Skip to main content
Работилницата Како до брзо и лесно учење ја водеше проф. д-р Христо Петрески, а меѓу повеќето начини посебно беше издвоен методот учење низ игра.
Притоа, Петрески подетално се задржа на принципите, процесите и постапките на Марија Монтесори.
Работилницата беше реализирана во два дела: теоретски и практичен. Заинтересираноста за оваа работилница беше голема.