Skip to main content
Работилницата Градинката – моето (нај)омилено место ќе ја води проф.д-р Кирил Темков, а ќе учествуваат воспитувачки од повеќе предучилишни установи во Република Македонија.
Притоа, ќе стане збор за спецификите на работата со деца, стравот за одвојувањето на децата од семејството и нивната адаптација на новите услови, можностите за колективизација и социјализација и слично…