Skip to main content

Институтот за наука, алтернатива, култура и уметност – Скопје организираше работилници на современи и актуелни теми, кои предизвикаат оглема заинтересираност кај посетителите од целата Република.

Во минатата (2019) година беа реализирани повеќе работилници и тоа:

  • Надминување на логопедските проблеки кај децата со м-р Ана Петреска
  • Аутизмот кај најмладите со м-р Ана Петреска
  • Како до брзо и лесно учење со проф. д-р Христо Петрески
  • Предучилишното воспитување со проф. д-р Кирил Темков

Сите посетители добија сертификати за учество.