каже, че всички тези помагала, взети заедно, способстват и са улеснение да развиват мисленето, защото предоставят повече информация на децата, която учителят сам по себе си може да поднесе. От изключително значение за децата е да чуят една хубава реч, една чудесна музика и т.н. Те са важни както за децата, така и за учителя. Има науки, които не могат без тези помагала. Особено важни са те за институциите, за големите ученици и за студентите; за тях те са абсолютно задължителни. От тях те получават много информация.

Всичко това развива тяхното мислене.  (Там, където образователната дейност е предимно техническа, чертежите на дъската не са достатъчни от страна на преподавателя; едно е да им разкажеш за машината, а друго е да им покажеш чертежа на машината чрез видеолекция, която включва и чертежите, и останалия научен теоретичен и практически материал).

Уроците по езици също имат своята специфика и езиковата среда е изключително важна. Учебните помагала са необходими за всички професии, тъй като при всяко едно завършено образование има обучителен период и период на квалификация. Това важи и за преквалификацията, когато лицето се насочва към друга област на знание. Те могат да служат и за обменна информация. Всички модерни институции в България вече са ги въвели.

Така че всяко едно средство, което е интерактивно (въздействащо и взаимодействащо), което оказва влияние чрез силата на словото, чрез визуализацията и т.н., е причинна връзка, каузалитет и зависимост, което означава, че ако двама, трима или повече хора работят заедно (тоест, си партнират), се раждат идеи; когато те творят нещо, когато създават научен продукт и между тях има обусловеност, тогава се раждат конструктивни и творчески личности.

 

 

Латинка Златна

Ловеч, България

18.01.2021 година